Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Socialt udsatte patienter bør ikke betale gebyr for tolkebistand

Rådet for Socialt Udsatte mener ikke, at socialt udsatte patienter bør afkræves betaling for tolkebistand efter sundhedsloven. Det bør præciseres i bekendtgørelsen.

Rådet for Socialt Udsatte mener, at det i bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven bør præciseres eksplicit, at også personer med særlige sociale problemer fritages fra kravet om egenbetaling.

Rådet vil derfor opfordre til, at undtagelsen også omfatter servicelovens begreb ”personer med særlige sociale problemer”, så den gælder: Patienter med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.