Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Stærkt kritisabelt at retssikkerheden svækkes

Rådet finder det stærkt kritisabelt, at nyt lovforslag vil svække borgernes retssikkerhed med det formål at gøre det lettere og hurtigere for kommunen at sanktionere.

Ifm. forslag om Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, lov om Udbetaling Danmark, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og integrationsloven - påpeger Rådet bl.a., at skærpede sanktioner, udvidede sanktionsmuligheder og lettere sanktionering af aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp rummer stor risiko for, at socialt udsatte marginaliseres endnu mere.

Rådet finder det stærkt kritisabelt, at der med lovforslaget  foreslås en række ændringer, som vil svække borgerens retssikkerhed med det formål at gøre det lettere og hurtigere for kommunen at sanktionere. Herved risikerer man, at flere borgere vil blive uretmæssigt sanktioneret.

Det er Rådets opfattelse, at det forslåede sanktionsregime strider mod proportionalitetsprincippet, idet der efter få, ikke så alvorlige forseelser gives sanktioner, der truer modtagernes velfærd. Det er derfor afgørende, at man følger den politiske aftale om, at anvendelsen af sanktioner – og særlig sanktioner overfor udsatte borgere – bliver monitoreret tæt, så det sikres, at borgere ikke mister fodfæstet i tilværelsen.