Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Carsten Koch-udvalget slår hovedet på sømmet med forslag om gæld

17. mar. 2015

- Nu kan Folketinget ikke undslå sig det længere: Carsten Koch-udvalget slår hovedet på sømmet i den nye udredning, hvor gæld fremhæves som en væsentlig barriere for beskæftigelse blandt socialt udsatte. 

Sådan lyder det fra Rådet for Socialt Udsattes formand, Jann Sjursen. Carsten Koch-rapporten blev offentliggjort i dag og peger blandt andet på, at gæld en helt central barriere for, at kontanthjælpsmodtagere kommer i job. Jann Sjursen siger:

- Gæld blandt socialt udsatte er et samfundsmæssigt problem på lige fod med for eksempel misbrug af alkohol eller stoffer. Alligevel er gældsproblemer ikke på samme måde politisk anerkendt som et problem for samfundet. Gælden er en møllesten om halsen på socialt udsatte, som er med til at forhindre, at de kan tage hånd om andre sociale problemer.

Carsten Koch-udvalget anbefaler, at der gives mulighed for smidigere afdrag på gæld til det offentlige. Men Rådets formand mener, at Carsten Koch-udvalget ikke går langt nok. Man bør ifølge Rådet gå skridtet videre:

- Reglerne skal ændres, sådan at kontanthjælpsmodtagere ikke kan afvises gældssanering, som det ofte sker i dag. Med en gældssaneringsordning får den enkelte en frisk start og viden om, at gælden indenfor en årrække er afdraget. 

Flere anbefalinger vedr. socialt udsatte og gæld

Flere konkrete ændringsforlag i forhold til blandt andet forbedrede muligheder for gældssanering for socialt udsatte kan findes i den rapport om socialt udsatte og gæld, som Rådet for Socialt Udsatte udkom med i oktober 2014. Rapporten, som hedder ”Gæld, gældsrådgivning og gældssanering for socialt udsatte”, giver et juridisk overblik over gældsudfordringer for socialt udsatte og mulighederne for gældsrådgivning, gældssanering mv. Rapporten kan findes her