Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Retssikkerhed bør vægtes meget højt ved adoption uden samtykke

Rådet for Socialt Udsatte har bemærkninger til lovforslag om tvangsadoption uden forældresamtykke, og kan ikke støtte den del af forslaget, der vedrører ændring af § 23 i lov om forældreansvar.

Bl.a. mener Rådet, at da adoption uden forældresamtykke er en meget indgribende foranstaltning, bør retssikkerheden vægtes meget højt.

Det betyder fx, at forældrenes mulighed for at få prøvet Ankestyrelsens afgørelse ved domstolene bør tages alvorligt, hvilket indebærer, at myndighederne ikke skal behandle adoptionsansøgerne som barnets forældre, før adoptionen er endelig.