Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Suspension af kommunernes finansiering af arbejdsløshedsdagpenge mv.

Rådet for Socialt Udsatte støtter en 2-årig suspension af kommunernes 100 pct. finansiering
af arbejdsløshedsdagpenge. Rådet har afgivet høringssvar til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
og lov om aktiv socialpolitik.