Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Rådet for Socialt Udsatte kalder til opgør med årtiers symptombehandling på socialområdet

Sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund er fyldt med store huller, som socialt udsatte mennesker ofte falder igennem. Sådan lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte i oplægget Forandringskraft, der bliver offentliggjort på en konference mandag.   

- Fortællingen om, at Danmark har et fintmasket sikkerhedsnet, som er klar til at gribe os, hvis vi ender i en social udsat position, hænger ikke altid sammen med virkeligheden. Sikkerhedsnettet er dér, men maskerne er blevet så store, at de ikke altid griber dem, der har allermest brug for det, siger Vibe Klarup, formand i Rådet for Socialt Udsatte. 

De mangeårige og uløste problemer på socialområdet udstiller ifølge Rådet lidt af et paradoks i den danske velfærdsstat. 

- Hvis en kvinde har symptomer på kræft, har vi som samfund besluttet, at hun automatisk kommer ind i en højtspecialiseret kræftpakkeplan med krav om overholdelse af strenge tidsfrister, men hvis samme kvinde viser symptomer på social udsathed kan hun vente længe på den rette hjælp.

Med oplægget Forandringskraft opfordrer Rådet for Socialt Udsatte til, at vi stiller samme krav og forventninger til socialområdet, som vi gør til forløb i kræftbehandling.

 

Løber panden mod muren

Som en af hovedårsagerne for velfærdsstatens problemer peger Rådet for Socialt Udsatte i oplægget på, at socialområdet gennem årtier har symptombehandlet fremfor at gøre noget ved årsagerne bag de sociale problemer.  

- Vi hører ofte, at vi skal måle velfærdssamfundet på, hvordan vi behandler de svageste, og her må vi bare konstatere, at vi ikke har været gode nok til at forbedre vilkårene for mennesker i social udsathed. Antallet af hjemløse er steget med 30 procent siden 2009, antallet af fattige er mere end fordoblet siden årtusindskiftet og socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end andre, siger Vibe Klarup. 

Fejlen ligger ikke i, at vi ikke har forsøgt, lyder det videre fra formanden: 

  • ­Fejlen ligger i, at vi har haft et forkert fokus, hvor vi har haft en tendens til at behandle sociale problemer som individets problemer, hvor årsagerne eksempelvis reduceres til én dårlig opvækst eller ét misbrugsproblem. Men de skal altså ses i sammenhæng med nogle strukturer i samfundet, der stiller nogle af os i mere udsatte positioner end andre. 

Den ensidige fokusering på det personlige ansvar er således en barriere, Rådet for Socialt Udsatte vil have nedbrudt. En anden barriere er den overdrevne fokusering på at inddele socialt udsatte mennesker i målgrupper. 

- En individualiseret og målgruppefokuseret tilgang fokuserer behandlingen på symptomer, og på det, der gik galt i et menneskes liv. Det skygger for det bagvedliggende. At psykiske lidelse kan være årsag til stofbrug eller hjemløshed. Eller at stofforbrug kan være årsag til prostitution og kriminalitet, siger Vibe Klarup.

Den måde at tænke og behandle socialt udsathed på afføder også en uhensigtsmæssig siloopdeling, som modarbejder det nødvendige samarbejde mellem det offentliges systemer, fagfolk og borgerne.

- Siloopdelingen holder mennesker adskilt og pådutte socialt udsatte unødvendigt meget bureaukrati og alt for mange sagsbehandlere.

De fire forudsætninger

En vellykket socialpolitik kommer ikke uden om at skulle nedbryde disse barrierer, og derfor har Rådet For Socialt Udsatte udpeget fire grundlæggende forudsætninger, som kan bane vejen for social forandring. 

- ­­Rådets konklusion er, at der ikke mangler gode hensigter på socialområdet, men at vejen fra hensigt til handling er snørklet og fuld af bump. Resultatet er, at vi ofte ikke når i mål med at inkludere mennesker i social udsathed i samfundet og give dem et bedre liv. Derfor mener vi, at der er behov for forandringskraft, der gør gode intentioner til reelle forandringer, siger Vibe Klarup.

Rådets fire forudsætninger for social forandring er: 

  1. At vi gør gode intentioner til reelle handlinger, baseret på tværgående samarbejder og konkrete mål om at hjælpe samfundets dårligst stillede.
  2. At vi ikke pålægger mennesker skylden for deres sociale udsathed, og gør det til et socialpolitisk mål at forstå de samfundsstrukturer, der er med til at skabe de komplekse problematikker, som fører mennesker ud i social udsathed. 
  3. At vi dropper kassetænkningen. Det er ikke mennesker i social udsathed, der skal tilpasse sig systemets behov, det er systemet, der skal tage afsæt i individets behov.
  4. At vi i socialpolitikkens udformning har mennesker i social udsathed med inde ved bordet. Deltagelse fra dem det hele handler om, er afgørende for vores viden om social udsathed, og for at de socialt udsatte føler sig anerkendt som ligeværdige borgere i demokratiet.

 

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32

 

Uden for beskæftigelse
16. jan. 2019
Oplæg og video fra kick-off-konference om det sociale frikort
Herunder kan du se alle præsentationer samt en kort video fra Rådets kick-off-konference om det sociale frikort.
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
14. jan. 2019
Pressemeddelelse: Ny rapport viser vejen til succes for det sociale frikort
Den 1. januar 2018 trådte det sociale frikort i kraft, og mandag den 14. januar åbner børne- og socialminister Mai Mercado (K) Rådet for Socialt Udsattes kick-off konference om det sociale frikort i DGI-Byen i København. På konferencen præsenterer Rådet bl.a. et nyt inspirationskatalog med råd og anbefalinger til, hvordan det sociale frikort for alvor kan komme socialt udsatte borgere til gavn.
Læs nyhed
Psykisk lidelse
18. dec. 2018
Debat: En lappelov, der skulle løse problemer med vold i psykiatrien, søges udbedret med en ny lap
Penge, som er hårdt tiltrængt i både den regionale psykiatri og de kommunale psykosociale indsatser, fosser i øjeblikket ud til ingenting. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 18. december 2018, 1. sektion, side 17.
Læs nyhed
Retssikkerhed
13. dec. 2018
Oplæg fra konference om bisidderordninger for socialt udsatte
Herunder kan du se eller gense alle præsentationer fra Rådets konference om bisidderordninger for socialt udsatte.
Læs nyhed
Fattigdom
13. dec. 2018
Debat: I juletiden er fattigdommen tydelig i Danmark
Selv uden en officiel fattigdomsgrænse som målestok er det tydeligt, at fattigdommen er markant stigende i Danmark- Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad, den 13. december 2018, 1. sektion, side 11.
Læs nyhed
Øvrigt
13. dec. 2018
Debat: Tyveriet fortsætter efter satspuljens afskaffelse
Afskaffelsen af satspuljen fører flere gode ting med sig, men det er uacceptabelt, at udhulingen af overførselsindkomsterne fortsætter. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget.dk/social den 13. december 2018.
Læs nyhed
Retssikkerhed
11. dec. 2018
Pressemeddelelse: Socialt udsatte har gavn af en bisidder
Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse tyder på, at socialt udsatte borgere kan have gavn af en bisidder i mødet med det offentlige.
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
05. dec. 2018
Rådet inviterer til kick-off-konference om det sociale frikort
Den 1. januar træder det sociale frikort i kraft. Med frikortet kan socialt udsatte tjene op til20.000 kr. skattefrit uden at blive trukket i offentlige ydelser. Ordningen er et forsøg, somløber over to år.
Læs nyhed
Retssikkerhed
19. nov. 2018
Rådet inviterer til konference om bisidderordninger
Bisidderordninger og socialt udsattes møde med det offentlige Vil du blive klogere på bisidderordninger, socialt udsattes retssikkerhed og møde med det offentlige? Så kom til Rådet for Socialt Udsattes konference om bisidderordninger den 12. december kl. 12-16 i DGI-Byen i København – det er gratis at deltage.
Læs nyhed
Øvrigt
08. nov. 2018
Debat: Erstat satspuljen med helt nyt system
Svindelsagen er en anledning til at se nærmere på hele konstruktionen omkring satspuljen. Der er flere problemer. Det er for eksempel urimeligt, at alle på overførselsindkomst skal finansiere udvikling af sociale indsatser. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Arbejderen, den 9. november, 2018, 1. sektion, side 3.
Læs nyhed
Øvrigt
07. nov. 2018
AC-medarbejder med politisk tæft og skarp pen søges til sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte
Vil du bringe din faglighed og dine kompetencer i spil for at forbedre forholdene for socialt udsatte? Så er jobbet som fuldmægtig/specialkonsulent i Rådet for Socialt Udsatte måske noget for dig.
Læs nyhed
Hjemløshed
12. okt. 2018
Debat: Mennesker frem for systemer
Danmark er et af verdens rigeste lande. Alligevel stiger antallet af borgere i fattigdom, der er kommet flere hjemløse, og flere familier må tage imod hjælp i form af fødevarer fra sociale organisationer for overhovedet at kunne klare dagen og vejen. Det er et paradoks, når vi lever i et velfærdssamfund, som burde have råd til at tilbyde den bedst mulige hjælp til mennesker, når tilværelsen vælter. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Weshelters 125-års jubilæumsudgave af Magasinet Hjemløs, udgivet i oktober 2018.
Læs nyhed