Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Rådet for Socialt Udsatte kalder til opgør med årtiers symptombehandling på socialområdet

Sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund er fyldt med store huller, som socialt udsatte mennesker ofte falder igennem. Sådan lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte i oplægget Forandringskraft, der bliver offentliggjort på en konference mandag.   

- Fortællingen om, at Danmark har et fintmasket sikkerhedsnet, som er klar til at gribe os, hvis vi ender i en social udsat position, hænger ikke altid sammen med virkeligheden. Sikkerhedsnettet er dér, men maskerne er blevet så store, at de ikke altid griber dem, der har allermest brug for det, siger Vibe Klarup, formand i Rådet for Socialt Udsatte. 

De mangeårige og uløste problemer på socialområdet udstiller ifølge Rådet lidt af et paradoks i den danske velfærdsstat. 

- Hvis en kvinde har symptomer på kræft, har vi som samfund besluttet, at hun automatisk kommer ind i en højtspecialiseret kræftpakkeplan med krav om overholdelse af strenge tidsfrister, men hvis samme kvinde viser symptomer på social udsathed kan hun vente længe på den rette hjælp.

Med oplægget Forandringskraft opfordrer Rådet for Socialt Udsatte til, at vi stiller samme krav og forventninger til socialområdet, som vi gør til forløb i kræftbehandling.

 

Løber panden mod muren

Som en af hovedårsagerne for velfærdsstatens problemer peger Rådet for Socialt Udsatte i oplægget på, at socialområdet gennem årtier har symptombehandlet fremfor at gøre noget ved årsagerne bag de sociale problemer.  

- Vi hører ofte, at vi skal måle velfærdssamfundet på, hvordan vi behandler de svageste, og her må vi bare konstatere, at vi ikke har været gode nok til at forbedre vilkårene for mennesker i social udsathed. Antallet af hjemløse er steget med 30 procent siden 2009, antallet af fattige er mere end fordoblet siden årtusindskiftet og socialt udsatte dør i gennemsnit 19 år tidligere end andre, siger Vibe Klarup. 

Fejlen ligger ikke i, at vi ikke har forsøgt, lyder det videre fra formanden: 

  • ­Fejlen ligger i, at vi har haft et forkert fokus, hvor vi har haft en tendens til at behandle sociale problemer som individets problemer, hvor årsagerne eksempelvis reduceres til én dårlig opvækst eller ét misbrugsproblem. Men de skal altså ses i sammenhæng med nogle strukturer i samfundet, der stiller nogle af os i mere udsatte positioner end andre. 

Den ensidige fokusering på det personlige ansvar er således en barriere, Rådet for Socialt Udsatte vil have nedbrudt. En anden barriere er den overdrevne fokusering på at inddele socialt udsatte mennesker i målgrupper. 

- En individualiseret og målgruppefokuseret tilgang fokuserer behandlingen på symptomer, og på det, der gik galt i et menneskes liv. Det skygger for det bagvedliggende. At psykiske lidelse kan være årsag til stofbrug eller hjemløshed. Eller at stofforbrug kan være årsag til prostitution og kriminalitet, siger Vibe Klarup.

Den måde at tænke og behandle socialt udsathed på afføder også en uhensigtsmæssig siloopdeling, som modarbejder det nødvendige samarbejde mellem det offentliges systemer, fagfolk og borgerne.

- Siloopdelingen holder mennesker adskilt og pådutte socialt udsatte unødvendigt meget bureaukrati og alt for mange sagsbehandlere.

De fire forudsætninger

En vellykket socialpolitik kommer ikke uden om at skulle nedbryde disse barrierer, og derfor har Rådet For Socialt Udsatte udpeget fire grundlæggende forudsætninger, som kan bane vejen for social forandring. 

- ­­Rådets konklusion er, at der ikke mangler gode hensigter på socialområdet, men at vejen fra hensigt til handling er snørklet og fuld af bump. Resultatet er, at vi ofte ikke når i mål med at inkludere mennesker i social udsathed i samfundet og give dem et bedre liv. Derfor mener vi, at der er behov for forandringskraft, der gør gode intentioner til reelle forandringer, siger Vibe Klarup.

Rådets fire forudsætninger for social forandring er: 

  1. At vi gør gode intentioner til reelle handlinger, baseret på tværgående samarbejder og konkrete mål om at hjælpe samfundets dårligst stillede.
  2. At vi ikke pålægger mennesker skylden for deres sociale udsathed, og gør det til et socialpolitisk mål at forstå de samfundsstrukturer, der er med til at skabe de komplekse problematikker, som fører mennesker ud i social udsathed. 
  3. At vi dropper kassetænkningen. Det er ikke mennesker i social udsathed, der skal tilpasse sig systemets behov, det er systemet, der skal tage afsæt i individets behov.
  4. At vi i socialpolitikkens udformning har mennesker i social udsathed med inde ved bordet. Deltagelse fra dem det hele handler om, er afgørende for vores viden om social udsathed, og for at de socialt udsatte føler sig anerkendt som ligeværdige borgere i demokratiet.

 

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32

 

Øvrigt
13. dec. 2017
Pressemeddelelse: Storbyer bør lære af udkantskommunernes sociale indsats
Der er fordele ved at være socialt udsat i en udkantskommune. Det tyder Rådet for Socialt Udsattes nye undersøgelse på. Adgang til betalelige boliger og en mere individuel og fleksibel social indsats fra kommunen er noget af det, der værdsættes særligt blandt udsatte i udkantskommuner.
Læs nyhed
Øvrigt
08. dec. 2017
Debat: Udsat for udflytning
For et års tid siden flyttede Rådet for Socialt Udsattes sekretariat til Rønne.Det skete som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til det øvrige Danmark -det såkaldte Udkantsdanmark. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Bornholms Tidende, den 2. december 2017, 1. sektion, side 30.
Læs nyhed
Øvrigt
06. dec. 2017
Kronik: Ny retning for socialpolitikken
Socialpolitik bør grundlæggende handle om, hvordan samfundet støtter det enkelte menneske i at kunne leve sit liv med højest mulig livskvalitet - også i modgang. Om hvordan samfundet kan skabe de rammer, der gør, at alle har mulighed for at leve et godt liv - også selvom det er på en måde, som adskiller sig fra den gængse. Også når sygdom eller sociale problemer gør det svært at passe ind i den gennemsnitlige danskers liv med 9-17-job, "villa, Volvo og vovse". Af Jann Sjursen. Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad den 4. december, 1. sektion, side 11.
Læs nyhed
Øvrigt
28. nov. 2017
Børne- og socialministeren udnævner nye medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte
Børne- og socialminister Mai Mercado udpeger per 1. januar nye medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte. Det nye råd vil fortsat have Jann Sjursen som formand og have fokus på brugerperspektiver på social udsathed.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
13. nov. 2017
Debat: Alle har ret til en ordentlig behandling - også på Sjælland
Sundhedsvæsenet er generelt ikke godt nok gearet til at rumme socialt udsatte borgere - det viser Rådet for Socialt Udsattes undersøgelser. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Sjællandske, den 11. november 2017, 2. sektion, side 15. Desuden versionering i Nordjyske Stiftstidende den 11. november samt Fyens Stiftstidende, Århus Stiftstidende og Jyske Vestkysten den 13. november. 
Læs nyhed
Lokale udsatteråd
13. nov. 2017
Rådet udgiver video om lokale udsatteråd
Udsatte stemmer bliver flere og flere. De har brug for et lokalt udsatteråd som talerør. Men hvad er et lokalt udsatteråd? Hvad laver de? Hvem nedsætter et udsatteråd? Få svar på det, og meget mere i videoen om lokale udsatteråd.
Læs nyhed
Lokale udsatteråd
13. nov. 2017
Pressemeddelelse: Flere kommuner bør have et lokalt udsatteråd
36 af landets 98 kommuner har i dag valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd. Men der er brug for langt flere,mener formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen. Lokale udsatteråd, der fungerer som talerør forsocialt udsatte borgere i kommunerne, bør være et tema til dette års kommunal- og regionalvalg.
Læs nyhed
Hjemløshed
10. nov. 2017
Pressemeddelelse: Satspuljeaftale - indsats mod hjemløshed et skridt på vejen
Regeringen og satspuljepartierne har i dag indgået en aftale om fordelingen af midlerne i satspuljen på socialområdet. Rådet for Socialt Udsatte er glade for, at hjemløsehandlingsplanen prioriteres, men peger på, at der er behov for et mere generelt kursskifte i socialpolitikken, hvis de underliggende problemer skal løses.
Læs nyhed
Øvrigt
08. nov. 2017
Konference om social udsathed i udkantskommuner
Rådet for Socialt Udsatte inviterer til konference om social udsathed i udkantskommuner, den 13. december 2017 i Slagelse. Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkomne.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
07. nov. 2017
Debat: Lighed i sundhed. Alle har ret til en ordentlig behandling!
Det danske sundhedsvæsen er generelt set ikke godt nok gearet til at rumme socialt udsatte borgere. Sådan skal det ikke være, for sundhed er for alle! Rådet for Socialt Udsatte lavede tidligere i år en undersøgelse om socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Af Jann Sjursen, Formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad den 7. november 2017, 1. Sektion, Side 11 (Debat)
Læs nyhed
Psykisk lidelse
07. nov. 2017
Konference om retspsykiatri
Rådet for Socialt Udsatte afholder konference om retspsykiatri den 27. november, på Hotel Scandic Copenhagen. Deltagelse er gratis og alle interesserede er velkomne.
Læs nyhed
Øvrigt
06. nov. 2017
Rådet udgiver valgvideo: Stem, det nytter og det er nemt!
Se Rådet for Socialt Udsattes valgvideo og opfordring til at stemme herunder.
Læs nyhed