Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Årsrapport 2016: Gælder en behandlingsgaranti også for socialt udsatte?

29. maj 2016

Årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte udkommer i dag. Årsrapporten afdækker socialt udsattes situation på en række områder. Rapporten påviser, at kommunerne ikke overholder behandlingsgarantien for stofmisbrugsbehandling: 

-  For få misbrugere er i behandling og kommunernes misbrugsbehandling er utilstrækkelig. Tallene viser, at behandlingen kommer for sent, og at der er for lidt af den. Det er ikke nok at fokusere på, hvordan misbrugsbehandlingen kan gøres mere effektiv, som regeringen gør i de nyligt offentliggjorte sociale mål. Der er et endnu større behov for at udvide behandlingskapaciteten, så flere kommer i behandling og bliver hjulpet ud af deres misbrug. Det er fint samtidig at arbejde på at forøge behandlingssuccessen, så flere end 40 procent får gavn af den - parallelt med at øge kapaciteten.

Rådets formand Jann Sjursen udtaler sig om de tal, der viser, at en fjerdedel af kommunerne overskrider behandlingsgarantien i mere end 15 % af nye sager. Tallene viser også, at der bliver flere kommuner, der ikke overholder garantien. Samtidig viser tal på alkoholbehandlingsområdet, at det at komme i offentlig alkoholbehandling som alkoholiker, nærmest er en undtagelse. Der er 15.000 mennesker i behandling, men 140.000 er afhængige. Jann Sjursen siger:

-  Både den tidligere og den nuværende regering har desværre set passivt på en utilstrækkelig behandlingsindsats til socialt udsatte – endda på trods af krads kritik fra Rigsrevisionen i 2012. Der er behov for, at Folketinget giver misbrugsbehandlingen et løft i de kommende finanslovforhandlinger og forhandlingerne om kommunernes økonomi. Som minimum bør regeringen insistere på, at kommunerne overholder den behandlingsgaranti, der er lovfæstet.

Årsrapporten udgives hvert år af Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapporten tegner både et samlet billede for socialt udsatte og billeder indenfor forskellige områder af udsathed, som fx: fattigdom, hjemløshed, misbrug og mennesker med sindslidelser. I rapporten stilles der 19 forslag, som kan medvirke til at bedre levevilkårene for socialt udsatte borgere.

Rapporten kan bestilles her

 

Yderligere oplysninger:

Formand Jann Sjursen: 30 26 49 01