Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Pressemeddelelse: Coronakrisen har udstillet problemet: Hjemløse uregistrerede migranter lever en kummerlig tilværelse i Danmark

30. jun. 2020

Rådet for Socialt Udsatte offentliggør i dag en rapport, der dokumenterer uregistrerede gademigranters sundhedstilstand. Gennem interviews med gademigranter, personale fra sociale organisationer og sundhedspersonale viser den, at hjemløse uregistrerede migranter i Danmark har store sociale og sundhedsmæssige problemer, og at systemet giver meget få muligheder for at afhjælpe dem.

Uden adgang til sundhedsbehandling og steder at isolere sig har uregistrerede migranter udgjort en risiko
for resten af samfundet under coronakrisen og særligt for dem selv, da mange i forvejen har en lang
række sundhedsproblemer. Men problemerne afgrænser sig ikke til coronakrisen.

- Det er uhyggeligt, hvor dårligt helbred mange gademigranter har. Uden ret til hjælp og behandling, ud over den de kan få på akutmodtagelsen, er de ekstremt udsatte. De er i risikogruppen for COVID-19 pga. deres mange helbredsproblemer og fordi de lever tæt sammen under forhold med dårlig hygiejne. Men undersøgelsen viser meget klart, at store helbredsrisici er noget, de lever med hver dag. Det fastholder dem i en udsat situation i Danmark, for det er svært at beslutte sig for at tage hjem, når man fx slås med afhængighed af rusmidler, svære sindslidelser og somatiske lidelser, siger Vibe Klarup formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Brug for ændring i sundhedsloven

Rådet for Socialt Udsatte mener, at der er brug for en ændring i sundhedsloven, så der indføres ret til
nødvendig sundhedsbehandling. Der skal kunne foretages udredninger og behandlinger, som er nødvendige for at behandle personens sygdom, hvor der er risiko for, at tilstanden forværres uden behandling.

- Undersøgelsen tegner et billede af en voldsomt marginaliseret gruppe mennesker, der har brug for
hjælp på et meget basalt niveau. Der er brug for, at Christiansborg tager ansvar og bl.a. ændrer i
sundhedsloven, så gademigranterne kan få den nødvendige hjælp, mens de nu engang er her – det
er forudsætningen for, at de kan hjælpes til en værdig og varig rejse tilbage, hvor de kommer fra,
siger Vibe Klarup.

Rådet for Socialt Udsatte håber, at rapporten kan være med til at skabe en mere nuanceret debat om uregistrerede migranter og i sidste ende pege på løsninger på et sundhedsproblem, der angår hele samfundet.

Yderligere oplysninger:

Formand Vibe Klarup: 26 12 18 32
Politisk konsulent Laura Kofod: 41 85 10 64
Forskningskonsulent Camilla Ida Ravnbøl: 26 40 93 13