Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Hjemløse har hårdt brug for en helhedsorienteret indsats

05. apr. 2019

Socialt udsatte har behov for en langt mere helhedsorienteret indsats end den, kommunerne leverer i dag. Det gælder ikke mindst for de mennesker, der lever i den ekstreme form for udsathed, som hjemløshed er.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Arbejderen.dk, den 4. april 2019.

Der er da også netop nu politisk fokus på behovet for at arbejde helhedsorienteret. Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten har indgået en aftale om en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse sociale problemer. Der arbejdes i øjeblikket på at udforme en ny hovedlov, som skal sætte rammerne for sådan en indsats.

I første omgang er der lagt op til, at loven skal gælde for personer, der har et potentiale i forhold til arbejdsmarkedet. Rådet for Socialt Udsatte mener naturligvis, at loven skal gælde for alle – ikke mindst de allermest udsatte, eksempelvis hjemløse, over for hvem kommunernes indsatser p.t. lader meget tilbage at ønske.

Manglende samarbejde mellem forvaltninger

Der er talrige eksempler på, at indsatserne over for socialt udsatte falder til jorden på grund af manglende samarbejde mellem kommunernes forvaltninger.

Rådet for Socialt Udsatte har for nylig fået lavet en undersøgelse om benspænd i hjemløseindsatsen. Den peger på manglende samarbejde i kommunen som et af de største problemer. Et eksempel er, når jobcentrets sanktioner gør, at en hjemløs borger mister sin kontanthjælp, mens socialforvaltningen samtidig prøver at motivere borgeren til at komme i misbrugsbehandling eller finde en bolig, borgeren kan betale.

Det er en katastrofe, fordi godt socialt arbejde bliver spildt, og fordi borgeren mister tilliden til, at kommunen ved, hvad den laver – måske bliver det endda dråben, der gør, at borgeren helt opgiver at søge om hjælp.

Manglende viden om sociale problemer

For mange borgere, også hjemløse, sker den første kontakt til kommunen gennem jobcentret. Desværre tyder Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse på, at det er begrænset, hvor meget viden sagsbehandlere i jobcentret har om hjemløses særlige udfordringer.

Jobcentret er typisk optaget af at afprøve borgernes arbejdsevne og forsøge at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Derimod mangler sagsbehandlerne formodentlig kendskab til de særlige sociale problemer, mennesker i hjemløshed kan have, og de har ikke forudsætninger for at give borgeren en bred rådgivning om muligheder for at få hjælp.

Det kan også betyde, at de ikke anvender lovgivningens muligheder for at undlade at give sanktioner. Og netop sanktioner kan have enorme konsekvenser for hjemløse kontanthjælpsmodtagere.

Borgeren skal i centrum

Der er brug for en mere helhedsorienteret indsats, som har borgeren i centrum med de ønsker og behov, borgeren har. Der er brug for, at sagsbehandlere i kommunerne har en bred viden om sociale problemer og muligheder efter den sociale lovgivning, at de lytter til borgeren, tager sig tid til at vurdere sagen ordentligt og samarbejder på tværs af forvaltninger.

Derfor er der også potentiale i aftalen om en helhedsorienteret indsats, og Rådet for Socialt Udsatte vil med stor interesse følge arbejdet den kommende tid.