Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Se på tilskudsregler når forsøg med medicinsk cannabis evalueres

Rådet anbefaler, at det skrives ind i lovforslaget, at der ifm. evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – og hvis forsøgsordningen gøres permanent – tages politisk stilling til, om tilskudsordningen skal udvides eller indsluses i det almindelige tilskudssystem.