Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: 11 forslag der kan forbedre socialt udsattes situation

19. aug. 2019

Fattigdommen stiger, og socialt udsattes sundhed halter langt efter den øvrige befolknings. Det er den triste læsning i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport: Socialt udsattes situation – årsrapport 2019, som udkommer i dag. I rapporten indgår 11 konkrete forslag til forbedring af indsatsen for socialt udsatte. FN’s verdensmål bør sætte retningen for socialpolitikken i Danmark fremover, lyder opfordringen fra Rådet for Socialt Udsatte til den nye regering.

Det fremgår bl.a. af Socialt udsattes situation, at over 250.000 personer – heraf cirka 64.500 børn – ifølge AE er ramt af fattigdom.

- De flere og flere børn og voksne, som lever under fattigdomsgrænsen, lider store afsavn. Børnene risikerer at mangle mad i madkassen, gummistøvler i garderoben og ikke at kunne deltage i sociale aktiviteter med deres kammerater. Mange af de voksne kigger ind i tomme køleskabe, må undlade at købe lægeordineret medicin og har ikke råd til at gå til tandlæge. Kontanthjælpsloft, 225-timers-regel og integrationsydelse er nogle af de store skurke i den sammenhæng, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Rapporten viser, at socialt udsattes sundhed og trivsel halter markant bagud i forhold til den øvrige befolknings, og det er ikke blevet bedre de sidste ti år. Rådets seneste undersøgelse viser desuden, at socialt udsatte føler sig stigmatiseret og diskrimineret i mødet med det danske sundhedsvæsen.

- Socialt udsattes levetid er 19 år kortere end resten af befolkningens, 63 pct. er langvarigt syge og 42 pct. har mindre end 20 tænder tilbage. Det er helt galt og aldeles uacceptabelt. En voksende befolkningsgruppe, der lever med så dårlig sundhed og trivsel, og som ovenikøbet ikke føler sig velkomne i sundhedssystemet, er ikke et velfærdssamfund værdigt, siger Jann Sjursen.

Rådet foreslår bl.a. bedre muligheder for, at socialt udsatte kan få gratis tandbehandling, og at socialt udsatte skal sikres lægeordineret medicin bl.a. ved tilskudsordninger for personer på kontanthjælp.

Verdensmål som ledestjerne for forpligtende sociale mål

Der er brug for en ny retning for socialpolitikken i Danmark med forpligtende målsætninger om at forbedre indsatsen for socialt udsatte. De nuværende sociale 2020 mål er så uforpligtende og forfølges med så lidt entusiasme, at de i praksis er ubrugelige.

- Den nye regering bør som noget af det første udforme nye forpligtende sociale mål i lyset af verdensmålene. Mål der mere konkret kan være med til at forbedre socialt udsattes situation og sikre socialpolitikken den fornødne prioritering ikke mindst i finanslovsforhandlingerne. Satspuljen er afskaffet, men behovet for prioritering af midler til socialt udsatte består, som også denne rapport meget tydeligt viser, slutter Jann Sjursen.

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01

Download Socialt udsattes situation - årsrapport 2019