Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Debat: Ressourcerne i psykiatrien er helt utilstrækkelige

18. mar. 2019

I psykiatrien er der mangel på ressourser og sammenhæng mellem den kommunale og regionale indsats. Psykiatrien skal prioriteres højt i sundhedsreformen med nye sundhedsfællesskaber.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: sundhed den 18. marts 2019.

Stadig flere har brug for hjælp i psykiatrien, men behandlingen halter bagefter.

Ressourcerne er helt utilstrækkelige, og der mangler sammenhæng mellem den kommunale og regionale indsats.

Et vigtigt sted at sætte ind er på akutområdet, og flere kommuner og regioner har haft succes med at skabe bedre behandlingstilbud og forebygge indlæggelser.

De erfaringer skal der bygges på i en styrket landsdækkende akutindsats.

Erfaringer skal inddrages

Når ens verden styrter sammen, kan det være svært at bede om hjælp. Det kan føre til, at en psykisk lidelse forværres unødigt.

Derfor skal hjælpen være så let tilgængelig som overhovedet muligt. Akuttilbud skaber både tryghed i hverdagen og nedbringer antallet af indlæggelser for psykisk sårbare borgere.

Sådanne kommunale projekter er gennemført i samarbejde med regionerne som for eksempel Psykiatriens Hus i Silkeborg.

De erfaringer bør inddrages i arbejdet med nye anbefalinger på akutområdet og en kommende sundhedsreform.

Tilbyd indsatser uden forudgående visitering

Hjælpen skal være lettilgængelig og hurtig. Derfor skal indsatser tilbydes uden forudgående visitering, og det skal være muligt at henvende sig anonymt døgnet rundt.

Det er noget, der giver tryghed for personer i det psykiatriske system og sikrer, at mennesker i psykisk krise får den nødvendige hjælp, viser evalueringsrapporter.

Frederiksberg Kommune er psykiatriske sygeplejersker klar til at cykle på hjemmebesøg, når der bliver ringet.

I Region Hovedstaden kører den psykiatriske ambulance ud til borgere i akutkrise, og blandt andet i Roskilde kan psykisk sårbare altid selv møde op i et akuttilbud og få en overnatning, når det brænder på.

Gode akuttilbud skal kunne det hele

For mange borgere skaber visheden om, at der er et akuttilbud, tryghed i hverdagen.

For nogle kan en rådgivende telefonsamtale løse op for en krise, og for atter andre er der brug for, at der bliver rykket ud med psykiatrisk ambulance og hurtig indlæggelse.

Det gode psykiatriske akuttilbud skal kunne det hele og sørge for, at borgerne bliver taget varmt imod, når de søger hjælp for psykiske problemer.

Et nyt landsdækkende 113-nummer kunne være et bud på en let indgang, der ikke stopper ved kommunegrænsen, men sikrer hjælp, uanset hvilken kommune man er tilknyttet.

Det kræver, at den akutte psykiatriske indsats eksplicit bliver tænkt med.

Fælles standarder mangler

Der mangler ikke kun en fælles indgang til akuttilbuddene. Der mangler også fælles standarder.

Indsatsen ligger i de enkelte kommuner og regioner, og der findes ikke noget samlet overblik over, hvem der tilbyder hvad.

Det skal ikke afhænge af, om du er fra Herlev eller Haderslev, hvilken hjælp du kan få.

Derfor er der brug for, at Sundhedsstyrelsen bruger de mange gode erfaringer, der findes, til at beskrive fælles standarder for hele landet, og at de standarder sikrer en stærk sammenhæng mellem kommunale og regionale indsatser.

Psykiatri skal tænkes ind i reform

Når en borger i akut krise henvender sig, er problemerne nemlig ofte af kompleks social og psykisk karakter.

Derfor er det nødvendigt med en sammenhængende indsats. Ikke mindst borgere, der både har psykiske problemer og et samtidigt misbrug, har gavn af, at indsatserne er samlet et sted.

Derfor er det vigtigt, at psykiatrien og den øvrige behandlingsindsats bliver prioriteret højt og tænkt sammen i en eventuel kommende sundhedsreform med nye sundhedsfællesskaber.

Forhåbentlig vil reformerne af sundhedsvæsenet have meget mere fokus på at løse de store problemer, der er med ressourcer og sammenhæng til mennesker med psykiske sygdomme, herunder også adgang til gode akuttilbud.