LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10
Øvrigt
24. maj 2016
To AC-medarbejdere søges til sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte
Vil du være med til at forbedre forholdene for socialt udsatte mennesker, så er én af disse stillinger måske noget for dig. Rådet for Socialt Udsatte søger to AC’ere på fuld tid pr. 1. september 2016. Om Rådet for Socialt Udsatte Rådet er et statsligt råd nedsat af social- og indenrigsministeren. Rådet har til opgave at være talerør for socialt udsatte, dvs. mennesker med komplekse sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, sindslidelse mv. Du kan læse mere om Rådet på www.udsatte.dk. Om jobbene Arbejdet vil bestå i at give formanden og Rådet en rigtig god sekretariatsbetjening med visionære og gennemarbejdede politikoplæg. Du vil også skulle omsætte Rådets beslutninger til konkrete aktiviteter, så Rådets synspunkter øver indflydelse på politiske beslutninger af relevans for socialt udsatte, og så Rådet fastholder rollen som talerør for socialt udsatte mennesker. Jobbene spænder fra det strategiske og politiske niveau med politikudvikling til mere konkrete og jordnære opgaver som at indsamle, bearbejde og kommunikere viden til både beslutningstagere, den brede offentlighed og socialt udsatte mennesker. Den ene stilling ønskes besat med en AC’er, der har flair for at arbejde med statistik og økonomi. Den anden stilling ønskes besat med en AC’er, der har flair for at arbejde med lovgivning (socialret). Dine kompetencer og kvalifikationer Vi lægger vægt på, at du: Har en relevant samfundsvidenskabelig videregående uddannelse i økonomi, jura, politologi, sociologi eller lignende Har en dybtgående indsigt i samfund og politik og har blik for politiske processer, og hvornår indflydelse opnås Har viden om det socialpolitiske område og andre relevante politikområder af relevans for socialt udsatte Har en skarp pen Arbejder effektivt både alene og i samarbejde Har flair for koordinering af projekter, herunder interessentinddragelse og processtyring Har evnen og lysten til at snakke med mennesker, der er eller har været på kanten af samfundet Du skal indgå i et lille sekretariat med en håndfuld medarbejdere. Vi har en uformel men effektiv og ambitiøs arbejdsform. Der er højt til loftet med plads til visionære og strategiske ideer, men hverken mødekaffen eller deltagerlisten til konferencen laver sig selv! Du skal være fleksibel og villig til at tage ansvaret for stort og småt.  Vi tilbyder dig alsidige arbejdsopgaver og løbende nye udfordringer at blive del af et fagligt miljø, hvor videndeling prioriteres mange samarbejdspartnere internt og eksternt med mulighed for udvikling af dit netværk gode og fleksible arbejdsvilkår  Løn- og ansættelsesvilkår  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte. Stillingerne ønskes besat senest den 1. september eller efter nærmere aftale. Arbejdsstedet vil pr. 1. oktober 2016 være i Rønne. Der indgås en særlig aftale om arbejdssted for september måned 2016. Der vil være rejseaktivitet til København og det øvrige land svarende til 4-8 dage månedligt.  Hvis du vil vide mere   Du kan læse mere om Rådet for Socialt Udsatte på www.udsatte.dk og høre mere om stillingen hos sekretariatschef Ole Kjærgaard på tlf. nr. 4185 1095. Din ansøgning   Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) sendes elektronisk til post@udsatte.dk.  Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 13. juni 2016 kl. 12.00.  Vi forventer at afholde samtaler i uge 25.  Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, handicap, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
Læs nyhed
Øvrigt
17. maj 2016
Nye sociale mål: Forskellen er den samme - den konkrete indsats er afgørende
Læs nyhed
Øvrigt
04. maj 2016
Brugernes Bazar 2016! Sæt X i kalenderen d. 30. august
I år afholdes Brugernes Bazar tirsdag d. 30. august - sædvanen tro foregår det i Kongens Have i Odense. Rådet for Socialt Udsatte afholder Brugernes Bazar i samarbejde med SAND, LAP og Brugerforeningen. I 2015 deltog ca. 1.500 mennesker, og i år ventes et lignende antal at komme til Odense fra alle egne af landet. Temaet for bazaren er i år ”Diagnoser - hvad betyder det for socialt udsatte?"
Læs nyhed
Misbrug
21. apr. 2016
Oplæg fra konferencen om alkoholbehandling om socialt udsatte
Den 19. april afholdte Rådet for Socialt Udsatte en velbesøgt konference om alkoholbehandlingen for socialt udsatte. Oplæggene fra dagen kan ses her nedenfor.
Læs nyhed
Øvrigt
16. apr. 2016
Debatindlæg i Kristeligt Dagblad: Social retning uden mål? Der skal skabes reelle forbedringer for de socialt udsatte
Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt UdsatteSocial-og indenrigsminister Karen Ellemann(V) overvejer nu, hvordan Venstre-regeringens sociale mål skal se ud, og hvor langt frem i tid de skal række. Den tidligere regerings sociale 2020-mål var i udgangspunktet målbare. For eksempel hed det, at antallet af hjemløse i år 2020 skulle være bragt ned til 4.000. Siden er antallet steget til nu 6.140 efter seneste hjemløsetælling. 2020-målsætningen har altså ikke knækket hjemløsekurven, og den har heller ikke forhindret hverken den nuværende eller den tidligere regering i med åbne øjne at træffe beslutninger, der nærmest med usvigelig sikkerhed har forhindret realiseringen af målsætningen: Lave kontanthjælpsydelser til unge, kontanthjælpsloftet og færre billige boliger, for bare at nævne nogle. Det har spændt ben for 2020-målet på hjemløseområdet, uanset at der er sket en investering på over en halv milliard kroner på området siden 2008. Dette være nævnt, fordi det naturligvis er en central diskussion om, hvorvidt sociale mål skal være retningsgivende eller absolutte. Men det er samtidig altafgørende, at målene rent faktisk bliver et redskab til positive forandringer og ikke blot en papirtiger. SRregeringens sociale 2020-mål var som nævnt i udgangspunkt absolutte, men blev mildt sagt kun i ringe omfang brugt som aktivt styringsinstrument. Retningsgivende mål anviser - som ordet siger - en retning. Det kunne for eksempel på hjemløseområdet være et mål om færre hjemløse. En hjemløs mindre vil i princippet så være en succesfuld målopfyldelse - omend ikke særlig ambitiøs! Rådet for Socialt Udsatte foretrækker ambitiøse sociale mål, som følges til dørs med strategier for, hvordan målene nås, samt handlingsplaner med delmål, der undervejs kan sikre, at endemålet nås i et givent årstal. Det årstal bør i øvrigt være 2025. DE SOCIALE MÅL SKAL understøttes af programmer, der bidrager til at løfte kompetencerne i kommunerne og blandt organisationer, der arbejder på de forskellige sociale områder. Og af en overordnet politik, som arbejder med og ikke mod målene - det vil sige værdige ydelsesniveauer og adgang til billige boliger. Sidst, men ikke mindst, bør der afsættes midler til at afprøve nye idéer og veje at gå - til forskning og innovation på det sociale område. Sociale mål giver desuden kun mening, hvis der er et solidt datagrundlag og udgangspunkt (baseline). Det er ikke en given ting. Datagrundlaget på misbrugsområdet er for eksempel alt for mangelfuldt. Seneste officielle skøn over behandlingskrævende stofmisbrugere er fra 2009. Og på alkoholområdet nåede SR-regeringen end ikke at fastsætte et socialt 2020-mål på grund af mangelfuldt datagrundlag. Lad os også få et socialt mål vedrørende fattigdom og få genindført fattigdomsgrænsen, så vi får en fælles målestok for, om udviklingen går i den rigtige retning, og et kvalificeret grundlag at diskutere på. Man kan i diskussionen om retningsgivende og absolutte mål hævde, at forskellen er den samme, hvis målene kun bruges til ved hvert regeringsskifte at få en anledning til at sætte en ny dagsorden - i medieverdenen! Når det gælder sociale mål, er der imidlertid først og fremmest brug for kontinuitet, hvis de skal have betydning i virkelighedens verden. Det taler for, at de sociale mål bliver forankret i et bredt flertal i Folketinget og følges op af en politik, som skaber reel forbedring for socialt udsatte. Indlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 16. april 2016
Læs nyhed
Misbrug
06. apr. 2016
Kom til konference om alkoholbehandling for socialt udsatte
Rådet for Socialt Udsatte afholder tirsdag d. 19. april en konference om alkoholbehandling for socialt udsatte. Konferencen afholdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, Kbh. V i tidsrummet kl. 9.30 - 16.00. Deltagelse på konferencen er gratis. Se programmet nedenfor.Tilmeld dig på post@udsatte.dk
Læs nyhed
Udsatte grønlændere
13. mar. 2016
Socialt udsatte grønlandske kvinder lades i stikken
Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag rapporten ”Udsatte grønlandske kvinder i Danmark”. Rapporten understreger med al tydelighed, at der fortsat er store mangler i den sociale indsats for udsatte grønlandske kvinder. Rådets formand Jann Sjursen siger om rapporten:  -  Det er fortællinger, der tegner billedet af ekstremt barske liv og vilkår, som man ikke forbinder med en tilværelse i Danmark. Det er forstemmende, at de overgreb, som mange af kvinderne har med i bagagen fra Grønland i mange tilfælde fortsætter i Danmark. Vi må som minimum kunne sikre socialt udsatte grønlandske kvinder nogle rammer, hvor de er garanteret et fravær af vold og overgreb.  Trods kvindernes meget svære livssituation i Danmark, har de en stærk vilje til at skabe et bedre liv i Danmark. Men alt for ofte oplever kvinderne ikke at få den hjælp de eftersørger, når de henvender sig hos kommunerne eller andre steder for at få hjælp. Mange søger i stedet hjælp i netværket og andre steder udenfor det etablerede system, og lever på den måde en tilværelse, hvor de står udenfor det danske samfund. Jann Sjursen siger:  -  Det er slående, hvordan kvinderne uden at kny giver udtryk for en vilje og en lyst til at få skabt sig et andet liv. Derfor er det også enormt ærgerligt, at vejen gennem det sociale system ofte er brolagt med barrierer, der får kvinderne til at opgive det sociale system. Det betyder så, at det sociale system heller ikke får mulighed for at hjælpe kvinderne. Kommunerne skal være bedre til at forstå de udsatte kvinder – og frem for alt meget bedre til at tilbyde dem relevant hjælp.  Undersøgelsen ”Udsatte grønlandske kvinder i Danmark” er udarbejdet af socialpolitisk konsulent Helene Forsberg Madsen, og er baseret på interviews med 22 udsatte grønlandske kvinder samt 16 socialarbejdere, der arbejder med kvinderne til dagligt. Rapporten kan bestilles og downloades her I dag kl. 12.30-16.00 afholder Rådet for Socialt Udsatte konference i Fællessalen på Christiansborg. Repræsentanter fra pressen er velkomne. Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01Politisk konsulent Line Karlskov Jensen: 41 85 10 97
Læs nyhed
Hjemløshed
03. mar. 2016
Rådets anbefalinger om flere billige boliger sendes til regeringen og Folketinget
Kontanthjælpsloftet skaber endnu større behov for billige boliger Rådet for Socialt Udsatte sender anbefalinger til regeringen og FolketingetNår kontanthjælpsloftet om kort tid gennemføres af regeringen, indvarsler det en tid, hvor efterspørgslen på de få billige boliger, der i dag er til rådighed, vil blive voldsomt intensiveret. Det viser fx dagens historie på DR.dk, hvor både CEPOS og AE-Rådet har beregnet den enlige mor Heidis fremtidige budget under kontanthjælpsloftet: et månedligt minus på 2.500 kr. En nedgang af den karakter er voldsom for mange husholdninger. Men nedgangen er desværre kendetegnende for kontanthjælpsloftet: Over 8.000 mennesker vil miste 2.000-3.000 kr., når kontanthjælpsloftet er en realitet. Rådet for Socialt Udsatte sender nu sine anbefalinger til at skaffe flere billige boliger til regeringen og Folketingets udvalg. Rådets formand Jann Sjursen siger:  -  Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er urealistiske luftige løsninger. Det er forslag til løsninger, som med lethed kan gennemføres indenfor en meget overskuelig periode. Men det kræver først og fremmest en politisk erkendelse af, at vi lige nu står i en faretruende situation, hvor vi risikerer, at det historisk høje antal hjemløse vil stige yderligere.Jann Sjursen understreger, at Rådet er imod kontanthjælpsloftet. Udsigten til dets vedtagelse samt det alarmerende lave antal billige boliger gør, at der er brug for politisk handlekraft og løsninger: -  Der var brug for flere billige boliger før loftet. Nu bliver der brug for MANGE flere billige boliger. En situation, hvor man skruer kraftigt ned for kontanthjælpsmodtageres eksistensgrundlag uden samtidig at anvise politiske løsninger på manglen på billige boliger, er ikke samfundsmæssigt bæredygtig – uanset politisk ståsted.   Rådet for Socialt Udsattes rapport: ”Manglen på billige boliger” kan findes på www.udsatte.dk – og Rådets anbefalinger, der i dag oversendes til regering og Folketinget, kan findes samme sted.  Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99
Læs nyhed
Hjemløshed
01. mar. 2016
Åbent brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg
Rådet for Socialt Udsatte har d. 1. marts sendt dette brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg sammen med Sand (De hjemløses Landsorganisation) og SBH (Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i Danmark): DSB lader socialt udsatte stå tilbage på perronen DSB afskaffede pr. 1. januar 2015 rejsebonerne. Rejsebonerne har tjent et vigtigt formål på opholdssteder, herberger og hos brugerorganisationer, som har uddelt rejseboner til brugere, der har haft et transportbehov til eksempelvis sygehusbehandling, retshjælp, møder med kommunen eller andet. Fordelen ved rejsebonerne har været, at brugeren ikke har haft udlæg til billetter, og at brugerorganisationerne og andre tilsvarende ikke har haft udgifter til transport, såfremt brugeren ikke har anvendt rejsebonen. Udfasningen af rejseboner betyder en markant udgiftsstigning for brugerorganisationerne, der fremadrettet er nødsaget til at købe billetter til brugerne, som ikke kan refunderes, såfremt brugeren er for syg, for påvirket eller af andre årsager ikke er i stand til at foretage rejsen. Rådet for Socialt Udsatte har i det forgangne år afholdt møde og korresponderet med DSB med henblik på at finde en løsning på konsekvenserne af DSB’s beslutning om udfasning af rejsebonerne. Rådet for Socialt Udsatte har bl.a. været i dialog med DSB om alternative løsninger for gruppen af socialt udsatte, hvilket desværre ikke har vist sig muligt. DSB anerkender, at der for socialt udsatte ikke findes en dækkende afløser for rejsebonerne, men henviser til, at programmet WorkPlus i stort omfang kan afhjælpe udfordringerne. DSB henviser desuden til, at det vil være meget omkostningstungt at omlægge/justere WorkPlus-programmet til at levere en særlig ydelse målrettet socialt udsatte. Som alene navnet WorkPlus antyder, er DSB’s ydelse altså meget lidt foreneligt med det liv, mennesker i social udsathed lever. Rådet for Socialt Udsatte, SAND – De hjemløses landsorganisation og SBH – Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse vil med denne henvendelse bede Transport- og Bygningsudvalget forholde sig til, at DSB begrænser socialt udsattes muligheder for at bevæge sig rundt i landet. - Det være sig til misbrugsbehandling, samtaler med sagsbehandleren eller et sted at sove for natten. DSB burde som én af Danmarks største offentlige virksomheder påtage sig det samfundsansvar det er at sikre, at også socialt udsattes mobilitet og behov for transport kan håndteres. Som det er nu, er det brugerorganisationerne, der må holde for og finde penge til de forøgede transportudgifter på deres budgetter. Ligeledes er det beskæmmende at måtte erkende, at socialt udsatte tilsyneladende ikke har været inde over DSB’s overvejelser om at designe et program, der tilgodeser alle dele af samfundet. Undertegnede organisationer vil opfordre Transport- og Bygningsudvalget til at tage sagen op med det formål at finde en løsning, der fuldt ud afløser det afskaffede system med rejseboner. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at løsningen udformes, så den også gælder, hvor rejsekortet gælder.
Læs nyhed
Fattigdom
26. feb. 2016
Pressemeddelelse: Fattigdom er ikke teori
26. februar 2016 Pressemeddelelse   Rådet for Socialt Udsatte om SFI-rapport:Fattigdom er ikke teori- SFI giver håndfast dokumentation for, at fattigdom i Danmark ikke er en teoretisk størrelse men barsk virkelighed, der fører til et liv på kanten af samfundet.   Det siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, på baggrund af en ny SFI undersøgelse, der offentliggøres i dag. Rapporten fastslår, at kontanthjælpen allerede i 2012 var så lav, at det store flertal af modtagere lider urimeligt mange afsavn. En tredjedel har inden for de sidste 3 måneder haft dage, hvor de ikke havde råd til at spise tre gange. Den samme andel har af økonomiske grunde ladet være med at købe lægeordineret medicin. I et velfærdssamfund som det danske, er det beskæmmende, at så mange mennesker ikke har til dagen og vejen.   - Undersøgelsen understreger derfor, at regeringens kontanthjælpsloft vil gøre en skidt situation endnu værre for endnu flere kontanthjælpsmodtagere. Det forbyder sig selv, siger Sjursen.   SFI’s undersøgelse viser, at over 32 procent af økonomisk fattige kontanthjælpsmodtagere lider mindst tre basale afsavn ud af 14 undersøgte basale afsavn. Basale afsavn dækker over grundlæggende behov som et hovedmåltid om dag, tre daglige måltider, varmt vintertøj, opvarmning af bolig, køb af lægeordineret medicin, afholde handicapudgifter mv.   - Det er et elendigt udgangspunkt ift. at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet ikke at have råd til medicin, mad, tøj og sko - for ikke at tale om busbilletten til jobcenter. Resultaterne sætter fokus på, at kontanthjælpslofterne og 225-timers reglen forarmer og marginaliserer mennesker – det bør Folketinget kræve at få undersøgt grundigt inden lovforslaget vedtages om et par uger, slutter Jann Sjursen.   Rapporten ”Fattigdom og afsavn” fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd udkommer i dag. Det er en meget omfattende undersøgelse af hvordan både økonomisk fattige og ikke-fattige oplever materielle og sociale afsavn.   Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01  
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
25. feb. 2016
Rådets oplæg ved høring om kontanthjælpsloftet
Rådsmedlem Hanne Thomsen holdt oplæg for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, da dette afholdt offentlig høring i Landstingssalen torsdag d. 25. februar. Se Hanne Thomsens slides nedenfor. 
Læs nyhed
Misbrug
24. feb. 2016
Videoindslag fra konference om narkotika
Hvad menes der egentlig med ord som afkriminalisering og legalisering? Skal cannabis og narkotika ligestilles med alkohol? Eller er det andre reguleringsregimer, der tænkes på? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige varianter? Hvordan er det muligt, at stort set de samme data på området kan bruges som argumenter for en opretholdelse af nuværende kontrolsystem og for en afkriminalisering? Hvordan er argumentationen i de forskellige lejre for det ene og det andet synspunkt? Dét var emnet for konferencen, som Rådet for Socialt Udsatte afholdt d. 2. december 2015. I denne video kan de se de vigtigste pointer fra dagens oplæg.Videoen er produceret af journalist Helle-Vibeke Riisgaard for Rådet for Socialt Udsatte.
Læs nyhed
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 32