Gå direkte til indhold
icon-mouse-scroll

Debat: Sundhed med social slagside

23. mar. 2018

Danskernes Sundhedsprofil 2017 viser, at danskernes sundhed halter og problemerne har en alvorlig social slagside.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Arbejderen den 22. marts 2018.

Flere unge mistrives, over halvdelen af danskerne er overvægtige, og flere unge begynder at ryge. Sådan indledes Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse om Danskernes Sundhedsprofil 2017 – og det følges ikke just op af mere opmuntrende læsning.

Udover problemerne med mistrivsel, overvægt og rygning, bliver flere – særligt unge kvinder – ramt hårdt af stress og andre alvorlige psykiske problemer og kæmper med dårligt mentalt helbred.

Og en vigtig pointe er: Problemerne har en social slagside. Det står så absolut værst til for den gruppe af borgere, hvori flere formentlig kan betegnes som socialt udsatte – altså mennesker, der af den ene eller anden grund lider under komplekse problemstillinger, der gør, at de i forvejen kan have brug for en ekstra indsats.

I et land som Danmark, der er så relativt velstillet med mange ressourcer og med meget stor viden på sundhedsområdet, bør vi kunne gøre det bedre. Der er en stor gruppe udsatte mennesker, som er ved at blive tabt i vore dages fremadbuldrende samfund – også når det kommer til sundhed.

Stor ulighed i sundhedsvæsenet

Personer med kort eller ingen uddannelse, personer udenfor arbejdsmarkedet og personer på førtidspension har markant dårligere helbred både fysisk og psykisk, viser sundhedsprofilen.

Rådet for Socialt Udsatte har med undersøgelserne af socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet (SUSY UDSAT 2007, 2012 og 2017) gentagne gange tidligere peget på den ulighed, der er i sundhedsvæsenet – en ulighed, der nu bekræftes i sundhedsprofilen.

Første del af SUSY UDSAT 2017, som udkom i juni 2017, viser, at socialt udsatte har et voldsomt forøget forbrug af akutte sundhedsydelser, for eksempel skadestue, mens de har et underforbrug af de specialiserede sundhedsydelser, for eksempel speciallæger og terapeuter.

Undersøgelsen viser også, at socialt udsatte har en 19 år lavere middellevetid end resten af befolkningen. Sundhedsvæsenet er ganske enkelt ikke godt nok gearet til at rumme socialt udsatte patienter, og det går for langsomt med at skabe mere lighed i sundhed.

Sundhedsvæsnet må blive bedre til at have øje for socialt udsattes særlige behov og igangsætte behandling i tide.

Ny SUSY UDSAT på trapperne

Rådet for Socialt Udsatte er ved at få færdiggjort næste del af SUSY UDSAT 2017, som består af en stor surveyundersøgelse af udsattes sundhedstilstand og trivsel. Den vil forhåbentlig give indikationer på, om der er sket forbedringer på området siden sidste undersøgelse, som desværre ikke var opmuntrende læsning.

I lyset af sundhedsprofilens generelle dystre billede kan man frygte det værste. Den nye undersøgelse lanceres i sommeren 2018.

Men det står allerede nu klart, at der er brug for en ekstra indsats i det danske sundhedsvæsen, for eksempel i form af flere socialsygeplejersker og bedre koordinering mellem regioner og kommuner – for at hjælpe socialt udsatte med at navigere i sundhedsvæsnet, for at fremme forebyggelse og få rettet op på sundhedstilstanden – det er en dagsorden, som Rådet er meget optaget af.