LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10
Misbrug
25. apr. 2019
Pressemeddelelse: Kommunerne er ved at afvikle intensiv stofmisbrugsbehandling
Ny analyse viser, at kommunerne visiterer stadig færre personer med stofmisbrug til døgnbehandling. Nyt lovforslag (L 187) kan ikke stoppe afviklingen af den intensive stofmisbrugsbehandling. Der er brug for, at ministeren fremover får mulighed for at gribe mere håndfast ind.
Læs nyhed
Hjemløshed
11. apr. 2019
Debat: Retten til en bolig er et klokkeklart samfundsansvar
Antallet af hjemløse stiger, og det er på tide, regeringen tager ansvar. Det indebærer betalelige boliger og et fokus på de socialt udsatte borgeres ønsker. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: by og bolig den 11. april 2019.
Læs nyhed
Hjemløshed
05. apr. 2019
Debat: Hjemløse har hårdt brug for en helhedsorienteret indsats
Socialt udsatte har behov for en langt mere helhedsorienteret indsats end den, kommunerne leverer i dag. Det gælder ikke mindst for de mennesker, der lever i den ekstreme form for udsathed, som hjemløshed er. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Arbejderen.dk, den 4. april 2019.
Læs nyhed
Hjemløshed
02. apr. 2019
Stigende offentlige udgifter til herberger mv.
Rådets gennemgang af kommunernes udgifter til socialt udsatte viser, at kommunernes udgifter til § 110-tilbud (boformer til hjemløse såsom herberger og forsorgshjem) er stigende.
Læs nyhed
Hjemløshed
27. mar. 2019
Debat: Kommunerne smøler med de billige boliger
Siden 2016 har der været en pulje til at oprette 10.000 små, billige boliger, men kommunerne har kun godkendt byggestart på 759 boliger. Kommunernes smølen kan give den tanke, at mindrebemidlede borgere er uønskede. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: by og bolig den 27. marts 2019.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
26. mar. 2019
Debat: Socialt udsatte har ikke lige adgang til sundhed
Det et stort problem for mange socialt udsatte, at sundhedsindsatserne bliver mere specialiserede, fragmenterede, og at fokus er på, at få patienten hurtigere gennem systemet. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 26. marts 2019, 1. sektion, side 19.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
19. mar. 2019
Brugernes Bazar 2019
Kom til Brugernes Bazar den 28. august og vær med når vi sammen skal finde løsninger, der kan gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for socialt udsatte.
Læs nyhed
Øvrigt
19. mar. 2019
Kronik: Disse fire fokuspunkter kan give bedre hjælp til udsatte
Socialt udsatte har hårdt brug for en helhedsorienteret indsats. Men der er meget, der skal på plads, hvis det skal lykkes at give dem de indsatser, de har brug for. Vi har fire hovedpunkter, man bør have fokus på. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Kronikken er bragt i Kristeligt Dagblad, 18. marts 2019, 1. sektion, side 11.
Læs nyhed
Psykisk lidelse
18. mar. 2019
Debat: Ressourcerne i psykiatrien er helt utilstrækkelige
I psykiatrien er der mangel på ressourser og sammenhæng mellem den kommunale og regionale indsats. Psykiatrien skal prioriteres højt i sundhedsreformen med nye sundhedsfællesskaber. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: sundhed den 18. marts 2019.
Læs nyhed
Ulighed i sundhed
11. mar. 2019
Rådet inviterer til konference om socialt udsattes møde med sundhedssystemet
Kom og vær med, når Rådet sætter fokus på socialt udsattes sundhedstilstand oglægger op til debat om, hvordan sundhedsvilkårene for socialt udsatte kan forbedres.
Læs nyhed
Hjemløshed
01. mar. 2019
Pressemeddelelse: Sanktionsregler er med til at forhindre knæk af hjemløsekurven
Rådets nye undersøgelse af kommuners og NGO’ers arbejde med hjemløse borgere tegner et billede af, at sanktionsregler i kontanthjælpssystemet er en stor hindring for at afhjælpe hjemløshed.
Læs nyhed
Øvrigt
22. feb. 2019
Debat: Regeringens sociale mål er for uambitiøse
Der mangler klare og bindende mål for regeringens indsatser på socialområdet, hvis området skal klare sig efter lukningen af satspuljen. Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: social den 22. februar 2019.
Læs nyhed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31