Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Fortsat straf for "utryghedsskabende tiggeri" er ikke løsningen

Skærpet straf for såkaldt utryghedsskabende tiggeri løser ikke de problemer, der er forbundet med hjemløshed og ekstrem fattigdom – tværtimod.

Ifm. høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) påpeger Rådet for Socialt Udsatte, at loven efter Rådets opfattelse er udtryk for en politik, der bekæmper hjemløse og ekstremt marginaliserede mennesker fremfor at bekæmpe hjemløshed og marginalisering.

De domme, der er faldet hidtil, viser, at skærpelsen også har ramt mennesker, som ikke har gjort andet end at sidde passivt med en kop, som folk har lagt penge i. Det er Rådets klare opfattelse, at de problemer, disse mennesker har, skal afhjælpes ved sociale indsatser og ikke ved straf.

Rådet kan derfor ikke tilslutte sig forslaget om, at udløbsklausulen for den skærpede straf ophæves.