Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Undtagelsesbestemmelse i ændring af sundhedsloven bør også gælde socialt udsatte

Rådet har afgivet høringssvar om forslag til ændring af sundhedsloven (egenbetaling for tolkebistand).

I høringssvaret understreger Rådet vigtigheden af, at den kommende undtagelsesbestemmelse - som vil betyde at udvalgte grupper ikke kan afkræves egenbetaling for tolkebistand - også omfatter socialt udsatte, som ikke kan forventes at tilegne sig dansk.