LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Øvrigt
28. feb. 2012
Pressemeddelelse vedrørende førtidspensionsreform
Regeringen har netop fremlagt et udspil til en ny reform af reglerne for førtidspension. Forudsætningerne for førtidspensionsreformen fra 2000 er skredet, og knap 55.000 flere personer end forventet er på førtidspension eller i fleksjobordningen. Reformen skal dæmme op for denne udvikling, men Rådets formand Jann Sjursen advarer i sin pressemeddelelse mod regeringens retorik på området, da denne kan bevirke et negativt samfundsmæssigt syn på personer, der er tilkendt førtidspension.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
24. jan. 2012
Brugernes BaZar 2012
Brugernes BaZar 2012 holdes den 22. august 2012 i Kongens Have i Odense. Program for dagen vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af foråret.
Læs nyhed
Fattigdom
06. dec. 2011
Rådets konference: Kontanthjælpen - det nederste sikkerhedsnet
Den ophedede diskussion af fattigdom, og om ’Carina’er fattig eller ej, levner ikke meget plads til en saglig diskussion af et uhyre vigtigt socialpolitisk tema. Rådet for Socialt Udsatte inviterer 12. december 2011 folketingsmedlemmer og andre politikere, pressen, sociale organisationer og andre interesserede til en konference, hvor forskere i fattigdom og i virkningerne af de laveste kontanthjælpsydelser fremlægger, hvad de ved om virkninger af forsørgelsesydelser under det almindelige kontanthjælpsniveau, og hvordan økonomiske incitamenter virker på modtagerne.
Læs nyhed
Hjemløshed
01. dec. 2011
Ny hjemløsetælling viser en stigning i hjemløsheden
"SFI har i dag udsendt den nye hjemløsetælling. Det er ikke opmuntrende læsning! På trods af igangsætningen af den nationale hjemløsestrategi er antallet af hjemløse ikke faldet, men steget. Og ikke nok med det - det er især gruppen af unge hjemløse, som vokser. Det er beskæmmende, at hver femte hjemløs er et ungt menneske mellem 18 og 24 år,” siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.
Læs nyhed
Fattigdom
03. nov. 2011
Klip i kontanthjælpen skaber pjalteproletariat
Det er stærkt bekymrende, at sanktionerne over for kontanthjælpsmodtagerne lægger grunden til det, der kan udvikle sig til et pjalteproletariat. Sanktionspædagogikken betyder, at der er kontanthjælpsmodtager, som er nødt til at hutle sig igennem tilværelsen.
Læs nyhed
Øvrigt
18. okt. 2011
Debatkonference om frivillighed
Rådet for Socialt udsatte arrangerer 23. november debatkonference om frivillighed.
Læs nyhed
Årsrapporter
24. aug. 2011
Årsrapport 2011
Rådet offentliggør i dag sin årsrapport 2011. I rapporten stiller rådet en række forslag til forbedring af socialt udsattes vilkår. Læs bl.a. om sanktionspædagogikken mod kontanthjælpsmodtagere, de kommunale budgetter og retssikkerhed, indsatsen for mennesker i prostitution, de lokale udsatteråd.
Læs nyhed
Prostitution
08. jul. 2011
Ny viden om gadeprostituerede
Rådet for Socialt Udsatte udgiver i dag en undersøgelse om socialt udsatte prostitueredes møde med systemet. Undersøgelsen viser, at hverken de prostituerede kvinder eller deres behandlere, anser prostitution som et hovedproblem i kvindernes liv. Der er mange andre ting som fylder meget mere i kvindernes hverdag. For eksempel stofmisbrug, økonomi, ensomhed og forhold til familie og børn.
Læs nyhed
Øvrigt
31. maj 2011
Stop snigeren
De der mener, at serviceniveauet er for højt for socialt udsatte, må tone rent flag. Rådet tager i et debatindlæg fat i problemet med kommunal revisitering på baggrund af sparehensyn. Den konkrete individuelle vurdering er under pres i en sådan grad, at det nærmer sig magtfordrejning, og hvad værre er - det foregår i det skjulte. Rådets formand Jann Sjursen foreslår, at de der mener, at serviceniveauet er for højt, beder Folketinget om at vedtage en ny servicelov for på den måde at skabe mere åbenhed om konsekvenser af kommunale besparelser.
Læs nyhed
Øvrigt
26. maj 2011
Rehabilitering
De udsatte grupper har ikke brug for klippekort til enkeltrejser, men et abonnementskort til samfundet! Relevant og fagligt god støtte til mennesker med store sociale problemer, der er inde i en negativ udvikling, burde være en selvfølge - men er det ikke.
Læs nyhed
Udsatteråd
18. maj 2011
Dialogmøde 17. maj 2011 mellem Rådet for Socialt Udsatte og lokale udsatteråd
Tirsdag den 17. maj 2011 var Rådet for Socialt Udsatte vært ved det 2. dialogmøde mellem landets lokale udsatteråd. 40 repræsentanter fra 15 af landets nuværende 18 udsatteråd deltog i mødet - et heldagsarrangement med oplæg og debat om de udsattes situation i en tid med kommunale besparelser, revisitation og hvor de udsattes retssikkerhed er under pres. 
Læs nyhed
Brugernes BaZar
10. maj 2011
Brugernes BaZar 2011
Invitationen til Brugernes BaZar 2011 er klar. Brugernes BaZar holdes den 24. august 2011 i Kongens Have i Odense. Temaet for årets BaZar er frivillighed. Deltagelse i arrangemenet er gratis. Rådet og brugerorganisationer på udsatteområdet håber på bred deltagelse. 
Læs nyhed