LUK
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

  • 00:10

Debat: Sådan knækker vi hjemløsekurven

21. feb. 2017

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt på Altinget den 21. februar 2017

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har meldt ud, at der i år skal udarbejdes en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed.

Rådet for Socialt Udsatte byder tiltaget velkommen og vil gerne kvittere regeringen for initiativet. Hjemløshed er en ekstrem form for udsathed, og hjemløsestatistikken er trist læsning: Der kommer flere og flere hjemløse. Det er uacceptabelt, og det er afgørende, at indsatsen på området prioriteres.

Rådet for Socialt Udsatte er sammen med en række andre interessenter blevet inviteret af ministeren til at indgå i drøftelser af, hvad handlingsplanen bør indeholde. Og også her på Altinget er debatten om, hvad handlingsplanen bør indeholde, skudt godt i gang – med mange relevante indspark om blandt andet ”mindre system, mere borger”, udbredelse og forankring af housing first-metoder, styrkelse af hjemløses sociale netværk, et løft af forsorgshjem om herberger mv.

Billige boliger
Og så går én pointe igen i mange af indlæggene: Der er behov for en løsning på manglen på billige boliger, som socialt udsatte på overførselsindkomst kan betale.

For at tage sidstnævnte først: Rådet for Socialt Udsatte mener grundlæggende, at det ikke giver mening at tale om bekæmpelse af hjemløshed, hvis ikke den helt store strukturelle barriere – manglen på billige boliger, som kan betales af mennesker på de laveste ydelser – bliver imødekommet af konkrete løsninger.

Rådet lancerede i 2015 en rapport med 21 idéer til tilvejebringelse af billige boliger. Det kunne være et sted at starte, når regeringen som tilkendegivet vil tage problematikken op med kommunerne i årets kommuneøkonomiforhandlinger.

Betinget loft på boligstøtte
Ét forslag i den forbindelse, som kan fremhæves her, vedrører konsekvenserne af henholdsvis kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen: Eksperter, kommuner og boligorganisationer peger på, at boligstøtten er et af de mest velegnede værktøjer til at sikre personer i de laveste indkomstgrupper en permanent bolig.

Kontanthjælpsloftet sætter imidlertid loft på størrelsen af boligstøtte for kontanthjælpsmodtagere. En mulig løsning kunne være at gøre reduktionen af boligstøtten som følge af loftet betinget af, at borgeren af kommunen får tilbud om en anden, egnet bolig til en husleje, der ikke medfører, at den samlede ydelse omfattes af kontanthjælpsloftet.

Samtidig kunne indføres en forpligtelse for kommunen til at reagere med forebyggende tiltag, såfremt en borger bliver beskåret som følge af 225 timers-reglen – sådan at det sikres, at borgeren heller ikke i dét tilfælde mister sin bolig.

Ret til boligudredning
Endnu et forslag, som rådet vil fremhæve, er at der bør indføres en ret til en ”boligudredning”. Hjemløse er lige så forskellige som alle andre, og et tilbud om en bolig hjælper ikke den enkelte, hvis det ikke er den rette type bolig. Det nytter for eksempel ikke noget at henvise et ungt menneske, som ryger for meget hash, er droppet ud af sin uddannelse og har været sofasurfer i et års tid, til skæve-boliger-ordningen.

Skæve boliger er for en anden gruppe af typisk ældre og mere langvarigt hjemløse. Samtidig er det reelt ikke en hjælp at stille en almindelig lejlighed i et område uden sociale tilbud til rådighed for en langvarigt hjemløs, som har svære psykiske problemer og har svært ved at være alene.

Endelig giver det ikke mening at henvise en kontanthjælpsloft-ramt enlig forsørger til billige boliger i en anden del af landet langt fra familiens netværk og børnenes daginstitution eller skole. Der er nødt til at finde en udredning af det konkrete boligbehov sted med tæt inddragelse af den hjemløse eller hjemløshedstruede borger.

Rådet for Socialt Udsatte ser frem til at bidrage med flere input i den proces, ministeren har sat i gang. For den opadgående kurve over hjemløshed skal knækkes. Det skylder vi de unge og ældre kvinder og mænd, som gemmer sig bag den triste statistik.