Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Rigtig godt med kvalitetsløft af godkendelse og tilsyn i alkoholbehandlingssystemet

Rådet for Socialt Udsatte har afgivet høringssvar til lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen.
Rådet bakker op om lovforslaget og ser positivt på hensigten med et kvalitetsløft af både godkendelse og tilsyn til gavn for den enkelte borger i alkoholbehandling. Rådet finder det hensigtsmæssigt, at det fremover er socialtilsynet som skal føre driftsorienteret tilsyn med både de private og de kommunale alkoholbehandlingssteder. Rådet håber, at disse ændringer kan danne grobund for en bedre alkoholbehandling, hvor der er balance mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats.

Læs høringssvaret her