Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Billige boliger kræver akut handling

16. mar. 2015

Debatten om billige boliger på Altinget.dk har demonstreret, hvad vi godt vidste i forvejen: Intentionerne er legio, men de grydeklare løsninger mangler.

Statistikken er mistrøstig. Den viser udfordringens omfang: Rigsrevisionen har vist, at der siden 2007 er forsvundet ca. 140.000 billige boliger fra markedet. Det vil sige små boliger, der udlejes til under 3.000 kr. om måneden. Det er et fald på 55 procent, og der er nu kun 110.000 boliger med en husleje på under 3.000 kr. tilbage på landsplan. I tillæg er antallet af boliger med en husleje på mellem 3.000 og 4.000 kr. om måneden faldet med 27 procent siden 2007.

Rådet for Socialt Udsatte offentliggjorde i februar en landsdækkende brugerundersøgelse om livet på hjemløseboformer – drevet under Servicelovens paragraf 110. Undersøgelsens resultater var temmeligt enslydende på især ét område. Det var et udtrykt ønske blandt næsten alle de adspurgte 200 beboere landet over at få egen bolig: 9 ud af 10 vil gerne have deres egen bolig, 3 ud af 4 vil gerne bo i en almindelig lejlighed, og hele 97 procent af de unge hjemløse under 30 år ville gerne have deres egen bolig.  

Morten Kabell påtager sig her i debatten prisværdigt sin del af ansvaret for at fremskaffe billige boliger. Københavns kommune bør roses for fx at have indgået et samarbejde med boligselskabet KAB om at udvikle en ny boligtype, der er målrettet socialt udsatte. Om end det stadig er et projekt i sin vorden, demonstrerer målsætningen om en husleje på maksimalt 3.200 kroner fint, at der bliver arbejdet konkret med at udvikle de løsninger, vi så brændende har brug for.

For sagen er jo, at det ikke kun handler om at skaffe boliger til de nævnte hjemløse. Der er en reel risiko for, at der bliver en større gruppe af fattige, som ikke har råd til de boliger, der udbydes. Med mindre der fra landspolitisk hold sikres løsninger nu og i de kommende år frem, vil den nuværende situation kun blive alvorligt forværret.

Debatten her på Altinget.dk viser allehånde tænkelige tekniske argumenter for, at det nærmest ikke kan lade sig gøre at bygge billigt i Danmark. Hvis man har behov for en opsummering af, hvorfor udfordringen nærmest er uoverstigelig, skal man bare læse Torben Christensens indlæg (direktør i Ejendomsforeningen Danmark) fra d. 11. december: De danske byggestandarder er for høje (og derfor dyre) og byggegrundene i byerne er meget dyre, hedder det bl.a. i indlægget. Om det alligevel er muligt at bygge skrabet og billigt, jf partnerskabsaftalen mellem Københavns kommune og KAB, så kan nybyggeri ikke løse den store efterspørgsel.

Pointen er dog den, at vi efterhånden nærmer os en nødssituation for den stadig større gruppe af danske borgere, der simpelthen ikke har råd til de stadigt dyrere boliger. Og nødsituationer modsvares som bekendt bedst af ekstraordinære indsatser fra statens side. Det bør derfor igen understreges, at det aktuelle behov for ”akutboliger” (se indlæg d. 15. januar) er påtrængende. Socialt udsatte unge kunne også drage gavn af en forældrekøbsmodel, hvor kommunen eller boligselskaber køber store lejligheder og udlejer videre som værelse eller bofælleskaber. Eller også skal der kigges efter midlertidige løsninger med ’container’-boliger på centrale tomme grunde i byerne. Der er med andre ord brug for løsninger nu.  

Indlægget af formand Jann Sjursen er bragt på Altinget.dk den 16. marts 2015