LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Misbrug
24. feb. 2016
Videoindslag fra konference om narkotika
Hvad menes der egentlig med ord som afkriminalisering og legalisering? Skal cannabis og narkotika ligestilles med alkohol? Eller er det andre reguleringsregimer, der tænkes på? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige varianter? Hvordan er det muligt, at stort set de samme data på området kan bruges som argumenter for en opretholdelse af nuværende kontrolsystem og for en afkriminalisering? Hvordan er argumentationen i de forskellige lejre for det ene og det andet synspunkt? Dét var emnet for konferencen, som Rådet for Socialt Udsatte afholdt d. 2. december 2015. I denne video kan de se de vigtigste pointer fra dagens oplæg.Videoen er produceret af journalist Helle-Vibeke Riisgaard for Rådet for Socialt Udsatte.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
18. feb. 2016
Brugernes Bazar afholdes i år tirsdag d. 30. august
Sæt X i kalenderen: I år afholdes Brugernes Bazar tirsdag d. 30. august i Kongens Have i Odense. Nærmere information om program og tema følger her på siden i løbet af foråret.For praktiske spørgsmål til dagen kan der rettes henvendelse til koordinator Alice Rasmussen på alice.kerteminde@stofanet.dk eller tlf.nr. 23 33 52 96. For øvrige henvendelser om arrangementet kan man rette henvendelse til politisk konsulent Line Karlskov Jensen på tlf. 41851097 eller på mail lkje@udsatte.dk  
Læs nyhed
Udsatte grønlændere
09. feb. 2016
Konference på Christiansborg om socialt udsatte grønlandske kvinder d. 14. marts
Udsatte grønlandske kvinder i Danmark vil gerne – men mangler hjælpDet seneste år er der kommet meget ny dokumenteret viden om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Med undersøgelsen ”Socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark” bidrager Rådet for Socialt Udsatte nu til afdækningen af endnu et overset felt i vores viden på området.Undersøgelsen tegner et dystert billede af situationen for socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark. De kæmper med store sociale, kulturelle og kønsspecifikke problemstillinger, som de gerne vil, men ikke kan håndtere uden hjælp. Rådet for Socialt Udsatte inviterer til en halvdagskonference på Christiansborg for alle med interesse, erfaring eller kendskab til området.Med konferencen ønsker Rådet for Socialt Udsatte at bringe udsatte grønlandske kvinders egne synspunkter i spil og skabe debat om kønsspecifikke problemstillinger samtidig med, at vi skaber bedre indsatser for gruppen af socialt udsatte grønlændere i Danmark generelt. Denne gruppe står på flere områder udenfor samfundets fællesskaber, hvilket kræver handling. Rådet ønsker på den baggrund at bidrage til en diskussion og prioritering i forhold til en ny strategi på området. Kom derfor og bland dig i debatten og hør også politikernes bud på, hvordan de ønsker at omsætte praksis, viden og gode intentioner til at gøre det bedre for udsatte grønlændere i Danmark.Foreløbigt program  Velkomst ved Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit (IA), medlem af Folketingets Grønlandsudvalg  Program for dagen ved Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte  Tale ved Karen Ellemann, social- og indenrigsminister  Socialt udsatte grønlandske kvinder i Danmark – hvem er de?Præsentation af Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse.  Perspektiver på undersøgesen – hvor peger den hen? Paneldebat med videns- og fagpersoner, der giver deres perspektiv på undersøgelsen.  Debat i salen Hvad skal en ny strategi på området indeholde?  Ny viden til politikerne - hvordan skal den bruges? Spørgsmål fra salen og paneldebat med folketingspolitikere.   Hvornår Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg mandag d. 14. marts 2016 kl. 11.30 – 16.00.   Tilmelding Konferencen er gratis og tilmelding skal ske til post@udsatte.dk senest tirsdag den 8. marts 2016. Husk at angive dit fulde navn samt hvilken organisation, du evt. kommer fra.   Program for dagen vil blive sendt ud snarest.
Læs nyhed
Øvrigt
04. feb. 2016
Ny holdningsundersøgelse: Danskerne ser også flygtninge som socialt udsatte
Danskerne: Flygtninge også socialt udsatte Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse af danskernes holdninger til socialt udsatte viser, at 17 procent af danskerne i dag tænker på flygtninge, når de skal svare på spørgsmålet om, hvad ”socialt udsatte” betyder for dem. I 2013, da Rådet sidste gang undersøgte danskernes holdning til socialt udsatte, var flygtninge slet ikke en kategori, som danskerne nævnte i forbindelse med socialt udsatte. Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen siger til undersøgelsen:-  Når vi i februar 2015 kunne registrere et historisk højt antal hjemløse i Danmark, så har det intet at gøre med flygtningesituationen - selvom det øger presset på kommunerne for at skaffe boliger. Antallet af hjemløse stiger først og fremmest fordi skiftende regeringer ikke på noget tidspunkt har præsenteret en ambitiøs og realistisk plan for, hvordan vi knækker hjemløsekurven. Med flygtningestrømmen bliver udfordringen større på kort sigt. Dét stiller endnu større krav til den politiske vilje til at skabe mulighederne for socialt udsatte – og viljen til at fordele samfundets ressourcer så både socialt udsatte og flygtninge kan have en værdig tilværelse og bidrage til samfundet.   Undersøgelsen ”Danskernes holdning til socialt udsatte” offentliggøres i dag på www.udsatte.dk. Rådet for Socialt Udsatte har bedt Epinion om at gennemføre en undersøgelse af danskernes holdning til socialt udsatte. Undersøgelsen blev første gang gennemført i oktober 2013 og nu igen i oktober 2015. 1.013 repræsentativt udvalgt danskere er blevet interviewet til undersøgelsen. Ved omtale af undersøgelsen eller brug af tabeller er kildeangivelsen: Epinion for Rådet for Socialt Udsatte. Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95
Læs nyhed
Misbrug
01. feb. 2016
Prioriteringen halter i udsattes alkoholbehandling
-  Vi skal gøre det, der virker, hedder det fra regeringen. Men det gør kommunerne i alt for ringe omfang, når det kommer til alkoholbehandlingen for socialt udsatte. Den nye undersøgelse peger på, at i nogle kommuner får socialt udsatte, der første gange henvender sig for at få alkoholbehandling, tilbudt den samme ambulante behandling, som gives til direktøren eller skolelæreren, der har bolig, job, familie mv. Kommunerne giver ikke et individuelt afpasset tilbud, der tager højde for de mange problemer socialt udsatte ellers tumler med. Der er endda også eksempler på visitationer, der ikke er mulige rent praktisk - som fx visitation af en stærkt alkoholiseret voldsramt kvinde til et kvindekrisecenter, hvor der af hensyn til børnene ikke må være misbrugende kvinder. Flere af de kommunale sagsbehandlere  er da heller ikke stolte af den behandling, som de selv er med til at tilbyde socialt udsatte alkoholmisbrugere.Formanden for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen kommenterer rapporten ”Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere”, som SFI udgiver i dag. Rådet for Socialt Udsatte har bestilt undersøgelsen. Rapporten baserer sig på interview med 128 socialt udsatte borgere samt 10 nøglepersoner fra kommunernes behandlingssystem. Som en lille undersøgelse er det kun en indikator på kommunernes tilgang og ganske få socialt udsattes erfaringer med alkoholbehandling.  Af de gode erfaringer med alkoholbehandling peger undersøgelsen på, at den tredjedel, der har været i kontakt med en opsøgende medarbejder, føler sig hjulpet af indsatsen. Jann Sjursen siger:-  Undersøgelsen peger på, at kommunerne i større omfang skal opsøge socialt udsatte og tage dem i hånden hen til relevante og individuelt tilpassede tilbud. Det virker. Men når det er sagt, så viser undersøgelsen også, at der skal mere forskning på området, så kommunerne også kan få bedre viden om både målgruppen og indsatserne.Undersøgelsen offentliggøres i dag på www.sfi.dk og kan downloades derfra.Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95
Læs nyhed
Unge
25. jan. 2016
Rådet ønsker en helhedsorienteret politik og en kommission for udsatte unge
Ny rapport fra Rockwoolfonden: Brug for helhedsorienteret politik og kommission for udsatte unge  -  Det er et mantra, at udsatte unge skal mødes af en helhedsorienteret indsats, der hjælper dem med at komme videre i forhold til uddannelse, job, sociale og økonomiske forhold og evt. misbrug. Det pudsige er, at der ikke stilles samme krav til den førte politik: Vi har set reformer af folkeskolen, erhvervsskolerne, kontanthjælpen – reformer, der alle har stor indflydelse på socialt udsatte unges hverdagsliv. Men vi mangler en helhedstænkning i forhold til socialt udsatte unges særlige udfordringer. Vi kan se, at den nuværende indsats ikke virker i tilstrækkelig grad – og vi kan se, at årsagerne er dybt komplekse. Lad os nu få samlet alle gode kræfter i en kommission for udsatte unge, så vi én gang for alle kan tage fat om nældens rod og få knæsat en helhedsorienteret politik for udsatte unge.   Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen kommenterer den netop udkomne rapport fra Rockwoolfonden, der dokumenterer, at udsatte unge koster samfundet fra 12-15 mia. kroner om året. Og hvad der er langt mere alvorligt: De udsatte unges inaktivitet og mistrivsel har livslange konsekvenser for dem selv – i form af en tilværelse på kanten af arbejdsmarkedet og samfundet, hvor fodfæstnet aldrig fuldt opnås. I maj udgav Rådet for Socialt Udsatte en rapporten ”Hvem er de unge på kanten på samfundet” fra Center for Ungdomsforskning, der netop viste, hvordan unge på kanten af samfundet kæmper en daglig kamp med en meget bred palet af udfordringer. -  Rapporten peger på en række forhold, der skal ændres, hvis samfundet vil have udsatte unge ”samlet op”. Det drejer bl.a. om noget så simpelt som tid til forandring. De unge mødes af et system med tremåneders forløb og uddannelsespålæg med udløbsdato. Men mange sidder med problemer, der ikke udløber om tre måneder, og de benytter sig hver dag af de kortsigtede strategier for simpelthen at overleve. Der er brug for en samlet indsats, som hjælper udsatte unge med at klare sig i et samfund, der stiller stadigt større krav. Det lykkes ikke nu, og det vil være en hovedopgave for en kommission at stille forslag til, hvordan den helhedsorienterede indsats kan lykkes.    Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Politisk konsulent Karina Find: 41 85 11 03
Læs nyhed
Hjemløshed
18. dec. 2015
Oplæg fra konferencen om billige boliger
D. 16. december afholdt Rådet for Socialt Udsatte et idéseminar om, hvordan man skaffer flere billige boliger i Danmark. Idéseminaret blev afholdt på Vartov i København. Du kan se oplæggene fra dagen her nedenfor.  
Læs nyhed
Hjemløshed
16. dec. 2015
Pressemeddelelse: 21 ideer til at skaffe billige boliger - ny rapport fra Rådet
21 idéer til at skaffe billige boliger  -  Antallet af hjemløse stiger, og der er ikke billige boliger nok. Det er et akut problem, som regeringen er nødt til at adressere nu. Det nytter ikke at lade som om, at kommunerne bare kan løse problemet med de forhåndenværende midler. Det kan de ikke, som lovgivningen er nu. Rådet foreslår, at kommunerne både får mulighed for at yde midlertidigt huslejetilskud samt for at opkøbe og udleje ejendomme til særlige målgrupper. Det kræver ændringer i loven. Formanden for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen ser med stor alvor på den situation, der lige nu tynger landets kommuner. Et krydspres mellem en rekordhøj hjemløshed, ekstra mange asylansøgere, der skal boligplaceres i kommunerne, og en boligmasse, der er som støvsuget for billige boliger, giver en helt presserende udfordring, der kræver politisk handlen nu. Andelen af boliger på 3.000,- kr. eller derunder er faldet med 55 procent siden 2007, viser en opgørelse fra Rigsrevisionen. Og i år viste hjemløsetællingen fra SFI, at antallet af hjemløse for første gang er over 6.000 personer.  Dét er baggrunden for, at Rådet har bedt Kuben Management om at udarbejde et katalog med løsningsforslag. Kataloget udkommer i dag med 21 idéer til de politiske beslutningstagere. Jann Sjursen retter også blikket mod den almene boligsektor:-   Den almene sektor har historisk set været en helt afgørende aktør i forhold til at sikre en mangfoldig boligmasse, hvor der også var plads til de mindrebemidlede. Men hvor er de små billige lejligheder, som udsatte borgere kan betale? Igen: Vi skal arbejde med de lovgivningsmæssige rammer: Der skal skabes muligheder for deleboliger for to personer. Og derudover må de almene boligselskaber arbejde strategisk og målrettet med at droppe eller udskyde sammenlægninger af små lejemål.   Baggrund: Der mangler billige boliger i Danmark, særligt i de større byer. Både Rigsrevisionen og SFI har peget på, at manglen på billige boliger til en husleje på omkring 3.000,- kr. eller derunder er en medvirkende årsag til, at vi i disse år ser et stigende antal hjemløse. Dette er baggrunden for, at Rådet for Socialt Udsatte har bedt Kuben Management foretage en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for, at der kan tilvejebringes flere billige boliger. Kortlægningen og analysen er foretaget i perioden fra foråret til efteråret 2015. Resultatet af kortlægningsarbejdet er et større idékatalog over mulige veje, man kan gå, og greb, man kan tage, for at tilvejebringe flere billige boliger. Idékataloget offentliggøres i dag d. 16. december på en konference i København og kan downloades under publikationer   Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99
Læs nyhed
Misbrug
09. dec. 2015
Oplæg fra konferencen om narkotika
Den 2. december afholdte Rådet for Socialt Udsatte en meget velbesøgt konference om aspekter ved henholdsvis kriminalisering og afkriminalisering af narkotika. Du kan se oplæggene fra dagen her.
Læs nyhed
Hjemløshed
01. dec. 2015
Kom til idéseminar om billige boliger d. 16. december i København
IDÉSEMINAR: FLERE BILLIGE BOLIGER - HVORDAN? Der mangler billige boliger i Danmark, særligt i de større byer. Både Rigsrevisionen og SFI har peget på, at manglen på billige boliger til en husleje på omkring 3000,- kr. eller derunder er en medvirkende årsag til, at vi i disse år ser et stigende antal hjemløse. Mange ytrer sig om, at manglen på billige boliger er et problem, som må løses – men færre kan sige hvordan. Dette er baggrunden for, at Rådet for Socialt Udsatte har bedt Kuben Management foretage en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for, at der kan tilvejebringes flere billige boliger. Kortlægningen og analysen er foretaget i perioden fra foråret til efteråret 2015. Resultatet af kortlægningsarbejdet er en rapport med et større idékatalog over mulige veje, man kan gå, og greb, man kan tage, for at tilvejebringe flere billige boliger.Centrale aktører inviteres til idéseminar om mangel på billige boligerRådet for Socialt Udsatte inviterer hermed centrale aktører på bolig- og hjemløseområdet til et idéseminar om manglen på billige boliger og stiller spørgsmålet: Er det tid til en erkendelse af, at problemerne med manglen på billige boliger ikke løses inden for den eksisterende tænkning? Hvori består barriererne for, at der tilvejebringes flere billige boliger? Hvor skal der slås hul i murerne mellem de forskellige sektorer? Hvilke muligheder kan opnås?Idéseminaret afholdes:Den 16. december 2015 kl. 12.30-16.30, Vartov, Farvergade 27, 1463 København KIdéseminaret tager afsæt i rapporten ”Manglen på billige boliger – barrierer og muligheder for flere billige boliger i Danmark” af Kuben Management for Rådet for Socialt Udsatte. Rapporten lanceres samme dag. Der vil være en række spændende oplæg til debat fra blandt andre flere borgmestre. Tilmelding til arrangementet sker til post@udsatte.dk senest den 9. december 2015. Du finder programmet for idéseminaret på linket her nedenfor.
Læs nyhed
Øvrigt
24. nov. 2015
Kronik i Kristeligt Dagblad: På fælles hammel mod et socialt 2015
I dag holder social- og indenrigsminister Karen Ellemann møde med 29 organisationer for at diskutere en fornyelse af den gamle regerings sociale 2020-mål. Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen har i den anledning skrevet dagens kronik i Kristeligt Dagblad, hvor han ridser de vigtigste punkter af dagens diksussion op - set med Rådets briller. På fælles hammel mod et socialt 2025 Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte Det er med glæde, at Rådet for Socialt Udsatte har modtaget invitationen til på tirsdag - sammen med 29 andre organisationer - at drøfte et eftersyn af den tidligere regerings sociale 2020 mål. 2020 målene blev annonceret meget flot, men de efterfølgende indsatser for at omsætte målene til konkrete politiske initiativer blev alt for få og for tilfældige. Der blev holdt en del møder – formentlig flest internt mellem ministerierne og de tilknyttede konsulenter. Rådet har deltaget i flere gode drøftelser, men der blev - måske med psykiatrien til undtagelse - ikke fulgt op med konkrete udspil, der gav gode kræfter på socialområdet fornemmelsen af, at regeringen selv tog målene alvorligt. Der blev ikke fulgt op med debatter og redegørelser, der gjorde status for udviklingen. Det blev først og fremmest til enkelte tal, der kunne findes et sted på ministeriets hjemmeside. Da målene kom som et rent regeringsinternt projekt, var der få, der følte et ejerskab til dem. Ingen gik i gang, mens ministerierne og konsulenterne arbejdede på de interne linjer. Det ville være en stor landvinding for den sociale dagsorden, hvis nogen – og her er regeringen naturligvis en oplagt kandidat – formår at formulere sigtepunkter for den sociale indsats, som også kommuner, brugerorganisationer, de frivillige sociale organisationer og civilsamfundet i bred forstand føler et ejerskab til. Mål som kan samle mange gode kræfter til at arbejde i den samme retning. Ikke for at ensrette arbejdet, for der skal være masser af forskelle, men for at den samlede indsats for socialt udsatte bliver bedre og giver sig konkret udslag i, at vi om 5 eller 10 år er enige om, at det til den tid er ”bedre at være hjemløs, misbruger, fattig, psykisk sårbar osv.”, end det er i dag. Og hvor færre er fattige og socialt udsatte. Der er problemer nok, som mange på tværs af partiskel er enige om at ville gøre noget ved. Her er tre eksempler: Hjemløsheden stiger og har gjort det siden 2009. Den seneste hjemløsetælling fra 2015 viser, at der nu er over 6.000 hjemløse i Danmark. Kurven skal knækkes. 140.000 danskere er afhængige af alkohol, men under 20.000 er i offentlig betalt behandling. Det er ikke godt nok. Hvad enten man tror på Sundhedsstyrelsens skøn på 33.000 stofafhængige mennesker i Danmark eller den førende forsker fra Center for Rusmiddelforskning Mads Uffe Pedersens skøn på over 70.000 afhængige, så er kun 17.500 mennesker i behandling for deres stofafhængighed i Danmark. Det er slet ikke godt nok. Det skal være ambitiøse mål, som også bør positionere socialpolitikken i forhold til andre politikker, så det sociale område ikke kun ses som en udgift, men også som et fælles gode, som skal prioriteres af regeringen, på borgmesterkontoret, i den frivillige indsats og alle andre steder, hvor der træffes vigtige beslutninger. Det kan ofte være en god investering, at gøre en indsats for socialt udsatte. Men selv i det tilfælde, hvor investeringen ikke giver et godt afkast, så er et samfund fattigt, hvis det ikke vil prioritere at give en ordentlig og anstændig behandling til de alt for mange mennesker, der mister fodfæstet i livet. Selvom målene gerne må være ambitiøse og løfterige, skal der også være målbare indikatorer, så man kan holde regering og andre parter op på, om udviklingen går i den rigtige retning. Og i den forbindelse vil det være vigtigt, at regeringen forpligter sig til for det første at lave en årlig status på udviklingen. For det andet bør regeringen også vurdere relevante politiske initiativer i forhold til målsætningerne. Hvis der er en ambition om at mindske hjemløsheden, hvad der ville være et oplagt socialt mål, hvordan virker centrale politiske initiativer så i forhold til et sådant mål? En sådan redegørelse skal naturligvis debatteres bredt. Rådet for Socialt Udsatte deltager gerne i den debat sammen med mange andre. Rådet for Socialt Udsatte skal ifølge mandatet arbejde med samfundets indsats for socialt udsatte forstået som hjemløse, misbrugere, sindslidende, mennesker i prostitution, mennesker ramt af fattigdom eller andre svære sociale problemer. Med de briller så mener Rådet, at følgende målfelter bør være centrale i de sociale sigtepunkter. Hjemløshed: Som helt overordnet målsætning bør det gælde, at antallet af hjemløse skal falde. Antallet af hjemløse i Danmark er nu oppe over 6.000 mennesker og er steget konstant siden hjemløsetællingen fra SFI fra 2009. Det er på tide, at den udvikling bliver vendt. Det nuværende mål på under 4.000 kan være OK, selv om det stadig er alt for mange hjemløse. Samtidig er det vigtigt med mål for kvaliteten af den indsats, der gives til hjemløse. Mennesker med psykiske lidelser: Anvendelse af tvang i psykiatrien skal mindst halveres. Samtidig bør den markante overdødelighed for mennesker med psykiske lidelser reduceres. Mindst ligeså vigtigt er det, at der sættes mål for psykisk sårbares uddannelse og tilknytning til arbejdsmarked og deraf følgende indkomst, så de lave ydelser i kontanthjælpssystemet ikke fører til, at store grupper af personer med psykiske lidelser bliver økonomisk marginaliserede i samfundet. Misbrug: Der bør som indikator på samfundets behandling af stofmisbrugere være et mål om færre narkorelaterede dødsfald fx under 100 årligt. Det er væsentligt med et mål om en bedre kvalitet i behandlingstilbuddene. Men allervigtigst vil være et mål om et behandlingssystem så godt og så attraktivt at flere søger i behandling. Der bør sættes et ambitiøst mål for, hvor stor en andel af personer med behandlingskrævende misbrug af stoffer og alkohol, der rent faktisk søger behandling. Prostitution: Centralt er det, at ingen begynder i prostitution af tvang eller af økonomisk nødvendighed. Der skal altid og for alle mennesker være andre muligheder for forsørgelse. Det kan være umuligt at sætte en indikator for, men for de mennesker som alligevel ender i prostitution skal der være tilbud om hjælp, som mennesker i prostitution oplever som relevante. I dag oplever kun 6 pct. af mennesker i prostitution, at der findes relevant hjælp, viser en undersøgelse fra SFI. Fattigdom: Rådet er naturligvis opmærksom på, at regeringen har afskaffet fattigdomsgrænsen og løbende har motiveret dette valg. I samme offentlige ombæringer har Karen Ellemann som social- og indenrigsminister imidlertid også givet udtryk for, at hun gerne vil måles på indikatorer, der viser, hvordan det står til med den generelle ulighed i samfundet og med indkomstudviklingen blandt udsatte grupper. De nye sociale mål bør indeholde klare målsætninger i forhold til at sikre, at der ikke kommer grupper af borgere, som permanent er økonomisk marginaliserede i samfundet. I denne anledning kunne man også formulere mål og ambitioner for udsattes gældsproblemer, der fortsat er mulighedshæmmende for mange mennesker. Processen med de nye sociale mål begynder på tirsdag i Social- og Indenrigsministeriet, når ministeren mødes med 29 organisationer for at diskutere målene. Det er i socialt arbejde moderne at tale om koordinering, helhed, ejerskab til løsningen hos brugerne og gode relationer som bærende elementer. Det er alle fine ord, der bliver behov for, hvis det skal være bedre at være hjemløs om 10 år end nu, og hvis der skal være færre hjemløse om 10 år. Men ministeren får også behov for begreberne for at skabe bred opbakning bag de mål, der skal trække den overordnede socialpolitik i den retning. Rådet for Socialt Udsatte deltager med stor lyst i debatten før og efter regeringen fører og har ført pennen.Kronikken er bragt i Kristeligt Dagblad d. 24. november 2015.
Læs nyhed
Misbrug
20. nov. 2015
Stor konference om narkotika
Onsdag d. 2 december afholeder Rådet for Socialt Udsatte en stor konference i København om aspekter ved henholdsvis kriminalisering/afkriminalisering af narkotika. Se programmet for dagen her nedenfor.
Læs nyhed
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 30