LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10
Øvrigt
02. jun. 2017
Rådet for Socialt Udsatte på Folkemødet 2017
Rådet for Socialt Udsatte deltager på årets Folkemøde, og har tre spændende arrangementer om socialt udsatte på tapetet.
Læs nyhed
Årsrapporter
29. maj 2017
Pressemeddelelse: Rådets årsrapport sætter fokus på udsathed og køn
Socialt udsatte kvinder kæmper med tilværelsen Socialt udsatte kvinder i Danmark er ofte udsat for vold, overgreb og trusler, og de sociale tilbud tilgodeser ikke kvindernes behov. Samtidig stiger fattigdommen og antallet af hjemløse vokser. Det er det triste billede, som Rådet for Socialt Udsatte tegner i Årsrapport 2017.
Læs nyhed
Brugernes BaZar
23. maj 2017
Kom til Brugernes Bazar den 30. august!
Tradtionen tro inviterer Rådet for Socialt Udsatte sammen med LAP, SAND og Brugerforeningen til Brugernes Bazar i Kongens Have i Odense (over for banegården).
Læs nyhed
Øvrigt
15. maj 2017
Debat: Retssikkerheden er truet for de mest udsatte
Rådet for Socialt Udsatte ser flere og flere eksempler på, at socialt udsatte ikke får den hjælp, de har ret til – heller ikke selvom de faktisk er i kontakt med kommunerne gennem lang tid. Derfor har Rådet nu besluttet at samle en række aktører på området for at sætte fokus på de store og komplekse problemer, der er forbundet med socialt udsattes retssikkerhed. Af Jann Sjursen, indlægget er bragt i Arbejderen den 11. maj 2017.
Læs nyhed
Sindslidende
09. maj 2017
Debat: Der er brug for samling om psykiatrien
JP har i den seneste uge skrevet meget om problemerne i psykiatrien. Den debat skal ses i sammenhæng med den politiske slingrekurs, der har præget feltet den seneste tid - det, der er brug for nu, er at skabe samling om psykiatrien. Af Jann Sjursen, debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten, 9. maj 2017 (1. Sektion), Side 18 (Debat).
Læs nyhed
Sindslidende
08. maj 2017
Stadig knaster i forslag om særlige pladser på psykiatriske afdelinger
Rådet for Socialt Udsatte har sendt brev til Folketingets udvalg angående lovforslag om udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v. (L 206) og oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling (L 207).
Læs nyhed
Prostitution
30. mar. 2017
Pressemeddelelse: Exit Prostitution en god start, men der er brug for en national handlingsplan.
Det er positivt, at projektet Exit Prostitution har sat fokus på at afhjælpe sociale problemer hos mennesker, der lever i prostitution. Nu bør regeringen lave en national handlingsplan på området, mener Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.
Læs nyhed
Beskæftigelse
23. mar. 2017
Debat: Hvorfor kommer der flere på kontanthjælp?
Man bruger det stigende antal kontanthjælpsmodtagere som argument for at skære i ydelserne. Men stigningen skyldes først og fremmest reformer af dagpenge og førtidspension, der har kastet folk over i kontanthjælpssystemet. Af Jann Sjursen, indlægget er bragt i Arbejderen d. 23. marts 2017.
Læs nyhed
Hjemløshed
01. mar. 2017
Debat: Styrk herberger og forsorgshjem
Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, debatindlægget er bragt i Altinget den 1. marts 2017.
Læs nyhed
Beskæftigelse
24. feb. 2017
Pressemeddelelse: Ny rapport udfordrer myter om kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpen
- Andre steder i verden forsvares den førte politik med ”alternative fakta”. I Danmark er vi ikke dér endnu, men helhedssynet og proportionaliteten er gået tabt i de seneste regeringers reform-amok. For eksempel påstår politikerne bag kontanthjælpsloftet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger, fordi det ikke kunne betale sig at arbejde. Men faktum er, at der faktisk er færre og færre kontanthjælpsmodtagere, som går fra arbejde til kontanthjælp. I stedet er mange kommet på kontanthjælp, fordi de er faldet ud af dagpengesystemet. Sådan siger formand Jann Sjursen om baggrunden for Rådet for Socialt Udsattes nye rapport ”Holder påstandene?”. Rapporten, som er udført af analysebureauet Analyse & Tal, samler eksisterende viden, forskningsresultater, registerdata mv. for at belyse, om der er belæg for de politiske præmisser bag skiftende regeringers reformer af blandt andet førtidspension og kontanthjælp. I alt gennemgås ”fup og fakta” bag 10 politiske påstande, som ofte er hørt i debatten. Rapporten tegner et billede af, at der er mange nuancer, som går tabt i den førte politik. Jann Sjursen mener, at det har alvorlige konsekvenser at gennemføre reformer på baggrund af påstande, som ikke har nuancerne med: - Det sociale sikringssystem i Danmark er grundlæggende truet. Reformerne af førtidspension, kontanthjælp og andre ydelser har negative konsekvenser for mange mennesker. Der er slet ikke proportionalitet mellem de negative konsekvenser og de påståede positive effekter. Og det er kendetegnende for den politiske debat, at den er præget af myter om, at socialt udsatte er arbejdsløse, fordi kontanthjælpen er for høj ogdet sociale hjælpesystem for godt – ja, til tider får man nærmest indtrykket af, at man gør de ramte en tjeneste ved at skære i deres ydelser siger Jann Sjursen og fortsætter: - Der er behov for et langt mere nuanceret syn på socialt udsattes udfordringer. Der er brug for en nuanceret debat af, hvad der reelt vindes, set i forhold til de omfattende sociale omkostninger det har, når det sociale sikringssystem reformeres så grundlæggende, som det er tilfældet i disse år. Rapporten af Analyse & Tal kan findes her Du finder en pixi-udgave med hovedpointer fra rapporten her   Samtidig lancerer Rådet for Socialt Udsatte en række film på sociale medier med budskabet ”Husk det store billede”. Find filmene her Yderligere oplysninger: Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01 Politisk konsulent Kirsten Munk: 41 85 10 99
Læs nyhed
Beskæftigelse
24. feb. 2017
Find Rådets nye rapport om myter om kontanthjælpen her
Rapporten af Analyse & Tal kan findes her Du finder en pixi-udgave med hovedpointer fra rapporten her  
Læs nyhed
Hjemløshed
21. feb. 2017
Debat: Sådan knækker vi hjemløsekurven
Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget den 21. februar 2017 Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har meldt ud, at der i år skal udarbejdes en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed. Rådet for Socialt Udsatte byder tiltaget velkommen og vil gerne kvittere regeringen for initiativet. Hjemløshed er en ekstrem form for udsathed, og hjemløsestatistikken er trist læsning: Der kommer flere og flere hjemløse. Det er uacceptabelt, og det er afgørende, at indsatsen på området prioriteres. Rådet for Socialt Udsatte er sammen med en række andre interessenter blevet inviteret af ministeren til at indgå i drøftelser af, hvad handlingsplanen bør indeholde. Og også her på Altinget er debatten om, hvad handlingsplanen bør indeholde, skudt godt i gang – med mange relevante indspark om blandt andet ”mindre system, mere borger”, udbredelse og forankring af housing first-metoder, styrkelse af hjemløses sociale netværk, et løft af forsorgshjem om herberger mv. Billige boligerOg så går én pointe igen i mange af indlæggene: Der er behov for en løsning på manglen på billige boliger, som socialt udsatte på overførselsindkomst kan betale. For at tage sidstnævnte først: Rådet for Socialt Udsatte mener grundlæggende, at det ikke giver mening at tale om bekæmpelse af hjemløshed, hvis ikke den helt store strukturelle barriere – manglen på billige boliger, som kan betales af mennesker på de laveste ydelser – bliver imødekommet af konkrete løsninger. Rådet lancerede i 2015 en rapport med 21 idéer til tilvejebringelse af billige boliger. Det kunne være et sted at starte, når regeringen som tilkendegivet vil tage problematikken op med kommunerne i årets kommuneøkonomiforhandlinger. Betinget loft på boligstøtteÉt forslag i den forbindelse, som kan fremhæves her, vedrører konsekvenserne af henholdsvis kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen: Eksperter, kommuner og boligorganisationer peger på, at boligstøtten er et af de mest velegnede værktøjer til at sikre personer i de laveste indkomstgrupper en permanent bolig. Kontanthjælpsloftet sætter imidlertid loft på størrelsen af boligstøtte for kontanthjælpsmodtagere. En mulig løsning kunne være at gøre reduktionen af boligstøtten som følge af loftet betinget af, at borgeren af kommunen får tilbud om en anden, egnet bolig til en husleje, der ikke medfører, at den samlede ydelse omfattes af kontanthjælpsloftet. Samtidig kunne indføres en forpligtelse for kommunen til at reagere med forebyggende tiltag, såfremt en borger bliver beskåret som følge af 225 timers-reglen – sådan at det sikres, at borgeren heller ikke i dét tilfælde mister sin bolig. Ret til boligudredningEndnu et forslag, som rådet vil fremhæve, er at der bør indføres en ret til en ”boligudredning”. Hjemløse er lige så forskellige som alle andre, og et tilbud om en bolig hjælper ikke den enkelte, hvis det ikke er den rette type bolig. Det nytter for eksempel ikke noget at henvise et ungt menneske, som ryger for meget hash, er droppet ud af sin uddannelse og har været sofasurfer i et års tid, til skæve-boliger-ordningen. Skæve boliger er for en anden gruppe af typisk ældre og mere langvarigt hjemløse. Samtidig er det reelt ikke en hjælp at stille en almindelig lejlighed i et område uden sociale tilbud til rådighed for en langvarigt hjemløs, som har svære psykiske problemer og har svært ved at være alene. Endelig giver det ikke mening at henvise en kontanthjælpsloft-ramt enlig forsørger til billige boliger i en anden del af landet langt fra familiens netværk og børnenes daginstitution eller skole. Der er nødt til at finde en udredning af det konkrete boligbehov sted med tæt inddragelse af den hjemløse eller hjemløshedstruede borger. Rådet for Socialt Udsatte ser frem til at bidrage med flere input i den proces, ministeren har sat i gang. For den opadgående kurve over hjemløshed skal knækkes. Det skylder vi de unge og ældre kvinder og mænd, som gemmer sig bag den triste statistik.
Læs nyhed
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 28