Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Kommunerne smøler med de billige boliger

27. mar. 2019

Siden 2016 har der været en pulje til at oprette 10.000 små, billige boliger, men kommunerne har kun godkendt byggestart på 759 boliger. Kommunernes smølen kan give den tanke, at mindrebemidlede borgere er uønskede.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: by og bolig den 27. marts 2019.

Der skal ske meget mere for at skaffe nok billige boliger til socialt udsatte grupper, og Danmark kan med fordel se mod nord for at hente inspiration.

Norge har en boligsocial strategi med fokus på socialt udsatte grupper og har siden 2012 knækket hjemløsekurven – en national strategi og politisk prioritering for en massiv boligsocial indsats nytter altså – og det er ikke kun de økonomiske forudsætninger og olien, der gør forskellen.

Det er en falliterklæring, når borgere ender på gader, sofaer og herberger, fordi det er umuligt for dem at finde en bolig, der er til at betale. En bolig til maks. 3.200 kroner om måneden, som er smertegrænsen for en ung på kontanthjælp, er svær at finde i byerne, hvor der er jobs og uddannelsesmuligheder. Det er lettere i udkantskommuner, hvor det til gengæld er svært at få job og uddannelse.

Boligen er roden alt godt

Antallet af hjemløse i Danmark er steget støt siden 2009 og er nu over 6.600 personer, til trods for at politikere på tværs af partifarver har et erklæret mål om det modsatte. I Norge lykkedes det at knække hjemløsekurven allerede i 2012, og siden er antallet af hjemløse faldet markant.

Housing First har længe været en anerkendt strategi på det boligsociale område. En strategi, der effektivt hjælper borgere med sociale problemer væk fra et kaotisk liv på gaden og ind i egen bolig.

En stabil boligsituation er grundlaget for, at borgeren kan begynde at få styr på andre områder af sit liv, for eksempel job, uddannelse og misbrugsproblemer. Som de siger i Norge: "Boligen er roden til alt godt." Men der er langtfra nok billige boliger i Danmark, så Housing First har meget svære vilkår.

Brug for landspolitisk fokus

Danske politikere har faktisk fokus på boligpolitik anno 2019 – desværre på at rive billige boliger ned under overskriften at bekæmpe ghettoer.

Det er dog forsøgt at få kommunerne til at opføre flere billige boliger. Det daværende Udlændinge, Integrations- og Boligministerium oprettede efter aftale med KL i 2016 en pulje på 640 mio. kr. til opførelse af 10.000 små, billige boliger i Danmark. Kommunerne kunne få 75 pct. af deres udgifter til at opføre boligerne dækket, hvis de var på maks. 40 m2 og med billig husleje.

I september 2018 havde kommunerne imidlertid kun godkendt byggestart på 759 boliger ud af i alt 3.312 ansøgninger. Det er en dråbe i havet, når 6.600 borgere står uden hjem.

Kommunernes smøl kan give den tanke, at mindrebemidlede er uønskede i mange kommuner. De er ikke attraktive borgere. Netop derfor er der brug for et stærkt landspolitisk fokus, så hjemløse ikke tabes på gulvet i et kommunalt spil om ressourcer.     

Norge har mange håndtag at skrue på

I Norge har staten via Husbanken og kommunerne en række instrumenter, der kan hjælpe socialt udsatte i bolig. Kommunerne kan eje og udleje billige boliger til socialt udsatte borgere, og de kan yde fleksibel økonomisk støtte til huslejeudgifter.

Der er også mulighed for at yde statshuslån til en rente på 1,5 procent, også til socialt udsatte. Og erfaringen er, at selv meget socialt udsatte borgere betaler deres lån tilbage.

Norge har knækket hjemløsekurven – det kan Danmark også, hvis vi ellers vil. Men det kræver en virksom og retfærdig boligpolitik med en bred politisk opbakning, og det kan vi sørgeligt nok ikke mønstre i Danmark anno 2019.