Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Alderdom på gaden

07. sep. 2017

Både antallet af unge og ældre hjemløse er steget voldsomt. Det må være slut med den hidtidige laden stå til, mens udviklingen går den forkerte vej.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Arbejderen, torsdag 07. september 2017, 1. sektion, side 5.

VIVE’s (tidligere SFI) seneste hjemløsetælling er dyster læsning. Siden 2009 er der flere og flere, der er faldet ud af samfundsfællesskabet og nu lever som hjemløse i Danmark.

Der er naturligt nok fokus på, at hjemløsheden blandt de 18-24-årige mellem 2009 og 2017 er eksploderet fra 633 personer til nu næsten 1300, hvilket da også er en skandaløs udvikling. Men der er også brug for fokus på det stigende antal ældre hjemløse, der kan se frem til en alderdom på gaden, for den udvikling er ikke mindre skandaløs.

Hårdt liv på gaden tærer på helbredet

Heldigvis kan hjemløse på herberger, sundhedsklinikker og lignende få hjælp til en vis ernæring og sundhed, og dels derfor lever flere i dag længere end tidligere. Men livet på gaden er en hård tilværelse, der tærer på helbredet og fremskynder plejebehovet.

I 2009 var der 979 personer over 50 år, der levede som hjemløse, men i dag er det tal vokset til over 1400.

Mange dem har levet et hårdt og nedslidende liv på gaden i rigtig mange år, hvor de må overnatte i parker eller på byens bænke, alt imens de mere almindelige alderdomstegn som gigt, dårlig ryg og andet kommer snigende.

Derudover kæmper mange også med psykisk sygdom eller et misbrug af enten alkohol eller stoffer, og det sætter dybe spor.

Mange af de ældre hjemløse er både fysisk og psykisk nedslidte og har brug for pleje på nogle andre præmisser, end ”almindelige” ældre har. For eksempel skal plejetilbuddene også kunne rumme de ældre hjemløse med eventuelt misbrug og kunne håndtere de øvrige ”skævheder”, der kan følge af et langt liv på gaden.

Det er ikke et samfund som det danske værdigt, at flere og flere af de mest udsatte og nedslidte ældre borgere forbliver henvist til en hård tilværelse på gaden.

Slut med laden stå til

Det må være slut med den hidtidige laden stå til, mens udviklingen går den forkerte vej. Der er behov for, at de meget udsatte ældre hjemløse kan få den hjælp, de har brug for. Et hjem er mere end blot et tag over hovedet, og der skal mere til, end blot adgang til en bolig.

Selvom der er udpræget behov for flere boliger, som dem på de laveste sociale ydelser har råd til, er der lige så meget brug for nogle permanente særlige plejeboliger, hvor ældre hjemløse, udover at få tag over hovedet, kan få den nødvendige støtte og pleje.

Hjemløshed er ikke nævnt med et eneste ord i regeringens finanslovsforslag for 2018, og det er ærgerligt, for der er akut behov for at knække hjemløsekurven.

Den politiske vilje til at gennemføre tiltag, som generelt forebygger udstødelsen af mennesker i Danmark, ser ikke ud til at være til stede. Vi venter dog med spænding på den kommende hjemløsehandlingsplan, som børne- og socialminister Mai Mercado vil præsentere senere på året.

Rådet for Socialt Udsatte har tidligere i år budt ind med 11 konkrete punkter, som Rådet mener, bør indgå i ministerens handlingsplan – herunder behovet for flere særlige plejeboliger med støtte og pleje til ældre udsatte.