Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Udsat for udflytning

08. dec. 2017

For et års tid siden flyttede Rådet for Socialt Udsattes sekretariat til Rønne.
Det skete som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til det øvrige Danmark -det såkaldte Udkantsdanmark.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Bornholms Tidende, den 2. december 2017, 1. sektion, side 30.

Jeg modtog beskeden om udflytningen fra daværende socialminister Karen Ellemann med en vis skepsis, selvom jeg er tilhænger af regeringens ønske om at skabe et mere sammenhængende Danmark -et Danmark i balance.

Jeg tror, at udflytningen af netop statslige arbejdspladser er et godt redskab at ty til for at skabe et Danmark i balance. Ellers vil langt det meste havne i København og en lille håndfuld andre byer.

Men udflytning er i praksis også lig med bøvl -og hvorfor lige Rønne? Og hvad ville det betyde for sekretariatets muligheder for at deltage i møder, konferencer og netværk som for størstedelens vedkommende ligger i København? Man kan trods alt ikke bare smutte ud på cyklen eller hoppe på toget og tage til møde hos samarbejdspartnere i ministerier eller andre organisationer -det kræver nu flybillet (eller færge-og busbillet) og en hel del planlægning af dagens øvrige arbejde og aktiviteter.

Der er nok ikke de helt store og logiske forklaringer på placeringen, jeg har i hvert fald ikke hørt dem. Men selvom det nu koster noget mere, både i tid og penge, at tage til møder i København og i resten af landet, så er Danmark trods alt ikke større, end at det er muligt at placere statslige arbejdspladser næsten hvor som helst. Det er først og fremmest et spørgsmål om, hvorvidt man vil betale for den form for regionalpolitik, der betyder store udgifter til rejsetid og transport. Det er til syvende og sidst også det, der er tilbage af min skepsis. For disse udgifter bliver hverken Rådet eller andre statslige institutioner, der er blevet udsat for udflytning, kompenseret for på sigt. Det må den enkelte institution selv bære og det stækker i praksis for eksempel Rådets virkemuligheder.

Som forventet var der flere af sekretariatets medarbejdere, der ikke fulgte med til Rønne. Faktisk fulgte kun to ud af seks medarbejdere med. Så der var en periode, hvor sekretariatet var negativt påvirket arbejdsmæssigt. Heldigvis fik sekretariatet hurtigt ansat nye dygtige medarbejdere, der gerne ville bo og arbejde på Bornholm -og selvom vi ikke er en stor organisation med mange medarbejdere, der nu har hjemme i Rønne, så har udflytningen betydet, at der er kommet i hvert fald tre nye fuldtidstilflyttere til øen.

Placeringen i Rønne har givet Rådet en unik tilknytning til lokalsamfundet, som er værdifuld. Sekretariatet afholder fyraftensmøder for medarbejdere i kommunen og fra forskellige sociale tilbud. Bornholm har fået nedsat et lokalt udsatteråd, og i den proces har sekretariatet været en tæt sparringspartner. Og Rådet for Socialt Udsatte er -vil jeg hævde -blevet skarpere på, at udsattes forhold er meget forskellige i Danmark. At København nok har mange udsatte, men ikke de fleste. At problemstillingerne for udsatte og tilbuddene i København og i det øvrige land tager sig meget forskellige ud.

Rådet er lige nu ved at færdiggøre en stor undersøgelse af netop forholdene for socialt udsatte borgere og socialarbejdere i udkantskommuner, herunder på Bornholm. Både udsatte borgere, ansatte i Bornholms Regionskommune og lokale sociale tilbud har i den forbindelse været særdeles imødekommende og villige til at deltage.

Alt i alt er erfaringerne så langt, at en udflytning af Rådet for Socialt Udsatte har kostet på flere fronter. Men udflytningen har også givet Rådet og sekretariatet nye muligheder, kompetencer og nogle væsentlige interaktionsmuligheder med lokalsamfundet, som både tilfører Rådet og lokalsamfundet værdi -og et blik på udsattes udfordringer i Danmark, som nok er blevet lidt mere nuanceret, eller med regeringens ord måske lidt mere balanceret.