Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll
Fattigdom
30. aug. 2016
Kronik: Hvorfor er nødvendighedens politik altid negativ for udsatte
Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, havde d. 25. august denne kronik i Jyllands-Posten: De svageste må holde for igen En god lang ferie er balsam for sjælen; man kobler af, man tænker ikke de vante tankemønstre, man bliver – måske – endda inspireret af gamle eller nye venner, man møder på sin vej gennem ferielandet. Sådan kan man i hvert fald håbe, at danskerne vender hjem til de vante rammer igen efter ferien: opladet med ny energi, fysisk og mentalt. Èn gruppe af danskere må dog vænne sig til, at den fremover får mindre ferie at lade op i: kontanthjælpsmodtagere. En del af lovpakken om kontanthjælpsloftet indeholdt nemlig også en nedsættelse af retten til ferie, når man er på kontanthjælp – fra fem til fire uger om året. Og således kom vi mentalt ud af ferietilstanden og tilbage til dén politiske virkelighed, der domineres af opfattelsen om nødvendighedens politik. Forude venter der et politisk efterår rigt på politiske reformer, hvor nødvendighedens politik fortsat vil trone som det dominerende ræsonnement bag reformerne. Regeringen præsenterer sin overordnede plan for dansk økonomi i 2025-planen, og der vil sandsynligvis blive forhandlet en skatteaftale med indbyggede skattelettelser på plads. Men hvad har alt dette at gøre med socialt udsatte? I udgangspunktet intet. Men det er en af de væsentligste lærer af den politiske tidsalder, der kunne gå under navnet nødvendighedens politik, at det ved vi først, når folketing og regering konkret har udtænkt – eller forhandlet det på plads. Da den forrige regering i 2012 indgik sin store skatteaftale, som lettede skatten på arbejde med 14 mia. kr. frem mod 2022, sammen med de borgerlige partier, bestod krydset i, at det var kontanthjælpsmodtagere og andre på overførselsindkomst, der måtte finansiere skattelettelsen: Frem mod 2023 falder kontanthjælpen og andre overførsler reelt med 5 pct., den bliver altså 5 pct. mindre værd i forhold til den generelle lønudvikling. Her er vi inde ved kernen af argumentationen bag den nødvendige politik: »For at fremme væksten«, »skabe jobs i Danmark« og »fremtidssikre velfærdsstaten« eller noget lignende, hedder det gerne. Noget, som lader skinne igennem, at det ikke er med hjertet, men med hjernen, at man gennemfører en politik, som man finansierer ved at lade de dårligst stillede grupper holde for. Man lod grupper, der intet havde at gøre med topskattelettelser, finansiere en stor del af kagen. Derfor er der god grund til at være opmærksom på, hvad der mon kommer ud af de politiske forhandlinger i efteråret – også for de socialt udsatte. Siden den nuværende regering trådte til for et år siden, er konsekvenserne af den nødvendige politik fortsat med at gå udover de svageste grupper i samfundet. Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen betyder, at ”rekrutteringsgrundlaget” for socialt udsatte grupper vil stige i de kommende år. Skulle man være i tvivl om validiteten af dét udsagn, kan man forvisse sig i de forskningsrapporter om konsekvenserne af de lave ydelser i 00’rne, som Rådet for Socialt Udsatte fik udarbejdet. Her står det sort på hvidt, hvordan borgerne f.eks. ofrede et dagligt måltid, lægeordineret medicin, husleje eller tandlægebehandlingen, fordi de lave ydelser ikke længere rakte til helt ordinære daglige fornødenheder. Under nødvendighedens politik har socialt udsatte samtidig været genstand for socialpolitiske målsætninger. Det begyndte under den forrige regering med de sociale 2020-mål, som daværende socialminister Annette Vilhelmsen, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og statsminister Helle Thorning-Schmidt præsenterede på et stort anlagt pressemøde. Desværre levede udførelsen ikke op til præsentationen, så arbejdet med de sociale 2020-mål fusede lidt ud i ingenting. Den nuværende regering har lavet sine egne mål for social mobilitet, der dog ikke angiver konkrete målsætninger, som de gamle sociale mål trods alt gjorde – nu tales der fx blot om ”færre hjemløse”. Det er en pointe, at det er beskæftigelsespolitiske tiltag, der for alvor ændrer livsbetingelserne for disse grupper – desværre i negativ retning. Den førte socialpolitik formår ikke at rette op på de virkeligt væsentlige skader, der i disse år påføres nogle af de mest ressourcesvage grupper i det danske samfund. Blandt gruppen af de udsatte kontanthjælpsmodtagere – som altså nu i stor stil rammes af loftet og 225-timers reglen, har vi de mest udsatte voksne (og deres børn): hjemløse, udsatte unge, mennesker med psykisk sygdom, misbrugere og prostituerede, for eksempel. Det er også en pointe, at udtrykket ”nødvendighedens politik” alene dækker over de reformer, der har med økonomiske eller beskæftigelsespolitiske emner at gøre. Ser man på den førte socialpolitik, er det tydeligt, at der ikke er en tilsvarende politisk forbrødring om at gøre det nødvendige. Lad mig give nogle eksempler: Antallet af hjemløse i Danmark er nu oppe over 6.000 mennesker og er steget konstant siden hjemløsetællingen fra SFI fra 2009. Regeringen har med indførelsen af kontanthjælpsloftet selv opgjort, at over 8.000 mennesker vil miste 2.000-3.000 kr., når loftet er en realitet. Der var brug for flere billige boliger før loftet. Nu bliver der brug for mange flere billige boliger. En situation, hvor man skruer kraftigt ned for kontanthjælpsmodtageres eksistensgrundlag uden samtidig at anvise politiske løsninger på billige boliger, er ikke samfundsmæssigt bæredygtig – uanset politisk ståsted. Nationale tal påalkoholbehandlingsområdet viser, at det at komme i offentlig alkoholbehandling som alkoholiker nærmest er en undtagelse. Der er 15.000 mennesker i behandling, men 140.000 er afhængige. Regeringen vil i sin socialpolitik fokusere på at gøre det, der virker – og det er et godt fokus. Men en nødvendig politik ville være at finansiere et behandlingssystem, der kunne rumme betragteligt flere end 15.000 ud af 140.000 behandlingskrævende personer. For stofmisbrugere er der i Danmark en behandlingsgaranti for dem, der ønsker at komme ud af deres misbrug. Den lyder på 14 dage efter henvendelse. Desværre viser tal fra Socialstyrelsen, at kommunerne overskrider behandlingsgarantien i stor stil – endda på trods af kras kritik fra Rigsrevisionen i 2012 for lignende overskridelser. En nødvendig politik er, at Folketinget giver misbrugsbehandlingen et løft i de kommende finanslovforhandlinger og forhandlingerne om kommunernes økonomi. Mange socialt udsatte oplever, at gæld vokser dem over hovedet og bliver den store primære barriere for at komme tilbage på sporet. Især kontanthjælpsmodtagere har praktisk talt ingen mulighed for at opnå en form for gældssanering. Der er behov for en samlet indsats til hjælp for gældsramte socialt udsatte og fattige. Hjælpen bør både være permanent finansiering af gældsrådgivning, adgang til gældsrådgivning i alle dele af landet, nødvendig hjælp til socialt udsatte til søgning af gældssanering og muligheder for gældssanering til mennesker på langvarig kontanthjælp, ressourceforløb etc. En rapport fra 2014 fra Rådet viste, at 185.000 danskere, der skylder penge til Skat, reelt ingen betalingsevne har. Når man taler om, at man laver den nødvendige politik, sætter man også sig selv op på en moralsk piedestal: Man har modet til at gøre det, der er nødvendigt, selv om man måske ikke ideologisk elsker det. Jeg kunne ønske, at flere politikere havde modet til at føre en nødvendig socialpolitik, selv om det koster lidt mere – i hvert fald på kort sigt.  Kronikken blev bragt d. 25. august i Jyllands-Posten og kan ses her: http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8947047/de-svageste-maa-holde-for-igen/  
Læs nyhed
Brugernes BaZar
29. aug. 2016
Socialt udsatte drøfter fremtidens velfærd i Odense på Brugernes Bazar
- Det er næsten tragikomisk, at Brugernes Bazar og offentliggørelsen af regeringens finanslovsforslag og 2025-plan med forslag om skattelettelser falder samme dag. Det er med til at understrege, at vi står med en række helt konkrete uløste socialpolitiske udfordringer i Danmark, som regeringen ikke har fokus på. Om en måned rammer kontanthjælpsloftet, der indgår i finansieringen af skattelettelserne, for alvor folk i hovedet, og så bliver det bestemt ikke lettere for mange borgere at løse de komplekse sociale problemer, som de kæmper med i hverdagen.   Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen udtaler sig forud for Brugernes Bazar, der tirsdag d. 30. august samler 1.500 brugere fra hele landet i Kongens Have i Odense. Om de konkrete sociale problemstillinger siger Jann Sjursen i øvrigt:  -  Vi har i dag rekordmange hjemløse i Danmark – over 6.000, vi har en offentligt finansieret alkoholbehandling, som på ingen måde dækker det behov, der rent faktisk er – og vi har en behandlingsgaranti til stofmisbrugere, som kommunerne i flere tilfælde ser stort på. Og under neden er der en bekymrende voksende forekomst af psykiske problemer. Der er med andre ord masser af udfordringer, som har brug for politisk opmærksomhed.   Om Brugernes Bazar Tirsdag d. 30. august afholdes Brugernes Bazar igen i Kongens Have i Odense. Rådet for Socialt Udsatte afholder Brugernes Bazar i samarbejde med SAND, LAP og Brugerforeningen. I 2015 deltog et rekordstort antal mennesker (1.500) og i år ventes et lignende antal at komme til Odense fra alle egne af landet. Temaet for bazaren er i år ”Diagnoser – hvad betyder det for socialt udsatte?”.  Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Sekretariatschef Ole Kjærgaard: 41 85 10 95  
Læs nyhed
Brugernes BaZar
01. aug. 2016
Program til Brugernes Bazar d. 30. august i Odense
Rådet afholder sammen med SAND, LAP og Brugerforeningen Brugernes Bazar d. 30. august i Kongens Have i Odense. Årets tema er "Diagnoser - hvad betyder det for socialt udsatte?". På årets bazar kan du både møde social- og indenrigsminister Karen Ellemann, Rock-Nalle, ordførere fra Folketingets partier, politikere fra Region Syddanmark og Odense Kommune - samt naturligvis besøge boderne, hvor de mange organisationer fortæller om deres virke.   
Læs nyhed
Fattigdom
29. jun. 2016
Skræmmende tal viser elendig retstilstand for kontanthjælpsmodtagere
Ny rapport fra Ankestyrelsen: Skræmmende tal viser elendig retstilstand for kontanthjælpsmodtagere -  Når kommuner tager penge fra en borger, skal de altså være sikre i deres sag. Når man læser, at kommunerne har ramt rigtigt i 26 pct. af tilfældene – mens de har lavet fejl i 53 pct. af sagerne om sanktioner, så tager man sig simpelthen til hovedet og spørger sig selv, om det virkelig kan være tal fra en dansk offentlig forvaltning, der bryster sig af at være retfærdig og faglig velfunderet? Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen forholder sig til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der netop er udkommet i dag. Rapporten viser, at kommunerne har lavet fejl i 53 pct. af de tilfældigt udvalgte 131 sager om sanktioner overfor modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 2015. Sanktionerne gives efter 4 paragraffer i Aktivloven – den hårdeste sanktion gives efter paragraf 40 a, hvor borgeren kan miste sin ydelse i op til tre måneder, fx hvis borgeren gentagne gange uden rimelig grund har undladt at opfylde sin pligt til at stå til rådighed. Ankestyrelsen har undersøgt 20 sager, hvor der er blevet sanktioneret efter paragraf 40 a – i alle 20 sager ville Ankestyrelsen have fundet sanktionen forkert efter loven. -  Det er jo simpelthen helt til hest! Vi taler altså om mennesker, der mister deres kontanthjælp i op til 3 måneder! Og hvis borgerne bare havde klaget til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, så havde de fået pengene tilbage igen. Fejl i 100 procent af sagerne er kommunernes ansvar. Men der må også være et ansvar for beskæftigelsesministeren, der ikke hjælper kommunerne godt nok med administrationen af lovgivningen. Folketinget løfter heller ikke ansvaret, når der vedtages love, som kommunerne har så svært ved at administrere. At miste indkomsten i 3 måneder, når man lever af kontanthjælp, er meget alvorligt. Og Jann Sjursen tilføjer med tanke på fremtiden:  -  Det der virkelig skræmmer mig, er at kommunerne lige om lidt skal administrere 23 kontanthjælpslofter. Ikke ét loft – der er tale om 23 forskellige ydelsesniveauer. Hvis de ikke kan finde ud af den nuværende lovgivning, hvad kan vi så ikke vente os af fremtiden?   Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01
Læs nyhed
Fattigdom
21. jun. 2016
Regeringen stiller skarpt på manglende viden, men glemmer, hvad vi allerede ved.
Socialpolitisk redegørelse 2016: Regeringen stiller skarpt på manglende viden, men glemmer, hvad vi allerede ved.
Læs nyhed
Øvrigt
17. jun. 2016
Rådet for Socialt Udsatte sætter evidensbølgen i det sociale arbejde til debat med ny bog
Indsatsen for at hjælpe socialt udsatte har gennemgået en markant udvikling de seneste 10-15 år. I dag er begreber som mål- og resultatstyring, effektmåling og evidensbaserede metoder en del af den virkelighed, som både socialt udsatte og socialarbejdere må forholde sig til hver dag ude i kommunerne. Rådets formand Jann Sjursen siger: - Rådet for Socialt Udsatte mener, at evidensbølgens indtog på området er nået til et afgørende punkt, hvor både politikere, embedsmænd og kommunale medarbejdere bør diskutere, hvilke konsekvenser de nye tilgange har for både socialt udsatte og medarbejdere – både de positive og de betænkelige. Det er baggrunden for, at Rådet nu udgiver en antologi om emnet. Rådet for Socialt Udsatte har med antologien samlet seks artikler, som kan inspirere studerende, professionelle og politikere inden for området til at tage de vigtige diskussioner af, hvilke konsekvenser de nye tilgange har. Jann Sjursen uddyber: - Fra politisk hold ønsker man, at indsatserne på det sociale område skal tilrettelægges ligesom på sundhedsområdet med systematiske evidensmålinger. Og selvfølgelig skal socialt udsatte have den bedst mulige hjælp. Men nogle gange hopper kæden af. Arbejdet med at hjælpe socialt udsatte er væsentligt forskelligt fra sundhedsområdet, fordi udsattes problemer er mange og komplekse, så som hjemløshed, sindslidelse, misbrug, gæld osv. Derfor er det ikke altid lige til at sætte en formel op for den rette hjælp. Samtidig drukner medarbejderne i dokumentationskrav. Det er vigtigt, at der bliver taget en diskussion af, hvad der er godt, og hvad der er skidt ved den aktuelle udvikling. Om antologien: Antologien hedder ’Udsat for Evidens’ og indeholder seks artikler. De første tre artikler er skrevet af forfattere med forsker-, debattør- og underviserbaggrund, mens antologiens tre sidste artikler er skrevet af journalister, som på baggrund af en lang række interviews med blandt andet tidligere ansatte i centraladministrationen, et konsulenthus og projektkommuner præsenterer læseren for virkelighedsberetninger fra tre af de seneste års udsatte-politiske ’flagskibe’: Det Fælles Ansvar II, Hjemløsestrategien og Exit Prostitution. Antologien kan findes og bestilles gratis her Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99
Læs nyhed
Øvrigt
15. jun. 2016
Rådets program under Folkemødet
Folkemødet i Allinge står for døren. I år afholder Rådet tre arrangementer: Fredag d. 17. juni kl. 10.00 - 11.00 i Røgeriets Mødetelt I: Hvordan sikrer vi en alkoholbehandling, der rummer alle? Fredag d. 17. juni kl. 14.45 - 15.45 i Brandstationens Mødetelt: Debat om evidensbølgens indtog i det sociale arbejde Lørdag d. 18. juni kl. 10.00 - 11.00 i Sverigesvejs Mødetelt: Kønsspecifikke problemer for socialt udsatte grønlandske kvinder Læs mere om arrangementerne i programmet nedenfor - eller i Folkemødets app.
Læs nyhed
Lokale udsatteråd
10. jun. 2016
Opsamling fra dialogmødet med de lokale udsatteråd
Onsdag d. 8 juni afholdte Rådet for Socialt Udsatte det årlige dialogmøde med de lokale udsatteråd - i år med deltagelse af 21 lokale udsatteråd.  Nedenfor kan du se oplæggene fra dagen samt læse en lille opsamling på dagen. 
Læs nyhed
Årsrapporter
29. maj 2016
Årsrapport 2016: Gælder en behandlingsgaranti også for socialt udsatte?
Årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte udkommer i dag. Årsrapporten afdækker socialt udsattes situation på en række områder. Rapporten påviser, at kommunerne ikke overholder behandlingsgarantien for stofmisbrugsbehandling: -  For få misbrugere er i behandling og kommunernes misbrugsbehandling er utilstrækkelig. Tallene viser, at behandlingen kommer for sent, og at der er for lidt af den. Det er ikke nok at fokusere på, hvordan misbrugsbehandlingen kan gøres mere effektiv, som regeringen gør i de nyligt offentliggjorte sociale mål. Der er et endnu større behov for at udvide behandlingskapaciteten, så flere kommer i behandling og bliver hjulpet ud af deres misbrug. Det er fint samtidig at arbejde på at forøge behandlingssuccessen, så flere end 40 procent får gavn af den - parallelt med at øge kapaciteten. Rådets formand Jann Sjursen udtaler sig om de tal, der viser, at en fjerdedel af kommunerne overskrider behandlingsgarantien i mere end 15 % af nye sager. Tallene viser også, at der bliver flere kommuner, der ikke overholder garantien. Samtidig viser tal på alkoholbehandlingsområdet, at det at komme i offentlig alkoholbehandling som alkoholiker, nærmest er en undtagelse. Der er 15.000 mennesker i behandling, men 140.000 er afhængige. Jann Sjursen siger: -  Både den tidligere og den nuværende regering har desværre set passivt på en utilstrækkelig behandlingsindsats til socialt udsatte – endda på trods af krads kritik fra Rigsrevisionen i 2012. Der er behov for, at Folketinget giver misbrugsbehandlingen et løft i de kommende finanslovforhandlinger og forhandlingerne om kommunernes økonomi. Som minimum bør regeringen insistere på, at kommunerne overholder den behandlingsgaranti, der er lovfæstet. Årsrapporten udgives hvert år af Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapporten tegner både et samlet billede for socialt udsatte og billeder indenfor forskellige områder af udsathed, som fx: fattigdom, hjemløshed, misbrug og mennesker med sindslidelser. I rapporten stilles der 19 forslag, som kan medvirke til at bedre levevilkårene for socialt udsatte borgere. Rapporten kan bestilles her   Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01
Læs nyhed
Øvrigt
24. maj 2016
To AC-medarbejdere søges til sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte
Vil du være med til at forbedre forholdene for socialt udsatte mennesker, så er én af disse stillinger måske noget for dig. Rådet for Socialt Udsatte søger to AC’ere på fuld tid pr. 1. september 2016. Om Rådet for Socialt Udsatte Rådet er et statsligt råd nedsat af social- og indenrigsministeren. Rådet har til opgave at være talerør for socialt udsatte, dvs. mennesker med komplekse sociale problemer som fx hjemløshed, misbrug, sindslidelse mv. Du kan læse mere om Rådet på www.udsatte.dk. Om jobbene Arbejdet vil bestå i at give formanden og Rådet en rigtig god sekretariatsbetjening med visionære og gennemarbejdede politikoplæg. Du vil også skulle omsætte Rådets beslutninger til konkrete aktiviteter, så Rådets synspunkter øver indflydelse på politiske beslutninger af relevans for socialt udsatte, og så Rådet fastholder rollen som talerør for socialt udsatte mennesker. Jobbene spænder fra det strategiske og politiske niveau med politikudvikling til mere konkrete og jordnære opgaver som at indsamle, bearbejde og kommunikere viden til både beslutningstagere, den brede offentlighed og socialt udsatte mennesker. Den ene stilling ønskes besat med en AC’er, der har flair for at arbejde med statistik og økonomi. Den anden stilling ønskes besat med en AC’er, der har flair for at arbejde med lovgivning (socialret). Dine kompetencer og kvalifikationer Vi lægger vægt på, at du: Har en relevant samfundsvidenskabelig videregående uddannelse i økonomi, jura, politologi, sociologi eller lignende Har en dybtgående indsigt i samfund og politik og har blik for politiske processer, og hvornår indflydelse opnås Har viden om det socialpolitiske område og andre relevante politikområder af relevans for socialt udsatte Har en skarp pen Arbejder effektivt både alene og i samarbejde Har flair for koordinering af projekter, herunder interessentinddragelse og processtyring Har evnen og lysten til at snakke med mennesker, der er eller har været på kanten af samfundet Du skal indgå i et lille sekretariat med en håndfuld medarbejdere. Vi har en uformel men effektiv og ambitiøs arbejdsform. Der er højt til loftet med plads til visionære og strategiske ideer, men hverken mødekaffen eller deltagerlisten til konferencen laver sig selv! Du skal være fleksibel og villig til at tage ansvaret for stort og småt.  Vi tilbyder dig alsidige arbejdsopgaver og løbende nye udfordringer at blive del af et fagligt miljø, hvor videndeling prioriteres mange samarbejdspartnere internt og eksternt med mulighed for udvikling af dit netværk gode og fleksible arbejdsvilkår  Løn- og ansættelsesvilkår  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte. Stillingerne ønskes besat senest den 1. september eller efter nærmere aftale. Arbejdsstedet vil pr. 1. oktober 2016 være i Rønne. Der indgås en særlig aftale om arbejdssted for september måned 2016. Der vil være rejseaktivitet til København og det øvrige land svarende til 4-8 dage månedligt.  Hvis du vil vide mere   Du kan læse mere om Rådet for Socialt Udsatte på www.udsatte.dk og høre mere om stillingen hos sekretariatschef Ole Kjærgaard på tlf. nr. 4185 1095. Din ansøgning   Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) sendes elektronisk til post@udsatte.dk.  Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 13. juni 2016 kl. 12.00.  Vi forventer at afholde samtaler i uge 25.  Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, handicap, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
Læs nyhed
Øvrigt
17. maj 2016
Nye sociale mål: Forskellen er den samme - den konkrete indsats er afgørende
Læs nyhed
Øvrigt
04. maj 2016
Brugernes Bazar 2016! Sæt X i kalenderen d. 30. august
I år afholdes Brugernes Bazar tirsdag d. 30. august - sædvanen tro foregår det i Kongens Have i Odense. Rådet for Socialt Udsatte afholder Brugernes Bazar i samarbejde med SAND, LAP og Brugerforeningen. I 2015 deltog ca. 1.500 mennesker, og i år ventes et lignende antal at komme til Odense fra alle egne af landet. Temaet for bazaren er i år ”Diagnoser - hvad betyder det for socialt udsatte?"
Læs nyhed