Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Social- og indenrigsministeren bør kunne udpege en repræsentant til at indgå i Epidemikommission

Der er brug for at indtænke det sociale område så tidligt som muligt i håndteringen af en epidemi, så kuren ikke bliver værre end smitten, påpeger Rådet for Socialt Udsatte i høringssvar til lov vedr. epidemier.

Der gik alt for lang tid fra sundhedsmyndighederne havde udarbejdet retningslinjer til de blev omsat til retningslinjer fra Socialstyrelsen, der kunne formidles til sociale  institutioner i kommuner og regioner. Det afstedkom stor usikkerhed, utryghed og forvirring på væresteder, bosteder mv.

På baggrund af ovenstående opfordres sundheds- og ældreministeren til at medtage en repræsentant i epidemikommissionen fra socialområdet, så de særlige udfordringer på det sociale område kan blive drøftet med sundhedsmyndighederne fra et tidligt tidspunkt og ligge til grund for epidemikommissionens rådgivning af sundheds- og ældreministeren.

Læs Rådets øvrige bemærkningner i det fulde høringssvar herunder.