Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Revideret forslag om nye socialpsykiatriske afdelinger ændrer ikke ved de alvorlige problemer

Det var med glæde Rådet kunne konstatere, at partierne bag aftalen ønskede at sende
forslaget om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i en ny høring. Rådet havde betydelige indvendinger mod forslaget, som det forelå ved den første høring.

Derfor var ærgrelsen så meget desto større, da det blev klart, at det nye udkast ikke ændrer nævneværdigt ved de alvorlige problemer, der blev påpeget i de mange kritiske høringssvar.