Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Lad socialt udsatte være direktør i eget forløb

17. jul. 2018

Partierne bag reformen af førtidspension drøfter i øjeblikket, hvad der skal gøres for at rette op på reformens mangler.

Der er kommet en stor evaluering fra Deloitte. Den peger på mange problemer.

Af Jann Sjursen. Debatindlægget er bragt i Information d. 17. juli 2018

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har særligt kastet sig over manglen på indhold samt manglen på virksomhedsrettede indsatser i ressourceforløbene.

Ministeren ofrer til gengæld ikke meget opmærksomhed på det nedslående resultat, at kun 60 procent af modtagerne af ressourceforløb oplever sig inddraget i egen sag.

Hvordan forestiller man sig, at borgeren skal udvikle sine ressourcer, hvis borgeren ikke oplever, at forløbet vedrører ham eller hende? Ressourceforløbene har potentialet til at hjælpe mennesker videre - men realiteten er, at mange socialt udsatte og syge mennesker føler sig magtesløse over for systemet.

De mange frustrerede borgere, som i disse år går på gaden for eksempelvis Jobcentrenes Ofre, er et desperat opråb til politikerne om netop det.

Vellykkede ressourceforløb kræver, at borgeren bliver direktør i eget forløb.

Forligspartiernes revision af reformen bør sætte som mål, at alle modtagere af ressourceforløb oplever sig inddraget. Evalueringen konstaterer, at under 50 procent er tilfredse med ressourceforløbene.

Det kunne - ud over det mangelfulde indhold af forløbene, som også fremhæves i evalueringen - blandt andet have at gøre med, at borgeren ikke bliver inddraget tilstrækkeligt.

En særlig problematik er deling af oplysninger om borgeren mellem myndigheder. Mulighederne for deling bør ifølge evalueringen fremmes, så borgeren ikke selv skal bringe oplysninger med sig fra sektor til sektor.

Det kan være fornuftigt, at eksempelvis psykiatrien og kommunen deler oplysninger med hinanden - selvfølgelig under forudsætning af samtykke fra borgeren.

Men Rådet for Socialt Udsatte vil gerne advare imod, at der indføres et big brother-datadelingssystem, hvor deling af oplysninger mellem myndigheder gør borgerens egne input helt overflødige i forhold til afgørelserne.

Forligspartierne har en stor opgave med at få rettet reformen op, så den hjælper flere, tidligere og bedre - og frem for alt, så borgeren oplever sig inddraget i egen sag. Det må være den grundlæggende forudsætning for en succesfuld indsats.