Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Mens vi venter på bedre herberger

15. jun. 2018

Rådet anbefaler, at selvmøderprincippet fredes, at de fysiske rammer opprioriteres samt at særlige herberger til unge, særlige pladser til ældre hjemløse med plejebehov og skærmede pladser til hjemløse kvinder prioriteres.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Jyllands-Posten, 15. juni 2018, 1. sektion, side 25 (Debat)

Det er en trist kendsgerning, at antallet af hjemløse i Danmark er stigende på trods af stor politisk bevågenhed. Handlingsplanen til bekæmpelse af hjemløshed fra 2017 er seneste initiativ i rækken. En del af planen er at se på rammerne for forsorgshjem og herberger, der fungerer som midlertidige opholdssteder, indtil hjemløse ideelt set får hjælp til at få egen bolig. Opholdene her bliver nemlig længere og længere. At kommunen ikke tager tilstrækkeligt ansvar for at hjælpe hjemløse videre og problemer med at finde billige og egnede boliger, er nogle af årsagerne.

Arbejdsgruppen, som skal se på området, er endnu ikke nedsat – selv om den skulle afrapportere i sommeren 2018. Mens vi venter, vil Rådet for Socialt Udsatte hejse et flag. Der er ingen tvivl om, at herberger og forsorgshjem har brug for et løft, og at kommunerne bør komme mere på banen. Men det er afgørende, at arvesølvet på området – selvmøderprincippet – ikke bliver ofret. Selvmøderprincippet betyder, at en hjemløs kan henvende sig når som helst på døgnet, hvor som helst i landet uden at skulle forbi kommunen først – det er forstanderen, der træffer beslutning om optagelse og udskrivelse.

Rådet støtter op om, at kommunerne i højere grad skal samarbejde om at hjælpe hjemløse videre. Men Rådet frygter, at resultatet af arbejdet reelt bliver, at selvmøderprincippet svækkes, og kommunerne får bedre muligheder for at styre udgifterne på området. Hvilket oftest betyder besparelser. Rådet anbefaler, at selvmøderprincippet fredes, at de fysiske rammer opprioriteres samt at særlige herberger til unge, særlige pladser til ældre hjemløse med plejebehov og skærmede pladser til hjemløse kvinder prioriteres.

Hvis regeringen og Folketinget mener det alvorligt, at indsatsen over for hjemløse skal styrkes, skal det forestående arbejde gøre netop det – styrke hjemløses rettigheder og tilbuddenes muligheder – ikke give kommunerne nye redskaber til at spare på området og i værste fald sende flere tilbage på gaden.