LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Årsrapporter
22. aug. 2012
Årsrapport 2012
Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag den 22. august Årsrapport 2012 – en temperaturmåling på de udsattes situation og vilkår. Rådet foreslår, at hjælpesystemet hanker gevaldigt op i de eksisterende rutiner og bl.a. arbejder med omgangstonen. Der er behov for at sætte brugeren i centrum.
Læs nyhed
Sundhed
29. jun. 2012
Fælles Værdier
Desværre møder de udsatte tit og ofte en nedladende, og i nogle tilfælde en kynisk holdning, når de søger hjælp til at løse deres komplekse problemer. Det kan fx opleves som en stor belastning at skulle fortælle sin historie om og om igen for skiftende sagsbehandlere, der ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer til at koordinere indsatsen. Rådet håber, at De Fælles Værdier kan være med til at igangsætte en bred dialog om, hvordan vi behandler og taler til samfundets udsatte grupper. Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har netop offentliggjort en ny rapport om fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med social udsatte. Baggrunden for De Fælles værdier er et forslag fra Rådet fra 2009.
Læs nyhed
Udsatteråd
28. jun. 2012
Budgetlægning på udsatteområdet
Rådet for Socialt Udsatte har bedt BDO Kommunernes Revision om at lave en nøgletalsanalyse, som indeholder informationer om budget og regnskab på udsatteområdet i 2010, 2011 og 2012 i kommuner med udsatteråd. Rådets ønske har været at skabe grundlag for, at de lokale udsatteråd kan få indflydelse, når kommunen lægger budgetter. Den samlede analyse består af en vejledning med information om, hvordan det årlige budget udarbejdes, og hvordan reglerne for budgetlægning er. Der er praktiske eksempler på budget og kontoplan samt på, hvordan det lokale udsatteråd kan deltage i processen. Selve analysen består af 16 konkrete budgetter og regnskaber fra hver af de kommuner, der har oprettet lokale udsatteråd.
Læs nyhed
Fattigdom
22. jun. 2012
De socialt udsatte rammes dobbelt af krisen
Fra 2010 til 2011 har kommunerne procentvis skåret dobbelt så meget på udgifterne til de socialt udsatte grupper som på de øvrige serviceydelser, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Hvor de samlede kommunale budgetter i gennemsnit er blevet reduceret med ca. 4 pct., er der i gennemsnit skåret ca. 8 pct. af udgifterne til socialt udsatte. Fra 2010 til 2011 sparede kommunerne ca. 9 mia. kr. på de samlede kommunale serviceudgifter. Af dem er 600 mio. kr. - eller ca. 7 pct - blevet sparet på tilbud til socialt udsatte, og det selvom gruppen blot tegner sig for 3 pct. af de samlede udgifter på serviceområdet. "Tallene viser, at de socialt udsatte bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt", siger Rådets formand Jann Sjursen.
Læs nyhed
Øvrigt
15. jun. 2012
Er udsathed aflyst?
Hvor er forståelsen for det liv, som mange socialt udsatte lever hver dag? Hvor er den sociale indignation og den politiske prioritering henne? Socialt udsatte er blevet væk i debatten. Rådet for Socialt Udsatte deltager i Folkemødet den 14. - 17. juni 2012 på Bornholm og vil sætte fokus på disse centrale spørgsmål. Rådet har inviteret Özlem S. Cekic (SF), Karen Ellemann (V) og Maja Panduro (S) til en debat om de allersvagetse borgere i vores samfund. Debetten finder sted fredag den 15. juni kl. 16.00-17.30 i Stop Fattigdom Nu - teltet (S29) på Kæmpestranden.
Læs nyhed
Øvrigt
01. jun. 2012
Syv konkrete bud på indholdet i en national plan
Jann Sjursen taler 1. juni 2012 på KL sociale temamøde. Rådets formand opfordrer bl.a. til at holde fast i respekten for det enkelte menneske, og ikke tale nogle samfundsgrupper ud af fællesskabet, fordi de bl.a. ikke kan forsørge sig selv. I sin tale giver Jann Sjursen syv konkrete bud på, hvordan indsatsen skal tilrettelægges for at inkludere socialt udsatte borgere i samfundet. På KL's Sociale Temamøde samles 1200 politikere og topembedsmænd fra kommuner og stat.
Læs nyhed
Øvrigt
29. maj 2012
Skattereform er urimelig for de svageste
Rådet for Socialt Udsatte finder regeringens skattereform urimelig og alt andet end socialt afbalanceret. Reformen rammer især misbrugere, psykisk syge og dem, der har optaget gæld. Mennesker, der har svært ved at få en dagligdag til at fungere. Mange har allerede i dag svært ved at få enderne til at nå sammen økonomisk. Og nu får de sværere ved det.
Læs nyhed
Øvrigt
11. maj 2012
Rådet har fået plads i ekspertudvalg om en dansk fattigdomsgrænse
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har nedsat et ekspertudvalg, der skal bidrage til fastsættelsen af en fattigdomsgrænse. Rådets formand, Jann Sjursen, er blevet udnævnt som medlem i udvalget. - Jeg er glad for, at regeringen endelig har taget initiativ til, at vi kan få udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse, og jeg ser frem til, at udvalgets forslag bliver udmøntet i konkrete tiltag, der kan komme udsatte grupper til gode, siger Jann Sjursen.
Læs nyhed
Øvrigt
30. apr. 2012
10 år med Rådet for Socialt Udsatte
Det er nu 10 år siden, Rådet for Socialt Udsatte blev nedsat som det officielle, fælles talerør for Danmarks udsatte borgere. I en pressemeddelse fortæller Rådets formand Jann Sjursen om den vigtigheden i at skabe et upartisk ståsted, samt Rådets fortsat vigtige rolle, i et samfund hvor fokus er rettet mod 'ret og pligt'.
Læs nyhed
Øvrigt
17. apr. 2012
Rådet fejrer fødselsdag og flytning
Det er nu 10 år siden, Rådet for Socialt Udsatte blev nedsat som det officielle, fælles talerør for Danmarks udsatte borgere. Lige op til den runde dag er rådets sekretariat flyttet i nye lokaler, og flytning og fødselsdag markeres ved en reception mandag den 30. april i de nye lokaler i Bredgade 25 i København.
Læs nyhed
Øvrigt
10. apr. 2012
Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt
"Der er behov for et grundigt værditjek og kursskifte i socialpolitikken. Systemet lægger for meget vægt på systemets kontrol med sig selv og med brugerne, frem for at have øje for de mennesker, der skal have hjælp til at komme videre i livet", siger Jann Sjursen i forbindelse med udgivelsen af rapporten om socialt udsattes egne ord på et liv i fattigdom, og forslag der kan forbedre situationen for mennesker ramt af fattigdom.
Læs nyhed
Øvrigt
05. mar. 2012
Drop aldersgrænse for indsats!
Som kommentar til regeringens førtidspensionsreform udtrykker Rådets formand Jann Sjursen i et debatindlæg, bragt i Politiken d. 05.03.2012, en bekymring i forhold til reformens indlagte aldersgrænse for tilkendelsen af førtidspension. Ydermere sætter debatindlægget fokus på betydningen af længere og individuelle rehabiliteringsforløb samt et for lavt økonomisk forsørgelsesgrundlag til eksempelvis psykisk syge.
Læs nyhed