LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10
Hjemløshed
26. sep. 2012
Nye tal om hjemløse: Flere unge på boformerne
Ankestyrelsen har den 26. september 2012 offentliggjort boformsstatistikken over brugere af herberg, forsorgshjem i 2011. Statistikken viser: En stigning i antallet af brugere af boformerne fra 6.058 til 6.301 personer En stigning i antallet af unge på 6 pct. fra 742 til 791 personer En stigning i antallet af varighed per ophold fra 47 dage til 53 dage Statistikken bekræfter dermed tendensen med flere hjemløse især blandt de unge, ligesom opholdlængden stiger. Begge dele forsøges reduceret med Hjemløsestrategien. Rådet for Socialt Udsatte finder udviklingen alarmerende og har den 24. september 2012 skrevet til Folketinget og Kommunernes Landsforening med en appel om, at prioritere hjemløseområdet ved finanslovsforhandlingerne for 2013 og i kommunernes budgetter, som i øjeblikket forhandles lokalt.
Læs nyhed
Hjemløshed
24. sep. 2012
Hjemløshed er fortsat et fælles politisk ansvar
Bekæmpelse af hjemløshed er fortsat et fælles politisk ansvar. Skal antallet af hjemløse reduceres, kræver det, at området prioriteres både på finansloven for 2013 og i kommunernes budgetter. Knasterne er manglen på billige boliger, antallet af udsættelser og den lave ungeydelse. I et brev til Folketinget og til KL opfordrer Jann Sjursen til, at den nationale Hjemløsestrategi følges op.
Læs nyhed
Øvrigt
14. sep. 2012
Regeringen fylder 1 år - Tillykke, men...
I MORGEN (15. september) for et år siden blev der afholdt valg til Folketinget. Så regeringen kan snart fejre sin etårsfødselsdag. Den har haft nok at tage fat på med EU-formandskab og håndtering af den økonomiske krise i Danmark og internationalt. Det har ikke været let at komme til regeringsmagten i en tid, hvor riget og kommunerne fattes penge. På den anden side har regeringen netop af den grund haft mulighed for at vise, hvad der er afgørende, når de svære prioriteringer af knappe ressourcer skal gøres. Rådets formand Jann Sjursen har skrevet et debatindlæg om regeringens første år.
Læs nyhed
Lokale udsatteråd
14. sep. 2012
Gamle penge til nye udsatteråd
Social- og Integrationsministeriet genudmelder nu de 2,8 mio. kr. til etablering af lokale udsatteråd, som blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen 2012. Rådet håber, at flere af landets kommuner vil etablere lokale udsatteråd, som kan fungere som brugernes lokale talerør.
Læs nyhed
Hjemløshed
03. sep. 2012
Debatindlæg: Regeringen skylder et svar på, hvad den vil gøre for de hjemløse
VK-regeringen havde et klart mål om at afskaffe hjemløsheden i 2014. Det kneb lidt mere med at være klar på midlerne til at nå det meget ambitiøse mål! Hvad er den nuværende regerings mål? Læs formand Jann Sjursens debatindlæg i Politiken.
Læs nyhed
Øvrigt
24. aug. 2012
Preben Brandts erindringer
Preben Brandt, der var formand for Rådet for Socialt Udsatte fra 2002 til 2010, har skrevet sine erindringer. Det er en spændende og på mange måder også en overraskende bog. Vi er mange, der kender Preben fra det offentlige liv som en skarp debattør og utrættelig fortaler for socialt udsatte mennesker. Preben Brandt har været en drivkraft i udviklingen af en ny social indsats for hjemløse. Han har været et fagligt fyrtårn, der med engagement har delt ud af sin viden i Danmark og uden for landets grænser.   Særligt kender Rådet Preben som en dygtig formand, der med benene solidt placeret i virkelighedens verden har fostret ideer og tanker om, hvordan indsatsen for socialt udsatte kan forbedres. I bogen kan man læse om hans kampe for at gøre op med den nedværdigende behandling og autoritære tilgang til psykisk syge mennesker, som han mødte på bl.a. Sundholm, og som han troede for længst var begravet. Preben blev med sine oplevelser og erfaringer opsat på at ændre og udvikle tilbuddene til mennesker på samfundets kant. Det bragte ham væk fra den biologisk-medicinske retning og tættere på den psykoanalytiske tænkning. Man kan også læse, hvordan hans synspunkter medførte uoverensstemmelser med Københavns Kommune og daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Med Prebens indsats fulgte således en kritisk men konstruktiv fortaler for socialt udsatte mennesker. En virksomhed, baseret på et menneskesyn, hvor alle mennesker skal behandles ordentligt og med respekt. Hvor ingen mennesker skal behandles med arrogance og nedladenhed, hverken af systemet, eller de personer der er ansat i systemerne for at hjælpe.   Bogen er overraskende fordi Preben fortæller om hele sit liv – også det private. Og netop fortællingen om det private er med til at fortælle historien om, hvorfor han blev de udsattes talerør. Preben indvier på nærmeste hold læseren i sine oplevelser gennem en barndom og ungdom, hvor forældrenes skilsmisse, mentale fravær, utallige flytninger og bevægelser mellem samfundets forskellige klassetrin, får ham til at føle sig som hjemløs i sit eget liv. Hans eget unge voksenliv er også præget af mange skift og en søgen efter at finde sin plads i både privat- og arbejdsliv. På Sundholm finder han for alvor en meningsfuld sammenhæng at engagere sig i, og det bliver afsættet til et omfangsrigt engagement for de mere skæve borgere, der altså også fører ham til posten som formand for Rådet for Socialt Udsatte gennem 8 år.     Udenfor af Preben Brandt udgives på Kristeligt Dagblads Forlag 24. august 2012.
Læs nyhed
Årsrapporter
22. aug. 2012
Årsrapport 2012
Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag den 22. august Årsrapport 2012 – en temperaturmåling på de udsattes situation og vilkår. Rådet foreslår, at hjælpesystemet hanker gevaldigt op i de eksisterende rutiner og bl.a. arbejder med omgangstonen. Der er behov for at sætte brugeren i centrum.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
29. jun. 2012
Fælles Værdier
Desværre møder de udsatte tit og ofte en nedladende, og i nogle tilfælde en kynisk holdning, når de søger hjælp til at løse deres komplekse problemer. Det kan fx opleves som en stor belastning at skulle fortælle sin historie om og om igen for skiftende sagsbehandlere, der ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer til at koordinere indsatsen. Rådet håber, at De Fælles Værdier kan være med til at igangsætte en bred dialog om, hvordan vi behandler og taler til samfundets udsatte grupper. Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har netop offentliggjort en ny rapport om fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med social udsatte. Baggrunden for De Fælles værdier er et forslag fra Rådet fra 2009.
Læs nyhed
Lokale udsatteråd
28. jun. 2012
Budgetlægning på udsatteområdet
Rådet for Socialt Udsatte har bedt BDO Kommunernes Revision om at lave en nøgletalsanalyse, som indeholder informationer om budget og regnskab på udsatteområdet i 2010, 2011 og 2012 i kommuner med udsatteråd. Rådets ønske har været at skabe grundlag for, at de lokale udsatteråd kan få indflydelse, når kommunen lægger budgetter. Den samlede analyse består af en vejledning med information om, hvordan det årlige budget udarbejdes, og hvordan reglerne for budgetlægning er. Der er praktiske eksempler på budget og kontoplan samt på, hvordan det lokale udsatteråd kan deltage i processen. Selve analysen består af 16 konkrete budgetter og regnskaber fra hver af de kommuner, der har oprettet lokale udsatteråd.
Læs nyhed
Fattigdom
22. jun. 2012
De socialt udsatte rammes dobbelt af krisen
Fra 2010 til 2011 har kommunerne procentvis skåret dobbelt så meget på udgifterne til de socialt udsatte grupper som på de øvrige serviceydelser, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Hvor de samlede kommunale budgetter i gennemsnit er blevet reduceret med ca. 4 pct., er der i gennemsnit skåret ca. 8 pct. af udgifterne til socialt udsatte. Fra 2010 til 2011 sparede kommunerne ca. 9 mia. kr. på de samlede kommunale serviceudgifter. Af dem er 600 mio. kr. - eller ca. 7 pct - blevet sparet på tilbud til socialt udsatte, og det selvom gruppen blot tegner sig for 3 pct. af de samlede udgifter på serviceområdet. "Tallene viser, at de socialt udsatte bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt", siger Rådets formand Jann Sjursen.
Læs nyhed
Øvrigt
15. jun. 2012
Er udsathed aflyst?
Hvor er forståelsen for det liv, som mange socialt udsatte lever hver dag? Hvor er den sociale indignation og den politiske prioritering henne? Socialt udsatte er blevet væk i debatten. Rådet for Socialt Udsatte deltager i Folkemødet den 14. - 17. juni 2012 på Bornholm og vil sætte fokus på disse centrale spørgsmål. Rådet har inviteret Özlem S. Cekic (SF), Karen Ellemann (V) og Maja Panduro (S) til en debat om de allersvagetse borgere i vores samfund. Debetten finder sted fredag den 15. juni kl. 16.00-17.30 i Stop Fattigdom Nu - teltet (S29) på Kæmpestranden.
Læs nyhed
Øvrigt
01. jun. 2012
Syv konkrete bud på indholdet i en national plan
Jann Sjursen taler 1. juni 2012 på KL sociale temamøde. Rådets formand opfordrer bl.a. til at holde fast i respekten for det enkelte menneske, og ikke tale nogle samfundsgrupper ud af fællesskabet, fordi de bl.a. ikke kan forsørge sig selv. I sin tale giver Jann Sjursen syv konkrete bud på, hvordan indsatsen skal tilrettelægges for at inkludere socialt udsatte borgere i samfundet. På KL's Sociale Temamøde samles 1200 politikere og topembedsmænd fra kommuner og stat.
Læs nyhed