LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Debat: Disruptionsråd - nogle er allerede hægtet af

21. dec. 2016

Disruptionsråd - nogle er allerede hægtet af

Af Jann Sjursen, bragt i Jyllands-Posten d. 21. december 2016

Statsministeren holdt 19/ 11 et møde på Marienborg med ledende erhvervsfolk, topfolk fra fagbevægelsen, ministre og eksperter.

Mødet var et inspirationsmøde om det kommende partnerskab om fremtidens arbejdsmarked - et partnerskab, som omtales "disruptionråd".


Vækst og fremgang

Udfordringen er, som regeringen stiller det op, hvordan danske virksomheder kan gribe de muligheder, der ligger i robotteknologi, automatisering, øget digitalisering og helt nye teknologier og forretningskoncepter til at skabe vækst og fremgang i Danmark.

Det handler i første omgang om, hvordan virksomheder kan få adgang til viden, kapital mv. for at gribe mulighederne. Arbejdskraften skal uddannes til at bestride de nye job, der kommer med de nye teknologier, og de medarbejdere, hvis job automatiseres, skal omskoles eller videreuddannes til at gøre sig gældende i nye jobfunktioner.


Endnu flere bliver koblet af

Der er i den forbindelse opmærksomhed på, at mange er utrygge ved udviklingen, og det vil regeringen tage alvorligt: »Fremgangen skal ikke være for de få, men løfte hele vores land.« Det er en anerkendelsesværdig ambition, især hvis den ikke bare er begrænset til det store flertal af befolkningen, som er i job, men også favner de mange, som ikke er det, blandt andet fordi de ikke kan honorere de nuværende krav på arbejdsmarkedet - de er så at sige allerede "disrupted".

En lille del af de allerede afkoblede er socialt udsatte og føler for tiden slet ikke, at de får del i væksten i samfundet - mange føler sig betragtet som en hæmsko, samfundet ikke har råd til. En meget hurtig omstilling af arbejdsmarkedet til de nye teknologier vil med en vis sandsynlighed føre til, at endnu flere bliver koblet af og mister fodfæstet i livet.


Den sociale udfordring

Lad der lyde en opfordring til, at regeringen også sætter et seriøst arbejde i gang for at undersøge, hvordan de sociale konsekvenser af udviklingen kan imødegås og begrænses, og af om udviklingen åbner nye muligheder for socialt udsatte og andre allerede afkoblede.

Det kan være som et højtprioriteret tema i et kommende disruptionråd eller som et selvstændigt udredningsarbejde, hvor den sociale udfordring kommer i centrum.