LUK
  • Man får bare lyst til at lukke ned for alt og isolere sig, fordi man ikke har råd til at leve Mand, 27 år, om fattigdom

  • 00:10

Debat: Historien om en udflytning fra København til Rønne

05. okt. 2017

Det har kostet på flere planer at flytte Rådet for Socialt Udsatte. Men det har også været positivt.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Politiken den 5. oktober 2017, Sektion 2 (Kultur), Side 9 (Debat).

SOCIALMINISTER Karen Ellemann gav mig i sin tid et opkald og fortalte, at regeringen ville fremlægge en plan om udflytning af 4.000 statslige arbejdspladser, og at planen omfattede Rådet forSocialt Udsatte. Det er nu godt et år siden, at rådssekretariatet åbnede sit kontor i Rønne på Bornholm. Det skete under meget festlige omstændigheder og med selvsamme ministers deltagelse tillige med borgmester og folketingsmedlemmer og, ikke at forglemme, brugere.

Jeg skal med det samme indrømme, at det ikke var med den store begejstring, at jeg modtog meddelelsen - selv om jeg personligt abonnerer på regerings ønske om at skabe et Danmark i balance, og at jeg tror, det kan ske gennem udflytning af statslige arbejdspladser. Og jeg tror faktisk også, at hvis man ikke gør en meget håndfast indsats for at tage hele Danmark i brug, når det gælder statslige arbejdspladser, havner det meste i København og en lille håndfuld byer.

Men det krævede ikke den store kugleramme at regne ud, hvilken usikkerhed det ville skabe for medarbejderne, som vi sikkert ville miste flere af, ligesom der på længere sigt kunne forventes transportmæssigt bøvl: De fleste af Rådet for Socialt Udsattesmødeaktiviteter ligger ikke i Rønne på Bornholm, men derimod i Kongens København.

Selv om der er dejligt på Bornholm, er det dog ikke centralt for mange småmøder og planlægningsmøder. Men ideelt selvfølgelig i forhold til Folkemødet!

DET ER SELVKLART den til enhver tid siddende regering, der må beslutte, hvor statslige institutioner skal ligge. Og Danmark er trods alt ikke større, end at det er muligt at placere statslige virksomheder og arbejdspladser næsten hvor som helst. Det er først og fremmest et spørgsmål om, hvorvidt man vil betale for den form for regionalpolitik, der betyder store udgifter til rejsetid og transport.

Betalingen for regeringens beslutning faldt prompte for Rådet for Socialt Udsatte: tab af medarbejdere og institutionel hukommelse. For en stund var rådssekretariat ikke sig selv, og sekretariatet kunne på den korte bane ikke præstere og levere det samme som normalt.

Glædeligvis fandt rådets dygtige medarbejdere hurtigt andet arbejde, og heldigvis flyttede to ud af seks med til Bornholm. Ellers var rådssekretariatet godt nok blevet slået tilbage til start. Og gode nye medarbejdere kom til, men skulle også køres ind. Produktionen kan selvfølgelig ikke være den samme, som den var før udflytningen.

Men sekretariatet kommer nu godt efter det. Rådssekretariatet er nu godt etableret på Bornholm.

Udflytningen i selv har i øvrigt givet en del eksponering på Bornholm, som har taget endog særdeles godt imod. En vis eksponering er også blevet rådet til del i landet i øvrigt. På forskellig vis har der været udtrykt en vis undren, også hos mange af rådets samarbejdspartnere. Nok mest i retning af: Hvorfor lige Bornholm? Til det har det været let at svare: Fordi regeringen siger det, ligesom den f. eks. har bestemt, at Børnerådet skal til Billund. Der er nok ikke de helt store og logiske forklaringer på placeringen - jeg har i hvert fald ikke hørt dem.

DET TRANSPORTMÆSSIGE bøvl er der som forventet, og der går tid med det. Det er ikke noget, som rådet eller andre statslige institutioner, der er blevet udsat for udflytning, kan forventes at blive kompenseret for på sigt. Ja, det er vel nærmest politisk besluttet, at det må den enkelte institution selv bære. Dermed hører det med til historien, at Rådet forSocialt Udsattes muligheder alene på grund af udflytningen er blevet stækket en kende.

Det hører imidlertid også med til historien, at sekretariatsplaceringen i Rønne giver en unik tilknytning til lokalsamfundet, som er værdifuld. Der har været afholdt fyraftensmøder på rådssekretariatet for medarbejdere i kommunen og fra forskellige sociale tilbud. Bornholm har fået nedsat et lokalt udsatteråd. Og Rådet for Socialt Udsatte, vil jeg hævde, er blevet lidt skarpere på, at udsattes forhold er meget forskellige i Danmark. At København nok har mange udsatte, men ikke de fleste. At problemstillingerne for udsatte og tilbuddene i København og det øvrige land tager sig meget forskellige ud.

Rådet er således i gang med en undersøgelse om udsatte i yderkommunerne.

Alt i alt er erfaringerne indtil nu, at en udflytning af Rådet for Socialt Udsatte har kostet. I forhold til medarbejdere og deres familier. I forhold til sekretariatets og dermed rådets produktivitet og muligheder for at virke - også på den lidt længere bane.

Men udflytningen har også givet nogle væsentlige interaktionsmuligheder med lokalsamfundet og et blik på udsattes udfordringer i Danmark, som nok er blevet lidt mere nuanceret eller - med regeringens ord - måske lidt mere balanceret.

Relaterede nyheder