LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Misbrug
12. dec. 2012
Formandens artikel: Udfordringer på stofmisbrugsområdet
Formand Jann Sjursen har i anledning af bladet STOF 10 års jubilæum skrevet en artikel om tendenser, tal og trents på misbrugsområdet.  "Det allervigtigste og for mange politikere og administratorer det allersværeste: God behandling tager udgangspunkt i den enkelte brugers livssituation og motivation. God behandling respekterer brugeren som et værdigt menneske, og kun brugerens insisteren på at gennemføre behandlingen fører til succes. Så lyt til brugerne!," slutter formanden sin artikel.
Læs nyhed
Sundhed
09. dec. 2012
Dårlig sundhed blandt udsatte
Rådet offentliggør ny sundhedsundersøgelse, der viser, at de seneste fem års indsats for at bekæmpe social ulighed i sundhed kun har haft marginal betydning for de mest udsatte. Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet har for Rådet for Socialt Udsatte gennemført SUSY Udsat 2012 for at belyse socialt udsattes sundhed, sygelighed og trivsel. Undersøgelsen er en opfølgning på undersøgelsen SUSY UDSAT 2007. Alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende og fattige har markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen som helhed, viser ny undersøgelse. Forekomsten af dårligt selvvurderet helbred, langvarig sygdom, stress, vold og selvmordsforsøg er markant højere. Rapporten bestilles her.
Læs nyhed
Øvrigt
11. nov. 2012
Finansloven 2013 er et lyspunkt for socialt udsatte
Finansloven indeholder i år en socialpakke, der forbedrer indsatsen konkret for udsatte grupper. Eftersom satspuljen for 2013 er historisk lav, så har det også i høj grad været påkrævet, at der blev fundet midler på finansloven uden for satspuljen til udsatte borgere. Socialpakken indeholder: Styrkelse af tandsundheden for økonomisk vanskeligt stillede borgere Særligt børnetilskud til alle eneforsørgere og enlige adoptanter Initiativer mod udsættelse af lejere Flygtninge og personer fra Færøerne og Grønland undtages fra optjeningsprincippet for familieydelser Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte Bedre forhold for handlede personer Forbedret service og hurtigere sagsbehandling på familiesammenføringsområdet Penge til Natcafeen på Nørrebro
Læs nyhed
Øvrigt
26. okt. 2012
Satspuljeaftalen 2013 er forhandlet på plads
Der er indgået en aftale om satspuljen for 2013 på social- og integrationsområdet. Satspuljepartierne er bl.a. enige om at afsætte godt 51 mio. kr. til udsatte voksne. Området omfatter blandt andet en strategi for udsatte grønlændere og deres børn, en styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats samt penge til en pulje til nødovernatning for hjemløse i de kolde vintermåneder. Derudover er aftaleparterne enige om at drøfte den videre forankring af Hjemløsestrategien i foråret 2013 i forlængelse af den afsluttende evaluering. "Rådet har opfordret til, at  forankringen af Hjemløsestrategien drøftes politisk. Fastholdelse af et strategisk fokus på bekæmpelse af hjemløshed er afgørende", siger Jann Sjursen.
Læs nyhed
Hjemløshed
17. okt. 2012
På bunden af samfundet
Vi møder dem dagligt i bybilledet. De panter flasker i Fakta. De tigger ved S-togs stationerne. Danmarks pjalteproletariat af udlændinge er på arbejde. Rådet for Socialt Udsatte har i anledning af FNs Internationale dag for bekæmpelse af fattigdom samt den national Hjemløsedag lavet en analyse af den vandrenede fattigdom og hjemløshed, som er medvirkende til, at vi i disse år ser flere og flere hjemløse udlændinge i de større danske byer. Velkommen til bunden af samfundet!
Læs nyhed
Hjemløshed
26. sep. 2012
Nye tal om hjemløse: Flere unge på boformerne
Ankestyrelsen har den 26. september 2012 offentliggjort boformsstatistikken over brugere af herberg, forsorgshjem i 2011. Statistikken viser: En stigning i antallet af brugere af boformerne fra 6.058 til 6.301 personer En stigning i antallet af unge på 6 pct. fra 742 til 791 personer En stigning i antallet af varighed per ophold fra 47 dage til 53 dage Statistikken bekræfter dermed tendensen med flere hjemløse især blandt de unge, ligesom opholdlængden stiger. Begge dele forsøges reduceret med Hjemløsestrategien. Rådet for Socialt Udsatte finder udviklingen alarmerende og har den 24. september 2012 skrevet til Folketinget og Kommunernes Landsforening med en appel om, at prioritere hjemløseområdet ved finanslovsforhandlingerne for 2013 og i kommunernes budgetter, som i øjeblikket forhandles lokalt.
Læs nyhed
Hjemløshed
24. sep. 2012
Hjemløshed er fortsat et fælles politisk ansvar
Bekæmpelse af hjemløshed er fortsat et fælles politisk ansvar. Skal antallet af hjemløse reduceres, kræver det, at området prioriteres både på finansloven for 2013 og i kommunernes budgetter. Knasterne er manglen på billige boliger, antallet af udsættelser og den lave ungeydelse. I et brev til Folketinget og til KL opfordrer Jann Sjursen til, at den nationale Hjemløsestrategi følges op.
Læs nyhed
Øvrigt
14. sep. 2012
Regeringen fylder 1 år - Tillykke, men...
I MORGEN (15. september) for et år siden blev der afholdt valg til Folketinget. Så regeringen kan snart fejre sin etårsfødselsdag. Den har haft nok at tage fat på med EU-formandskab og håndtering af den økonomiske krise i Danmark og internationalt. Det har ikke været let at komme til regeringsmagten i en tid, hvor riget og kommunerne fattes penge. På den anden side har regeringen netop af den grund haft mulighed for at vise, hvad der er afgørende, når de svære prioriteringer af knappe ressourcer skal gøres. Rådets formand Jann Sjursen har skrevet et debatindlæg om regeringens første år.
Læs nyhed
Udsatteråd
14. sep. 2012
Gamle penge til nye udsatteråd
Social- og Integrationsministeriet genudmelder nu de 2,8 mio. kr. til etablering af lokale udsatteråd, som blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen 2012. Rådet håber, at flere af landets kommuner vil etablere lokale udsatteråd, som kan fungere som brugernes lokale talerør.
Læs nyhed
Hjemløshed
03. sep. 2012
Debatindlæg: Regeringen skylder et svar på, hvad den vil gøre for de hjemløse
VK-regeringen havde et klart mål om at afskaffe hjemløsheden i 2014. Det kneb lidt mere med at være klar på midlerne til at nå det meget ambitiøse mål! Hvad er den nuværende regerings mål? Læs formand Jann Sjursens debatindlæg i Politiken.
Læs nyhed
Øvrigt
24. aug. 2012
Preben Brandts erindringer
Preben Brandt, der var formand for Rådet for Socialt Udsatte fra 2002 til 2010, har skrevet sine erindringer. Det er en spændende og på mange måder også en overraskende bog. Vi er mange, der kender Preben fra det offentlige liv som en skarp debattør og utrættelig fortaler for socialt udsatte mennesker. Preben Brandt har været en drivkraft i udviklingen af en ny social indsats for hjemløse. Han har været et fagligt fyrtårn, der med engagement har delt ud af sin viden i Danmark og uden for landets grænser.   Særligt kender Rådet Preben som en dygtig formand, der med benene solidt placeret i virkelighedens verden har fostret ideer og tanker om, hvordan indsatsen for socialt udsatte kan forbedres. I bogen kan man læse om hans kampe for at gøre op med den nedværdigende behandling og autoritære tilgang til psykisk syge mennesker, som han mødte på bl.a. Sundholm, og som han troede for længst var begravet. Preben blev med sine oplevelser og erfaringer opsat på at ændre og udvikle tilbuddene til mennesker på samfundets kant. Det bragte ham væk fra den biologisk-medicinske retning og tættere på den psykoanalytiske tænkning. Man kan også læse, hvordan hans synspunkter medførte uoverensstemmelser med Københavns Kommune og daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Med Prebens indsats fulgte således en kritisk men konstruktiv fortaler for socialt udsatte mennesker. En virksomhed, baseret på et menneskesyn, hvor alle mennesker skal behandles ordentligt og med respekt. Hvor ingen mennesker skal behandles med arrogance og nedladenhed, hverken af systemet, eller de personer der er ansat i systemerne for at hjælpe.   Bogen er overraskende fordi Preben fortæller om hele sit liv – også det private. Og netop fortællingen om det private er med til at fortælle historien om, hvorfor han blev de udsattes talerør. Preben indvier på nærmeste hold læseren i sine oplevelser gennem en barndom og ungdom, hvor forældrenes skilsmisse, mentale fravær, utallige flytninger og bevægelser mellem samfundets forskellige klassetrin, får ham til at føle sig som hjemløs i sit eget liv. Hans eget unge voksenliv er også præget af mange skift og en søgen efter at finde sin plads i både privat- og arbejdsliv. På Sundholm finder han for alvor en meningsfuld sammenhæng at engagere sig i, og det bliver afsættet til et omfangsrigt engagement for de mere skæve borgere, der altså også fører ham til posten som formand for Rådet for Socialt Udsatte gennem 8 år.     Udenfor af Preben Brandt udgives på Kristeligt Dagblads Forlag 24. august 2012.
Læs nyhed
Årsrapporter
22. aug. 2012
Årsrapport 2012
Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag den 22. august Årsrapport 2012 – en temperaturmåling på de udsattes situation og vilkår. Rådet foreslår, at hjælpesystemet hanker gevaldigt op i de eksisterende rutiner og bl.a. arbejder med omgangstonen. Der er behov for at sætte brugeren i centrum.
Læs nyhed