Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Debat: Der er brug for samling om psykiatrien

09. maj 2017

JP har i den seneste uge skrevet meget om problemerne i psykiatrien. Den debat skal ses i sammenhæng med den politiske slingrekurs, der har præget feltet den seneste tid - det, der er brug for nu, er at skabe samling om psykiatrien.

Af Jann Sjursen, debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten, 9. maj 2017 (1. Sektion), Side 18 (Debat).

I 2014 aftalte et bredt flertal i Folketinget at øge bevillingerne til psykiatrien med 2,2 mia. kr. Der har efterfølgende været megen debat om, hvor de 2,2 mia. kr. er blevet af.

Uanset hvad er der bred enighed om - i hvert fald uden for de økonomiske ministeriers tykke mure - at psykiatrien mangler penge.

Som et led i målet om at forbedre psykiatrien blev der i 2014 indgået en partnerskabsaftale mellem ministeriet og regionerne om at halvere brugen af bæltefikseringer og anden tvang i psykiatrien frem til 2020.
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en monitoreringsrapport om udviklingen i anvendelsen af tvang. Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning i anvendelsen af tvang, og Sundhedsstyrelsen udtrykker bekymring i forhold til at nå målet. Retningen på udviklingen er ganske enkelt forkert.

På baggrund af endnu et drab på en medarbejder på et socialpsykiatrisk botilbud i foråret 2016 har der været en heftig debat om voldsforebyggelse på socialpsykiatriske botilbud. I forlængelse af dette kom et lovforslag om nogle nye psykiatriske afdelinger, som efter megen kritik endte med at blive trukket tilbage. Forslaget ville gøre det nemmere at bruge tvang - altså en udvikling stik imod aftalen om at reducere brugen af tvang. Denne debat har efterladt et psykiatripolitisk landskab med ministerierne, KL og Danske Regioner på den ene side og brugere, patientorganisationer og fagpersonale på den anden side.

Der er brug for samling, og der er brug for, at psykiatrien opprioriteres økonomisk. Udarbejdelse af en psykiatriplan 2 som foreslået fra flere sider vil være en god anledning til at forfølge begge mål, hvis planen bygger på et grundigt udredningsarbejde, hvor også brugerorganisationer, patientorganisationer, fagfolk m. fl. sidder med ved bordet.