Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Åbent brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg

01. mar. 2016

Rådet for Socialt Udsatte har d. 1. marts sendt dette brev til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg sammen med Sand (De hjemløses Landsorganisation) og SBH (Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse i Danmark):

DSB lader socialt udsatte stå tilbage på perronen

DSB afskaffede pr. 1. januar 2015 rejsebonerne. Rejsebonerne har tjent et vigtigt formål på opholdssteder, herberger og hos brugerorganisationer, som har uddelt rejseboner til brugere, der har haft et transportbehov til eksempelvis sygehusbehandling, retshjælp, møder med kommunen eller andet. Fordelen ved rejsebonerne har været, at brugeren ikke har haft udlæg til billetter, og at brugerorganisationerne og andre tilsvarende ikke har haft udgifter til transport, såfremt brugeren ikke har anvendt rejsebonen.

Udfasningen af rejseboner betyder en markant udgiftsstigning for brugerorganisationerne, der fremadrettet er nødsaget til at købe billetter til brugerne, som ikke kan refunderes, såfremt brugeren er for syg, for påvirket eller af andre årsager ikke er i stand til at foretage rejsen.

Rådet for Socialt Udsatte har i det forgangne år afholdt møde og korresponderet med DSB med henblik på at finde en løsning på konsekvenserne af DSB’s beslutning om udfasning af rejsebonerne. Rådet for Socialt Udsatte har bl.a. været i dialog med DSB om alternative løsninger for gruppen af socialt udsatte, hvilket desværre ikke har vist sig muligt.

DSB anerkender, at der for socialt udsatte ikke findes en dækkende afløser for rejsebonerne, men henviser til, at programmet WorkPlus i stort omfang kan afhjælpe udfordringerne. DSB henviser desuden til, at det vil være meget omkostningstungt at omlægge/justere WorkPlus-programmet til at levere en særlig ydelse målrettet socialt udsatte. Som alene navnet WorkPlus antyder, er DSB’s ydelse altså meget lidt foreneligt med det liv, mennesker i social udsathed lever.

Rådet for Socialt Udsatte, SAND – De hjemløses landsorganisation og SBH – Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse vil med denne henvendelse bede Transport- og Bygningsudvalget forholde sig til, at DSB begrænser socialt udsattes muligheder for at bevæge sig rundt i landet. - Det være sig til misbrugsbehandling, samtaler med sagsbehandleren eller et sted at sove for natten. DSB burde som én af Danmarks største offentlige virksomheder påtage sig det samfundsansvar det er at sikre, at også socialt udsattes mobilitet og behov for transport kan håndteres. Som det er nu, er det brugerorganisationerne, der må holde for og finde penge til de forøgede transportudgifter på deres budgetter. Ligeledes er det beskæmmende at måtte erkende, at socialt udsatte tilsyneladende ikke har været inde over DSB’s overvejelser om at designe et program, der tilgodeser alle dele af samfundet.

Undertegnede organisationer vil opfordre Transport- og Bygningsudvalget til at tage sagen op med det formål at finde en løsning, der fuldt ud afløser det afskaffede system med rejseboner. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at løsningen udformes, så den også gælder, hvor rejsekortet gælder.