Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Usikkert hvilken betydning regelforenkling får for socialt udsatte

Rådet støtter principielt, at regler for beskæftigelsesindsatser forenkles. Men det er uklart, hvilken betydning lovforslagene får for beskæftigelsesindsatsen for socialt udsatte.

Ifm. høring om udkast til lovforslag om ny hovedlov på beskæftigelsesområdet understreger Rådet, at det støtter at reglerne for beskæftigelsesindsatserne bliver forenklet og med færre, men relevante proceskrav. Men det er uklart for Rådet, hvilken betydning lovforslagene får for beskæftigelsesindsatsen for socialt udsatte. Særligt fordi det i høj bliver op til det enkelte jobcenter, hvordan det fremadrettet vil gøre bruge af den øgede frihed og muligheden for at lave mere individuelle vurderinger ift. indsatser og intensitet.

Rådet mener i øvrigt, at den del af forslaget, som lægger op til en øget digitalisering af kontakten med borgeren, skal forsynes med tilstrækkelig sikkerhedsgarantier for at holde socialt udsatte skadesfri af digitaliseringen.