Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Zoneforbud mv. er udtryk for en politik, der bekæmper hjemløse og ekstremt marginaliserede mennesker fremfor at bekæmpe hjemløshed og marginalisering

Rådet for Socialt Udsatte støtter ikke lovforslag, der fastholder mulighed for at udstede zoneforbud.

Rådet mener, at loven om zoneforbud mv. er udtryk for en politik, der bekæmper hjemløse og ekstremt marginaliserede mennesker fremfor at bekæmpe hjemløshed og marginalisering.

Det er Rådets klare opfattelse, at sociale problemer skal afhjælpes med sociale indsatser og ikke ved straf, der i dette tilfælde, som beskrevet i lovforslagets bemærkninger, gør problemerne mindre synlige.

Rådet kan derfor ikke tilslutte sig, at udløbsklausulen for det udvidede zoneforbud ophæves.

Læs Rådets øvrige bemærkninger til lovforslaget i hele høringssvaret herunder.