Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Retten til en bolig er et klokkeklart samfundsansvar

11. apr. 2019

Antallet af hjemløse stiger, og det er på tide, regeringen tager ansvar. Det indebærer betalelige boliger og et fokus på de socialt udsatte borgeres ønsker.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget: by og bolig den 11. april 2019.

Boligpolitik for socialt udsatte er ikke bare hjemløsepolitik. Der er meget større grupper i vores samfund, som har lav betalingsevne og derfor brug for en billig bolig, eksempelvis borgere på kontanthjælp.

Det er på høje tid, at regeringen og Folketinget viser, at retten til en bolig er et samfundsansvar.

Markedet stiller ikke af sig selv et passende antal billige boliger til rådighed, og med ”ghettoplanen” afskæres kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og mange flere fra store dele af boligmarkedet med de laveste huslejer. En udvikling, der går stik imod retten til en bolig, som har været en del af FN’s økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder siden 1948, og som FN’s verdensmål nr. 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund også kæmper for.

Antallet af billige boliger er styrtdykket
Den sociale boligpolitik i Danmark har fejlet. Antallet af hjemløse er steget støt siden 2009 og er nu mere end 6.600 personer.

I samme periode er det ikke lykkedes kommunerne at skaffe det nødvendige antal billige boliger. I 2013 kortlagde Rigsrevisionen antallet af boliger med en husleje på under 3.000 kroner – her var antallet fra 2007 til 2013 faldet fra 241.591 til 108.944 boliger, hvilket svarer til et dyk på 55 procent. Antallet af boliger med en husleje på mellem 3.000-4.000 kroner var i samme periode faldet med 27 procent.

Lav husleje er vigtigt, fordi det andet virksomme instrument til at sikre en bolig til mennesker med meget lave indkomster – individuel boligstøtte – er blevet hæmmet af kontanthjælpsloftet. Der mangler derfor balance i boligpolitikken for de økonomisk dårligst stillede.

Alternative boformer
Betalige boliger er afgørende i indsatsen mod hjemløshed. Men der skal også kigges bredere på, hvordan boliger kan udformes, så hjemløse kommer til at føle sig hjemme.

Et spændende projekt i den forbindelse er Projekt Udenfors arbejde med en gruppe hjemløse i Århus, hvor de i fællesskab har bygget midlertidige boliger, som kan flyttes rundt i kommunen efter behov. En stor del af projektet har handlet om at inddrage borgerne i skabelsen af deres hjem, samtidig med at de har tilegnet sig praktiske byggefærdigheder. Desuden har fællesskabet omkring processen været rehabiliterende for flere af borgerne.

Et andet inspirerende projekt er Storbylandsbyen nord for Århus, hvor rummelighed og fællesskab er i fokus. Landsbyen består af 20 sorte træhuse, hvor tidligere hjemløse og mennesker med sociale eller psykiske udfordringer bor tæt sammen med ”almindelige” borgere. Landsbyen har sin egen sociale vicevært, som tager sig af sociale og praktiske udfordringer. Projektet er et samarbejde mellem Socialt Udviklingscenter SUS, Østjysk Bolig og Aarhus Kommune.

Det er begge projekter, hvor beboernes egen deltagelse i enten opførelse eller færdiggørelse af boligerne har spillet en stor rolle og givet plads til, at socialt udsatte også får et medejerskab til boligen.

Nødvendigt med en boligpolitisk redegørelse  
Retten til en bolig er et klokkeklart samfundsansvar. Regeringen bør derfor få udarbejdet en samlet boligpolitisk redegørelse, der viser, hvordan Danmark lever op til sit ansvar nu og i fremtiden. Her er det helt nødvendigt at lytte til socialt udsatte borgeres ønsker og turde skabe plads til visionære projekter og boligformer, som imødekommer målgruppens behov.

Retten til en bolig er for alle borgere i Danmark – også socialt udsatte.