Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Rådet for Socialt Udsatte kalder til opgør med årtiers symptombehandling på socialområdet

Sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund er fyldt med store huller, som socialt udsatte mennesker ofte falder igennem. Sådan lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte i oplægget Forandringskraft, der bliver offentliggjort på en konference mandag.   

- Fortællingen om, at Danmark har et fintmasket sikkerhedsnet, som er klar til at gribe os, hvis vi ender i en social udsat position, hænger ikke altid sammen med virkeligheden. Sikkerhedsnettet er dér, men maskerne er blevet så store, at de ikke altid griber dem, der har allermest brug for det, siger Vibe Klarup, formand i Rådet for Socialt Udsatte. 

De mangeårige og uløste problemer på socialområdet udstiller ifølge Rådet lidt af et paradoks i den danske velfærdsstat. 

- Hvis en kvinde har symptomer på kræft, har vi som samfund besluttet, at hun automatisk kommer ind i en højtspecialiseret kræftpakkeplan med krav om overholdelse af strenge tidsfrister, men hvis samme kvinde viser symptomer på social udsathed kan hun vente længe på den rette hjælp.

Med oplægget Forandringskraft opfordrer Rådet for Socialt Udsatte til, at vi stiller samme krav og forventninger til socialområdet, som vi gør til forløb i kræftbehandling.

 

Løber panden mod muren

Som en af hovedårsagerne for velfærdsstatens problemer peger Rådet for Socialt Udsatte i oplægget på, at socialområdet gennem årtier har symptombehandlet fremfor at gøre noget ved årsagerne bag de sociale problemer.  

- Vi hører ofte, at vi skal måle velfærdssamfundet på, hvordan vi behandler de svageste, og her må vi bare konstatere, at vi ikke har været gode nok til at forbedre vilkårene for mennesker i social udsathed. Antallet af hjemløse er steget med 30 procent siden 2009, antallet af fattige er mere end fordoblet siden årtusindskiftet og socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end andre, siger Vibe Klarup. 

Fejlen ligger ikke i, at vi ikke har forsøgt, lyder det videre fra formanden: 

  • ­Fejlen ligger i, at vi har haft et forkert fokus, hvor vi har haft en tendens til at behandle sociale problemer som individets problemer, hvor årsagerne eksempelvis reduceres til én dårlig opvækst eller ét misbrugsproblem. Men de skal altså ses i sammenhæng med nogle strukturer i samfundet, der stiller nogle af os i mere udsatte positioner end andre. 

Den ensidige fokusering på det personlige ansvar er således en barriere, Rådet for Socialt Udsatte vil have nedbrudt. En anden barriere er den overdrevne fokusering på at inddele socialt udsatte mennesker i målgrupper. 

- En individualiseret og målgruppefokuseret tilgang fokuserer behandlingen på symptomer, og på det, der gik galt i et menneskes liv. Det skygger for det bagvedliggende. At psykiske lidelse kan være årsag til stofbrug eller hjemløshed. Eller at stofforbrug kan være årsag til prostitution og kriminalitet, siger Vibe Klarup.

Den måde at tænke og behandle socialt udsathed på afføder også en uhensigtsmæssig siloopdeling, som modarbejder det nødvendige samarbejde mellem det offentliges systemer, fagfolk og borgerne.

- Siloopdelingen holder mennesker adskilt og pådutte socialt udsatte unødvendigt meget bureaukrati og alt for mange sagsbehandlere.

De fire forudsætninger

En vellykket socialpolitik kommer ikke uden om at skulle nedbryde disse barrierer, og derfor har Rådet For Socialt Udsatte udpeget fire grundlæggende forudsætninger, som kan bane vejen for social forandring. 

- ­­Rådets konklusion er, at der ikke mangler gode hensigter på socialområdet, men at vejen fra hensigt til handling er snørklet og fuld af bump. Resultatet er, at vi ofte ikke når i mål med at inkludere mennesker i social udsathed i samfundet og give dem et bedre liv. Derfor mener vi, at der er behov for forandringskraft, der gør gode intentioner til reelle forandringer, siger Vibe Klarup.

Rådets fire forudsætninger for social forandring er: 

  1. At vi gør gode intentioner til reelle handlinger, baseret på tværgående samarbejder og konkrete mål om at hjælpe samfundets dårligst stillede.
  2. At vi ikke pålægger mennesker skylden for deres sociale udsathed, og gør det til et socialpolitisk mål at forstå de samfundsstrukturer, der er med til at skabe de komplekse problematikker, som fører mennesker ud i social udsathed. 
  3. At vi dropper kassetænkningen. Det er ikke mennesker i social udsathed, der skal tilpasse sig systemets behov, det er systemet, der skal tage afsæt i individets behov.
  4. At vi i socialpolitikkens udformning har mennesker i social udsathed med inde ved bordet. Deltagelse fra dem det hele handler om, er afgørende for vores viden om social udsathed, og for at de socialt udsatte føler sig anerkendt som ligeværdige borgere i demokratiet.

 

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32

 

Brugernes BaZar
01. okt. 2018
Video: Brugernes Bazar 2018
Gik du glip af "socialt udsattes Folkemøde", Brugernes Bazar?
Læs nyhed
Fattigdom
26. sep. 2018
Debat: Det er et alvorligt problem, at flere er blevet fattige - det må regeringen tage seriøst
Skal Danmark leve op til FN’s verdensmål, er regeringen nødt til at tage spørgsmålet om fattigdom seriøst. Her vil en god start være at genindføre et officielt fattigdomsmål, afskaffe ”fattigdomsydelserne” og foretage konsekvensvurderinger af relevant ny lovgivnings virkning på fattigdom. Af Jann sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad, onsdag 26. september 2018, 1. sektion, side 8.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
24. sep. 2018
Debat: Socialt udsattes dårlige tænder er en skamplet på velfærdsstaten
Indfør tandplejefrikort, som giver ret til gratis tandbehandling til socialt udsatte. Det vil ikke blot mindske smerter, men give et mere værdigt liv for mange. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Politiken, mandag 24. september 2018, sektion Kultur, side 5.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
21. sep. 2018
Pressemeddelelse: Giv socialt udsatte gratis tandlægebehandling
Rådet for Socialt Udsatte stiller en række konkrete forslag til bedre tandpleje for socialt udsatte, herunder at tandlægebehandling bør gøres gratis for socialt udsatte borgere, der pga. både sociale og økonomiske barrierer ikke i tilstrækkelig grad har adgang til at komme til tandlægen.
Læs nyhed
Hjemløshed
20. sep. 2018
Debat: Utrygt for hvem?
Med argumentet om at det skaber utryghed, har politikerne gjort det kriminelt at sove på gaden og at tigge. Der er for nylig faldet dom over en hjemløs, der sov alene på fortovet. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Arbejderen den 20. september 2018.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
19. sep. 2018
Rådets input til Psykiatriplan 2.0
Rådet for Socialt Udsatte har sendt input til regeringen og Folketingets psykiatriordførere ifm. Psykiatriplan 2.0, som forventes at blive præsenteret snart.
Læs nyhed
Udsatte unge
19. sep. 2018
Rådet anbefaler forsøg med udvidet efterværn til tidligere anbragte unge
Rådet for Socialt Udsatte har sendt forslag til regeringen og Folketingets socialordførere om at indføre en forsøgsordning med udvidet efterværn til tidligere anbragte unge ifm. satspuljeforhandlingerne.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
19. sep. 2018
Rådets forslag til nye rammer for voksentandplejen
Rådet for Socialt Udsatte har sendt fem konkrete forslag til en bedre tandpleje til socialt udsatte til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)
Læs nyhed
Øvrigt
31. aug. 2018
AC-medarbejder søges til barselsvikariat i sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte
Læs nyhed
Brugernes BaZar
27. aug. 2018
Pressemeddelelse: Giv socialt udsatte en ”systemtolk” - Brugernes Bazar 2018
Indfør en ordning, der giver socialt udsatte ret til en professionel, uvildig aktør – et såkaldt personligt ombud, som det kendes fra Sverige – der kan støtte den enkelte i at få klarhed over egne hjælpebehov og få den rette hjælp fra systemet. Sådan lyder Rådet for Socialt Udsattes ønske til børne- og socialminister Mai Mercado (K), som på onsdag den 29. august møder mere end 1.000 socialt udsatte borgere til ”socialt udsattes Folkemøde” Brugernes Bazar i Odense.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
07. aug. 2018
Program for Brugernes Bazar 2018
Kom til Brugernes BaZar og deltag i debatten med brugere, fagfolk ogpolitikere. Vær med i fremtidsværkstedet, når der skal findes løsninger om fremtidens udfordringer for socialt udsatte i systemet. Spis en gratis frokost i det grønne og hør Rock Nalle og Hjemløsekoret give den gas på scenen.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
25. jul. 2018
Debat: Stor ulighed i tandsundhed
42 procent af socialt udsatte har under 20 tænder tilbage. Uligheden i tandsundhed er stor. Der burde være gratis tandlægehjælp til socialt udsatte mennesker. Af Jann Sjursen. Debatindlægget er bragt i Arbejderen d. 25. juli 2018
Læs nyhed