Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Debat: Lighed i sundhed. Alle har ret til en ordentlig behandling!

07. nov. 2017

Det danske sundhedsvæsen er generelt set ikke godt nok gearet til at rumme socialt udsatte borgere.

Sådan skal det ikke være, for sundhed er for alle! Rådet for Socialt Udsatte lavede tidligere i år en undersøgelse om socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet.

Af Jann Sjursen, Formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad den 7. november 2017, 1. Sektion, Side 11 (Debat)

Den viser, at socialt udsatte i gennemsnit lever 19 år kortere end resten af befolkningen. Socialt udsattes middellevetid var 61 år i 2015 - det svarer til levetiden i den generelle befolkning i 1920' ernes Danmark - mens den generelle befolkning i dag kan forvente at blive cirka 80 år gamle.

Ofte er dødsårsagen hos socialt udsatte borgere lidelser, der godt kunne have været behandlet, hvis de blot var blevet opdaget i tide. Men socialt udsatte kommer sjældent til lægen i tide, og når de endelig kommer, får de alt for lidt ud af det. På skadestuen bliver de kun behandlet for det mest akutte, og der bliver ikke taget hånd om helheden.

Lighed i sundhed bør være et centralt emne, nu hvor lokal-og regionalvalg 2017 nærmer sig. Det er jo regionerne, og til dels kommunerne, der skal implementere tiltag på sundhedsområdet og drive praksis bedst muligt fremad. Så det er relevant og højaktuelt, at få lokal og regionspolitikere på banen med deres bud på, hvordan de vil være med til at sikre mere lighed i sundhed, så også socialt udsatte får noget ud af sundhedsvæsenet, og deres middellevetid kommer tættere på resten af befolkningens.

I sundhedsvæsenet er der igennem årene blandt andet blevet indført behandlingsgarantier og frit sygehusvalg.

For de fleste har det formentlig været en stor gevinst, for generelt er danskerne stærke forbrugere, der selv kan opsøge informationer og finde ud af, hvad deres muligheder og rettigheder er. De fleste kan navigere i komplekse systemer og forløb og har ofte kun et enkelt eller to alvorlige problemer, som kræver hjælp.

Men socialt udsatte borgere kæmper ofte med en række komplekse problemstillinger, der kræver en tværfaglig koordineret indsats og behandling. Udsatte har svært ved at overskue eller administrere at følge et behandlingsforløb og har brug for mere støtte og hjælp i mødet med sundhedsvæsenet, end mange andre danskere har. Særligt regionsrådene kan og bør i højere grad gøre en forskel for socialt udsatte borgere med brug for behandling.

For at få mere lighed i sundhed er der brug for en ekstra indsats over for socialt udsatte patienter. Det kan gøres ved, at regionerne i højere grad tilbyder den ekstra støtte, der er brug for, når udsatte borgere møder sundhedsvæsenet.

Brugen af socialsygeplejersker på de store sygehuse er for eksempel til stor gavn for mange socialt udsatte patienter og en praksis, som regionerne bør udbrede.

Regionerne kan også tage initiativ til i tættere samarbejde med kommunerne at skabe bedre koordination af indsatserne på tværs af fagområder, for eksempel når en patient har brug for både psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling.

Er dine kommunal- og regionspolitikere opmærksomme på at sikre bedre sundhed for socialt udsatte? Det bør de være. Derfor har Rådet for Socialt Udsatte lanceret en valgvideo, som opfordrer til, at man stemmer og tager bestik af socialt udsattes sundhed og muligheder for at få behandling og pleje.

Alle har ret til en ordentlig behandling.

Husk at stemme den 21. november.