Gå direkte til indhold
  • Jeg vil gerne have et almindeligt liv ligesom alle andre Kvinde, 27 år, kontanthjælpsmodtager

Debatindlæg: Regeringens planer mangler socialpolitisk vingesus

31. aug. 2016

Rådet for Socialt Udsattes formand Jann Sjursen havde dagen efter regeringens præsentation af Helhedsplanen og forslaget til finansloven for 2017 denne kommentar i Kristeligt Dagblad:


Regeringens planer mangler socialpolitisk vingesus

Når man gennemlæser gårsdagens store politiske udspil – den økonomiske helhedsplan for årene frem til 2025 og finanslovsforslaget for 2017 – er det sigende, at de to store planer på ingen måde forholder sig til fattigdom og ulighed i Danmark.

Skal man sige noget om de socialpolitiske ambitioner i planerne, er det først og fremmest, at de glimrer ved deres fravær.

I helhedsplanen er der tre områder, hvor regeringen særligt vil investere: sikkerhed, sundhed og kompetencer. Her når man frem til at investere hele 21,5 milliarder kroner i årene frem til 2025. 

Desværre er der ikke en tilsvarende imponerende investering i sociale problemer. Der er ellers nok at tage fat i: en rekordhøj hjemløshed, en alkoholbehandling, som rummer en brøkdel af de, der trænger, og en stofmisbrugsbehandling, der ikke har kapacitet til at overholde den behandlingsgaranti, der ellers er lovfæstet – for nu bare at nævne tre områder.

I går holdt Rådet for Socialt Udsatte ”Brugernes Bazar” i Kongens Have i Odense. Her mødte 1500 udsatte fra hele landet frem og drøftede sociale udfordringer i dagens Danmark.

Og blandt de deltagende mærker man de komplekse sociale problemstillinger, som alt for ofte står i vejen for, at udsatte kan fokusere på beskæftigelse, uddannelse og kompetencer – med andre ord det, som regeringen satser på skal gøre Danmark 65 milliarder kroner rigere i 2025. Når regeringen i sit satspuljeoplæg skriver, at man har ambitioner om at få flere udsatte ind på arbejdsmarkedet og generelt at nedbringe antallet af udsatte, så klinger det hult, så længe man ikke præsenterer en ambitiøs investeringsplan for at imødegå sociale udfordringer i Danmark.

I al fairness er der også ting at glæde sig over i de to udspil: et socialt frikort til hjemløse i helhedsplanen for eksempel eller det fokus, der gives socialt udsatte grønlændere i Danmark i oplægget til satspuljeprioriteter.

Problemet er bare, at så længe den helt strukturelle ulighed består – og med kontanthjælpsloftet, der træder i kraft om en måned, er der al mulig grund til at frygte, at den ulighed vil blive styrket – så vil disse positive tiltag forblive dryp i et hav, hvis vandstand stiger om anklerne på de udsatte.

I helhedsplanen kan man også læse, at der i årene 2024 og 2025 vil ske en fortsættelse af den lavere regulering af overførselsindkomster, der allerede er besluttet frem til 2023. Udhulingen af blandt andet kontanthjælpens værdi fortsætter altså frem til 2025.

 

Indlægget, som kan læses nedenfor, blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 31. august 2016
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/en-helhedsplan-og-finanslovsforslag-uden-socialpolitisk-vingesus