Gå direkte til indhold
  • icon-quote-start Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre icon-quote-end Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

icon-mouse-scroll

Debat: Værdig behandling kræver værdige rammer

02. feb. 2018

Alt for mange sociale tilbud holder til i lokaler, der er triste og nedslidte, med dårlig belysning og utidssvarende bade- og toiletforhold. Det er ikke med til at indgyde håb og tro på fremtiden.

Af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Indlægget er bragt i Arbejderen den 2. februar 2018, 1. Sektion, Side 5.

Alle kender nok til utidssvarende bygninger med lange, mørke, nedslidte gange, som giver dårlige minder om en svunden tid. Det er ikke steder, man har lyst til at være. Det kan for eksempel være gamle sygehuse eller skoler. Men det kan også være sociale tilbud – steder, som ellers skulle være rare at komme på for mennesker, som er i en krisesituation og skal hjælpes godt videre i livet.

Det er helt afgørende med de rette sociale indsatser – men det er også vigtigt, hvilke fysiske rammer indsatserne gives i.

Ingen penge

Da regeringen sidste efterår forberedte sin handlingsplan på hjemløseområdet lød én af Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger, at der burde afsættes midler til en modernisering af de fysiske rammer på herberger til hjemløse.

Desværre var det ikke et element, som kom med i regeringens handlingsplan, som blev landet sammen med satspuljepartierne i november. Det er ærgerligt. For der er et kæmpe potentiale for at forbedre rammerne på mange sociale tilbud. Flere steder er nedslidte og utidssvarende. Det er ikke værdigt og kan i sig selv bidrage til trøstesløshed og mismod.

Over en årrække har man bevæget sig væk fra at tale om sociale ”institutioner” i Danmark. Og det har været godt og vigtigt at komme væk fra tidligere tiders institutionsbegreb. Men ikke alle steder er de fysiske rammer fulgt med den udvikling.

Flere sociale tilbud ligner stadig institutioner med triste lokaler, dårlig belysning, utidssvarende bade- og toiletforhold og så videre. Det er ikke steder, som indgyder håb og lyse perspektiver for fremtiden.

Håb og lys for enden af tunnelen er ellers, hvad brugerne af herberger og væresteder har brug for. Det gælder både, hvad angår rammerne for positive, sociale fællesskaber og mulighederne for at kunne være sig selv på værelser, som ikke ligner fængselsceller.

Den A.P. Møllerske Støttefond og Real Dania har lanceret indsatsområdet ”Sociale Mursten”. Sammen med arkitekter, bygherrer og andre eksperter forsøger man at få identificeret og beskrevet den positive effekt, som gode fysiske rammer kan have for socialt udsatte.

Udsatte bliver glemt

Støttefonden giver også mulighed for at få bevilget økonomisk støtte til byggeri og anlæg, hvor de ”sociale mursten” er med til at skabe bedre liv for socialt udsatte.

Det er et formål, som Rådet for Socialt Udsatte bakker op om, om end det også er vigtigt at understrege, at for de offentlige tilbud er det også i det regi, pengene først og fremmest skal findes.

Når der er offentlig debat om renovering af tilbud til samfundets borgere står folkeskoler, sygehuse og plejehjem højt på dagsordenen. Det var også tilfældet i kommunalvalgkampen i efteråret. Men regeringen, Folketinget og kommunerne bør også have fokus på de sociale tilbud.

Socialt udsatte bliver ofte glemt – og det ser ud til også at være gældende, når det kommer til renovering. Opfordringen fra Rådet for Socialt Udsatte til det politiske system er derfor: Sæt fokus på at opgradere sociale tilbud. En værdig behandling kræver også værdige rammer.