Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rådet støtter forslag om øget klageadgang til afviste på forsorgshjem

Rådet finder, at et nyt forslag til ændring af blandt andet serviceloven og retssikkerhedsloven rummer mange gode elementer.

Blandt andet ser Rådet med stor tilfredshed på, at det foreslås at indføre en klageadgang for borgere, som afvises på kvindekrisecentre eller forsorgshjem.