Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Sammenlægning af SFI og KORA risikerer at svække socialforskningen

Rådet har i dag afgivet høringssvar til et lovforslag om at sammenlægge forskningsinstitutionerne SFI og KORA.

Det er Rådets opfattelse, at forslaget i sin nuværende form rummer en betydelig risiko for, at socialforskningen vil blive nedprioriteret på det nye forskningscenter.

Rådet anbefaler, at forskning i sociale problemer sikres i det nye lovforslag. Politisk uafhængighed og en bredt sammensat bestyrelse bør ligeledes sikres, hvis fusionen skal muliggøre fortsat uafhængig socialforskning på et højt internationalt niveau.