Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Kommuner bør forholde sig til beboers økonomiske forhold ift. egenbetaling på §§ 109 og 110-boformer

Udkast til ny bekendtgørelse lægger op til, at handlekommunen efter ansøgning fra en borger kan træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.

Med den foreslåede ændring fritages kommunerne for ansvaret for aktivt at forholde sig til beboerens økonomiske forhold. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til kommunens forpligtelse til sammen med borgeren at finde de bedste løsninger. Bekendtgørelsen pålægger i stedet beboeren hele ansvaret for ansøgning om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.

Mennesker, der opsøger boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 har ofte svære sociale problemer, og det kan ikke umiddelbart forventes, at de uden bistand vil kunne søge om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen. Hvis ikke boformerne skal yde den hjælp, hvilket bekendtgørelsen ikke siger noget om, kan egenbetalingen blive en hindring for, at personer med behov for ophold på de nævnte boformer, søger hjælp.