Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Stort behov for at kommunerne tager housing-first i brug i sit fulde omfang

I høringssvar vedr. styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelsen af anvendelse af udslusningsboliger påpeger Rådet bl.a., at det kan være hensigtsmæssigt med en præcisering af efterforsorg for 110-tilbud, så der ikke af bagvejen bliver statsrefusion på kommunernes arbejde med at hjælpe hjemløse ind i boliger. Kommunerne skal give den nødvendige bostøtte mv., dvs. implementere housing-first konceptet fuldt ud.

Rådet bakker op om de forslåede formålsbeskrivelser for både §109 og §110. De midlertidige boformer skal netop være midlertidige og bidrage til at hjælpe borgerne med at overkomme sociale problemer og komme videre i en permanent bolig.

Rådet er enig i, at det kan være hensigtsmæssigt med en præcisering af efterforsorg for 110-tilbud, så der ikke af bagvejen bliver statsrefusion på kommunernes arbejde med at hjælpe hjemløse ind i boliger. Kommunerne skal give den nødvendige bostøtte mv., dvs. implementere housing-first konceptet fuldt ud.

Det er dog et opmærksomheds- og bekymringspunkt, at langt fra alle kommuner lever op til denne forpligtelse. Herberger og krisecentre oplever stor forskel på, hvor alvorligt kommunerne tager deres handlepligt og lige nu tilpasser tilbuddene deres indsats efter kommunernes niveau. Lige nu er det få kommuner, der arbejder systematisk med Housing First. Der er et stort behov for, at kommunerne tager housing-first i brug i sit fulde omfang inklusiv de relativt dyre indsatstyper. I den forbindelse kan der peges på, at kommunerne kan trække på den ekspertise, der er forankret i 110-tilbud, til gennemførelse af Housing First-forløb, men uden statsrefusion, således som lovforslaget lægger op til.

Læs Rådets øvrige bemærkninger til lovforslaget i det fulde høringssvar herunder.