Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Seneste nyt fra Rådet

Her kan du finde alle nyheder, pressemeddelelser, debatindlæg mv. fra Rådet for Socialt Udsatte. Du kan søge på årstal, indsatsområde eller ved at indtaste et specifikt søgeord i felterne herunder.

Hjemløshed
01. mar. 2017
Debat: Styrk herberger og forsorgshjem
Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, debatindlægget er bragt i Altinget den 1. marts 2017.
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
24. feb. 2017
Pressemeddelelse: Ny rapport udfordrer myter om kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpen
- Andre steder i verden forsvares den førte politik med ”alternative fakta”. I Danmark er vi ikke dér endnu, men helhedssynet og proportionaliteten er gået tabt i de seneste regeringers reform-amok. For eksempel påstår politikerne bag kontanthjælpsloftet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger, fordi det ikke kunne betale sig at arbejde. Men faktum er, at der faktisk er færre og færre kontanthjælpsmodtagere, som går fra arbejde til kontanthjælp. I stedet er mange kommet på kontanthjælp, fordi de er faldet ud af dagpengesystemet. Sådan siger formand Jann Sjursen om baggrunden for Rådet for Socialt Udsattes nye rapport ”Holder påstandene?”. Rapporten, som er udført af analysebureauet Analyse & Tal, samler eksisterende viden, forskningsresultater, registerdata mv. for at belyse, om der er belæg for de politiske præmisser bag skiftende regeringers reformer af blandt andet førtidspension og kontanthjælp. I alt gennemgås ”fup og fakta” bag 10 politiske påstande, som ofte er hørt i debatten. Rapporten tegner et billede af, at der er mange nuancer, som går tabt i den førte politik. Jann Sjursen mener, at det har alvorlige konsekvenser at gennemføre reformer på baggrund af påstande, som ikke har nuancerne med: - Det sociale sikringssystem i Danmark er grundlæggende truet. Reformerne af førtidspension, kontanthjælp og andre ydelser har negative konsekvenser for mange mennesker. Der er slet ikke proportionalitet mellem de negative konsekvenser og de påståede positive effekter. Og det er kendetegnende for den politiske debat, at den er præget af myter om, at socialt udsatte er arbejdsløse, fordi kontanthjælpen er for høj ogdet sociale hjælpesystem for godt – ja, til tider får man nærmest indtrykket af, at man gør de ramte en tjeneste ved at skære i deres ydelser siger Jann Sjursen og fortsætter: - Der er behov for et langt mere nuanceret syn på socialt udsattes udfordringer. Der er brug for en nuanceret debat af, hvad der reelt vindes, set i forhold til de omfattende sociale omkostninger det har, når det sociale sikringssystem reformeres så grundlæggende, som det er tilfældet i disse år. Rapporten af Analyse & Tal kan findes her Du finder en pixi-udgave med hovedpointer fra rapporten her   Samtidig lancerer Rådet for Socialt Udsatte en række film på sociale medier med budskabet ”Husk det store billede”. Find filmene her Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
24. feb. 2017
Find Rådets nye rapport om myter om kontanthjælpen her
Rapporten af Analyse & Tal kan findes her Du finder en pixi-udgave med hovedpointer fra rapporten her  
Læs nyhed
Hjemløshed
21. feb. 2017
Debat: Sådan knækker vi hjemløsekurven
Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget den 21. februar 2017 Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har meldt ud, at der i år skal udarbejdes en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed. Rådet for Socialt Udsatte byder tiltaget velkommen og vil gerne kvittere regeringen for initiativet. Hjemløshed er en ekstrem form for udsathed, og hjemløsestatistikken er trist læsning: Der kommer flere og flere hjemløse. Det er uacceptabelt, og det er afgørende, at indsatsen på området prioriteres. Rådet for Socialt Udsatte er sammen med en række andre interessenter blevet inviteret af ministeren til at indgå i drøftelser af, hvad handlingsplanen bør indeholde. Og også her på Altinget er debatten om, hvad handlingsplanen bør indeholde, skudt godt i gang – med mange relevante indspark om blandt andet ”mindre system, mere borger”, udbredelse og forankring af housing first-metoder, styrkelse af hjemløses sociale netværk, et løft af forsorgshjem om herberger mv. Billige boligerOg så går én pointe igen i mange af indlæggene: Der er behov for en løsning på manglen på billige boliger, som socialt udsatte på overførselsindkomst kan betale. For at tage sidstnævnte først: Rådet for Socialt Udsatte mener grundlæggende, at det ikke giver mening at tale om bekæmpelse af hjemløshed, hvis ikke den helt store strukturelle barriere – manglen på billige boliger, som kan betales af mennesker på de laveste ydelser – bliver imødekommet af konkrete løsninger. Rådet lancerede i 2015 en rapport med 21 idéer til tilvejebringelse af billige boliger. Det kunne være et sted at starte, når regeringen som tilkendegivet vil tage problematikken op med kommunerne i årets kommuneøkonomiforhandlinger. Betinget loft på boligstøtteÉt forslag i den forbindelse, som kan fremhæves her, vedrører konsekvenserne af henholdsvis kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen: Eksperter, kommuner og boligorganisationer peger på, at boligstøtten er et af de mest velegnede værktøjer til at sikre personer i de laveste indkomstgrupper en permanent bolig. Kontanthjælpsloftet sætter imidlertid loft på størrelsen af boligstøtte for kontanthjælpsmodtagere. En mulig løsning kunne være at gøre reduktionen af boligstøtten som følge af loftet betinget af, at borgeren af kommunen får tilbud om en anden, egnet bolig til en husleje, der ikke medfører, at den samlede ydelse omfattes af kontanthjælpsloftet. Samtidig kunne indføres en forpligtelse for kommunen til at reagere med forebyggende tiltag, såfremt en borger bliver beskåret som følge af 225 timers-reglen – sådan at det sikres, at borgeren heller ikke i dét tilfælde mister sin bolig. Ret til boligudredningEndnu et forslag, som rådet vil fremhæve, er at der bør indføres en ret til en ”boligudredning”. Hjemløse er lige så forskellige som alle andre, og et tilbud om en bolig hjælper ikke den enkelte, hvis det ikke er den rette type bolig. Det nytter for eksempel ikke noget at henvise et ungt menneske, som ryger for meget hash, er droppet ud af sin uddannelse og har været sofasurfer i et års tid, til skæve-boliger-ordningen. Skæve boliger er for en anden gruppe af typisk ældre og mere langvarigt hjemløse. Samtidig er det reelt ikke en hjælp at stille en almindelig lejlighed i et område uden sociale tilbud til rådighed for en langvarigt hjemløs, som har svære psykiske problemer og har svært ved at være alene. Endelig giver det ikke mening at henvise en kontanthjælpsloft-ramt enlig forsørger til billige boliger i en anden del af landet langt fra familiens netværk og børnenes daginstitution eller skole. Der er nødt til at finde en udredning af det konkrete boligbehov sted med tæt inddragelse af den hjemløse eller hjemløshedstruede borger. Rådet for Socialt Udsatte ser frem til at bidrage med flere input i den proces, ministeren har sat i gang. For den opadgående kurve over hjemløshed skal knækkes. Det skylder vi de unge og ældre kvinder og mænd, som gemmer sig bag den triste statistik.
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
02. feb. 2017
Debat: Minister fejlfortolker tal om kontanthjælpsloft
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kaldte allerede før nytår kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen for en succes. Men de tal, han bygger sin påstand på, siger ikke noget om det. Af formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, indlægget af bragt i Arbejderen den 2. feb. 2017 1. oktober sidste år trådte det nye kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen i kraft, men allerede før nytår fyrede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) konfetti-kanonerne af og erklærede reformerne for en succes. Ministeren konkluderede, at reformerne har medført, at der er 4000 færre på kontanthjælp. Og ikke mindst en vækst på 25 procent i andelen af ydelsesmodtagere i småjobs fik beskæftigelsesministeren til at hædre jobreformen som en succes. Troels Lund Poulsens tidlige glæde bygger på tal fra Beskæftigelsesministeriet. OVERSKRIFT UDEN DÆKNING Men det er usagligt og forkert at fortolke tallene så entydigt. Undersøgelsen om udviklingen i beskæftigelsesomfanget for ydelsesmodtagere viser, at knap to procent har en beskæftigelse på mellem to og 10 timer om ugen i perioden fra januar 2012 til januar 2016. Mellem januar og juli 2016 stiger denne andel så til lige over to procent. Det er ikke resultater, Rådet for Socialt Udsatte støver konfetti-kanonerne af for - det er trods alt en forsvindende lille gruppe! Hvad med de godt 97 procent? Alligevel var Berlingske ikke sen til at følge beskæftigelsesministerens fortolkning og bragte forsidehistorien, "Kontanthjælpsloftet bringer flere i arbejde", der dog senere blev rettet til " Nu arbejder flere ved siden af kontanthjælpen" - der var simpelthen ikke dækning for den oprindelige overskrift. Heller ikke faldet på 4000 i antallet af kontanthjælpsmodtagere har noget med kontanthjælpsloftet at gøre. Det måtte beskæftigelsesministeren forklare i et svar til Beskæftigelsesudvalget den 9. januar i år. Faldet i det samlede antal modtagere over en lang periode er resultatet af både tilgang og afgang og ikke en konsekvens af en reform, der træder i kraft flere måneder efter statistikkens sidste opgørelse. UDSÆTTELSER Endnu en historie, som for nylig fik ministeren til køre konfetti-kanonerne i stilling, handlede om, at forudsigelserne om en stigning i boligudsættelser som konsekvens af kontanthjælpsloftet ikke er blevet bekræftet. Historien var baseret på en rundspørge udført af Radio24syv blandt udvalgte almene boligselskaber. Men heller ikke her kan der gives en entydig forklaring. Der er for eksempel ikke utænkeligt, at folk har prioriteret deres husleje over vintertøj til børnene, låner til huslejen eller finder andre akutte, men i længden uholdbare løsninger. JULEHJÆLP Flere organisationer oplevede markant stigning i ansøgninger om julehjælp og julestipendier i 2016. Dansk Folkehjælp oplevede en stigning på 85 procent og Børnesagens Fællesråd en fordobling. Når folk oplever at være fattigere, må det tages alvorligt. Hvis kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen viser sig at være lige dét, der mangler for at få kontanthjælpsmodtagere i job, og konsekvenserne ikke bliver stigende fattigdom, boligudsættelser og så videre, så vil Rådet for Socialt Udsatte naturligvis glæde sig. Men vi vil se det, før vi tror det og lader kanonen til en salut.
Læs nyhed
Psykisk lidelse
23. jan. 2017
Debat: En presset psykiatri reddes ikke af knivforbud og mere tvang
Af Jann Sjursen, indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad den 23. januar 2017 Der har i den seneste tid været debat om seneste snuptagsløsning på psykiatriens store problemer. Et knivforbud har, på linje med nogle af de andre redningsplaner for psykiatrien i øjeblikket, karakter af et quick fix, som ikke løser de grundlæggende problemer, vi har i psykiatrien, men som til gengæld gør livet mere besværligt for alle mennesker, der bor på psykiatriske botilbud. I Danmark bor cirka 5200 personer med psykiske lidelser på et botilbud. Mennesker med lidelser som angst, depression, skizofreni eller personlighedsforstyrrelser. Langt de fleste af dem lever stille og rolige liv med deres lidelse; de har venner, familie, kærester, fritidsinteresser og så videre. Ambitionen for de fleste botilbud er at ruste beboerne til at klare sig så godt som muligt med deres lidelse og måske på længere sigt komme til at bo i egen bolig. Derfor er det helt essentielt, at man på et botilbud kan skabe nogle rammer, der minder om dem, andre mennesker har om deres hverdagsliv. Det betyder for eksempel, at man har adgang til de almindelige faciliteter, andre mennesker har i deres hjem, og at man kan gå ud i sit køkken og skære sig en skive brød, hvis man er sulten. Vi skal tage det meget alvorligt, at mennesker i Danmark bliver slået ihjel, fordi de er på arbejde. Derfor bør vi lytte til medarbejderne i psykiatrien, som igennem længere tid har udtalt sig kritisk om forholdene. For eksempel udtalte en pædagog på Lindegården, hvor en ansat blev dræbt sidste år, i TV-Avisen den 16. januar som reaktion på forslaget om et knivforbud: "Der er brug for flere hænder, og der er brug for flere sengepladser, så vi kan sikre os, at mennesker, der har brug for hjælp, får den hjælp, de har brug for." Netop nu er et lovforslag om oprettelse af en ny type socialpsykiatriske afdelinger i høring. Målgruppen for afdelingerne er mennesker med svære psykiske lidelser, som vurderes at være til fare for andre, og som har forløb med gentagne eller længerevarende indlæggelser på psykiatriske afdelinger bag sig. Forslaget rummer en række nye muligheder for at iværksætte tvangsforanstaltninger - for eksempel anbringelse og tilbageholdelse uden samtykke samt undersøgelse af patientens hjem og ejendele - uden om de procedurer, der ellers gælder for tvang i psykiatrien. Forslaget forsøger dermed, ligesom forslaget om knivforbud, at løse de mangler, der er i den psykiatriske indsats, med at indføre begrænsninger i de sindslidendes udfoldelsesmuligheder. Men disse løsninger er forsimplede, har for store konsekvenser for mennesker med sindslidelser og tager ikke fat på nogle af de mere grundlæggende problemer i psykiatrien, som også har været med til at føre til vold og drab på botilbud. Det drejer sig blandt andet om for tidlige udskrivninger og for ringe muligheder for at tilbyde behandling til mennesker med dobbeltdiagnoser. Psykiatrien er presset på både ressourcer og metoder, men mere tvang og flere forbud vil føre til et højere frustrationsniveau, og det gavner hverken sindslidende eller medarbejdere.
Læs nyhed
Øvrigt
09. jan. 2017
Reportage fra konference om socialt udsatte kvinder d. 14. december 2016
Her kan du finde en reportage fra Rådets konference om socialt udsatte kvinder d. 14. december 2016.
Læs nyhed
Uden for beskæftigelse
21. dec. 2016
Debat: Disruptionsråd - nogle er allerede hægtet af
Disruptionsråd - nogle er allerede hægtet af Af Jann Sjursen, bragt i Jyllands-Posten d. 21. december 2016 Statsministeren holdt 19/ 11 et møde på Marienborg med ledende erhvervsfolk, topfolk fra fagbevægelsen, ministre og eksperter. Mødet var et inspirationsmøde om det kommende partnerskab om fremtidens arbejdsmarked - et partnerskab, som omtales "disruptionråd". Vækst og fremgang Udfordringen er, som regeringen stiller det op, hvordan danske virksomheder kan gribe de muligheder, der ligger i robotteknologi, automatisering, øget digitalisering og helt nye teknologier og forretningskoncepter til at skabe vækst og fremgang i Danmark. Det handler i første omgang om, hvordan virksomheder kan få adgang til viden, kapital mv. for at gribe mulighederne. Arbejdskraften skal uddannes til at bestride de nye job, der kommer med de nye teknologier, og de medarbejdere, hvis job automatiseres, skal omskoles eller videreuddannes til at gøre sig gældende i nye jobfunktioner. Endnu flere bliver koblet af Der er i den forbindelse opmærksomhed på, at mange er utrygge ved udviklingen, og det vil regeringen tage alvorligt: »Fremgangen skal ikke være for de få, men løfte hele vores land.« Det er en anerkendelsesværdig ambition, især hvis den ikke bare er begrænset til det store flertal af befolkningen, som er i job, men også favner de mange, som ikke er det, blandt andet fordi de ikke kan honorere de nuværende krav på arbejdsmarkedet - de er så at sige allerede "disrupted". En lille del af de allerede afkoblede er socialt udsatte og føler for tiden slet ikke, at de får del i væksten i samfundet - mange føler sig betragtet som en hæmsko, samfundet ikke har råd til. En meget hurtig omstilling af arbejdsmarkedet til de nye teknologier vil med en vis sandsynlighed føre til, at endnu flere bliver koblet af og mister fodfæstet i livet. Den sociale udfordring Lad der lyde en opfordring til, at regeringen også sætter et seriøst arbejde i gang for at undersøge, hvordan de sociale konsekvenser af udviklingen kan imødegås og begrænses, og af om udviklingen åbner nye muligheder for socialt udsatte og andre allerede afkoblede. Det kan være som et højtprioriteret tema i et kommende disruptionråd eller som et selvstændigt udredningsarbejde, hvor den sociale udfordring kommer i centrum.
Læs nyhed
Øvrigt
21. dec. 2016
Oplæg fra konference om socialt udsatte kvinder d. 14. december 2016
Her kan du finde oplæg fra konferencen om socialt udsatte kvinder, som blev afholdt i København d. 14. december 2016.
Læs nyhed
Rusmiddelafhængighed
20. dec. 2016
Rådet: Den manglende prioritering af stofmisbrugsområdet bør tages op med KL
To nye SFI-rapporter belyser udfordringer for borgere med stofmisbrug. Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen siger følgende om resultaterne i de to rapporter: Om SFI-rapporten: Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling:  - Når 41 procent af de undersøgte behandlingsforløb er succesfulde, så viser rapporten, at det nytter noget at give behandling. Dermed ikke sagt, at man ikke skal stræbe højere, men allerede med de resultater, som man har nu, så er der god grund til at forøge udbuddet af behandling, så mange flere af de op mod 90.000 personer med et misbrug af stoffer får mulighed for at komme i behandling. Der er behov for, at kommunerne bruger mange flere ressourcer på området. - Rapporten viser, at kommunerne bruger færre penge både pr. borger i behandling og pr. borger i det hele taget. Omkostningsudviklingen på området afspejler slet ikke, at der også efter kommunernes vurdering er mange personer med et misbrug af stoffer, som ikke er i behandling. Der er behov for, at regeringen tager den manglende prioritering af området op i økonomiforhandlingerne med KL.  Om SFI-rapporten: Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv: - SFI lancerer i dag en undersøgelse af stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv - og resultatet bekræfter til fulde, at der er behov for meget mere opmærksomhed på netop brugerperspektivet i misbrugsbehandlingen. Mange fortæller, at de ikke oplever at blive lyttet til og inddraget i, hvordan deres problem skal løses. Det er afgørende for, at behandlingen for en reel positiv betydning for den enkelte, at der sker en inddragelse af borgeren selv.   - Undersøgelsen bekræfter også, at der er behov for at tænke stofmisbrugsbehandlingen meget bredere, end til kun at handle om misbruget. To ud af tre i behandling har fysiske og psykiske problemer og knap halvdelen har sociale og økonomiske problemer. Hvis der ikke tages hånd om disse udfordringer, så kan misbrugsbehandlingen være skønne spildte kræfter. Mange efterlyser hjælp til psykiske og sociale og problemer. Det kan være i form af flere samtaler eller psykologhjælp – og et generelt helhedssyn på indsatsen, så de enkelte fx ikke sideløbende presses i beskæftigelsessystemet, herunder i forhold til deres forsørgelsesgrundlag.
Læs nyhed
Fattigdom
16. dec. 2016
Debat: Regeringens fattigdomsydelser har slået bunden ud af mange familiers økonomi
På kontanthjælpsloftet sidder nissen… …men det ser ud til, at julegrøden kan blive svær at få råd til i år. Rekord mange søger om julehjælp. Regeringens nye fattigdomsydelser har slået bunden ud af mange familiers budgetter. Af Jann Sjursen, bragt i Arbejderen d. 15. december 2016 Antallet af familier, der søger julehjælp, er rekordhøjt. Det var det i øvrigt også sidste år.  Siden V-regeringen tiltrådte, har især tre tiltag bidraget til at forværre vilkårene for samfundets udsatte. Sidste år genindførtes den lave integrationsydelse, og dette efterår er kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen kommet til. I samme periode er den officielle danske fattigdomsgrænse blevet afskaffet.    Ved H.C. Andersens Boulevard i København står et lille undseeligt skur med lidt teknik på taget. Det måler partikelforureningen fra biltrafikken, som desværre overskrider EU’s grænseværdier. Den bedste løsning ville formentlig være at nedbringe forureningen. I stedet foreslog Miljøstyrelsen sidste år at flytte måleren længere væk fra trafikken for nemmere at kunne leve op til grænseværdierne. Parallellen til social- og beskæftigelsesområdet er åbenlys: Fattigdomsgrænsen var netop et instrument, som viste udviklingen i personer, som faldt under grænsen for et værdigt leveniveau. Med henvisning til at fattigdom handler om andet end penge, fjernede regeringen dette måleinstrument med et snuptag – uden dog at løse problemerne. Tværtimod.   Regeringen påstår, at det ikke er hensigten med reformerne af kontanthjælpen at gøre folk fattige. Virkeligheden er bare, at reformerne er med til at skabe økonomiske problemer og afsavn hos mange mennesker – også dem, som absolut ikke kan tage et arbejde.  Rockwoolfonden udsendte for nylig en rapport, som opgør, hvor stort et budget en værdig tilværelse i Danmark kræver. Ser man på rådighedsbeløbet for de, der rammes af kontanthjælpsloftet, forstår man, hvorfor mange søger julehjælp: For eksempel mangler et gift par på overførselsindkomst med tre børn 2000-7000 kroner i budgettet, hvis de også rammes af 225-timersreglen eller modtager integrationsydelse. For et gift par uden børn mangler der 3000-7000 kr. Og så har vi slet ikke talt om dem på uddannelseshjælp eller lav kontanthjælpssats til unge. Det skrabede minimumsbudget forudsætter derudover, at familierne ingen gæld har, ikke har helbredsproblemer, som kræver dyr medicin, og at eventuelle børn har ret til en friplads i institution. Hvis ikke det er tilfældet, ser regnestykket endnu mere nedslående ud. De seneste års beskæftigelsesreformer har gjort et i forvejen beskedent levegrundlag væsentligt mere beskedent – med fattigdom til følge. Det gør ikke mindst ondt op til jul.  Tilbage står spørgsmålet, om regeringen ikke anerkender, at der er en nedre økonomisk grænse for, hvornår man er i stand til at leve en værdig tilværelse? Og at der er mennesker på kontanthjælp, som falder under denne grænse? Sikkert er det: Ved at fjerne måleren, fjerner man ikke problemet.  Rådet for Socialt Udsatte ønsker alle en rigtig glædelig jul – forhåbentlig uden alt for store afsavn.    
Læs nyhed
Øvrigt
14. dec. 2016
Pressemeddelelse: Socialt udsatte kvinder mødes med fordømmelse i stedet for hjælp
”Man bliver jo også syg af at prøve at få hjælp et sted, hvor der ingen hjælp er. Jeg fik det i hvert fald kun værre og min angst, ja, det gik helt galt.” Sådan beretter Tina, 49 år, om hendes oplevelse af at søge hjælp til sine psykiske problemer ved kommunen. Citatet fremgår af en ny rapport om socialt udsatte kvinder, der udgives af Rådet for Socialt Udsatte i dag. Tina fortæller videre, hvordan hendes erfaringer med at blive mødt af mistillid resulterede i, at hun isolerede sig, og hendes problemer forværredes: ”Til sidst vejede jeg jo 40 kilo og sad bare her og var angst for alt. Altså, jeg gik jo stadig ud til det mest nødvendige, men ellers kunne jeg jo ingenting andet end at græde, og jeg kunne slet ikke bede om hjælp. Det havde jeg jo prøvet.” Rapporten sætter fokus på de specifikke vanskeligheder, socialt udsatte kvinder oplever, når de søger hjælp til sociale problemer. - Det er helt afgørende, at det sociale hjælpesystem er opmærksomt på, at social udsathed kan se ud på mange forskellige måder. Hvis udsatte kvinder giver udtryk for behov om hjælp, skal de mødes med forståelse og tillid. Ellers er der en alt for stor risiko for, at de opgiver at få hjælp og problemerne vokser sig større og større, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Baggrund Rapporten er en kvalitativ undersøgelse, der bringer 15 socialt udsatte kvinders fortællinger om deres livssituation og oplevelser med hjælpesystemet.  Undersøgelsen fortæller også om kvindernes udsathed for overgreb, vold og den frygt, der ofte får kvinderne til at undgå sociale tilbud, hvor mænd er dominerende. Undersøgelsen er et oplæg til debat om, hvordan hjælpesystemet bliver bedre til at imødekomme socialt udsattes specifikke behov og kønsspecifikke udfordringer i de sociale indsatser. Rapporten lanceres i dag på en konference på Hotel Scandic Copenhagen i København kl.9.00-15.30. Blandt oplægsholderne vil der både være brugere og fagfolk, og temaet diskuteres på baggrund af forskning og erfaringer fra brugere og socialarbejdere. Pressen er velkommen. Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Socialpolitisk konsulent Pernille Loumann: 41 85 10 78
Læs nyhed